mesiac
Pondelok, 25.9.2023
Meniny má Vladislav

Jeden postreh k výkladu tesných aspektov

Tento článok vznikol ako snaha preniesť do pozornosti čitateľov tohto potrálu, jednu zo zaujimavých myšlienok debatovanú v tomtovlákne diskusného fóra. Keďže v tomto článku nemienim do hĺbky analyzovať ani vyčerpávajúco popisovať, ale len „vypichnúť“ jednu myšlienku nejedná sa o plnohodnotný článok, ale skor o niečo ako blog.

Každý kto prenikol od solárnej „astrológie“ k skúmaniu skutočných horoskopov a neobmedzuje sa len na čítanie novinových stĺpcov, si určite kladie otázku ako zvládať svoje negatívne aspekty. Hlavne tie nepríjemné kvadratúry a pomedzi nich tie najhoršie saturnovské či plutónske. Presne týmto sa začala debata. Takže ako je to s tými aspektami, ktoré sú najhoršie?

Vo vyššie spomínanom diskusnom vlákne sa riešilo ako zvládať negatívne aspekty, pričom bolo veľmi správne vypichnuté, že tesnejšie (exaktnejšie) aspekty pôsobia intenzívnejšie, keďže je ťažsie ovládať to čo je nám bližšie než to čo je nám vzdialené. Ak teda aspekt má širší orbis človek si od situácie s ktorou je spojený dokáže urobiť väčší odstup, než v prípade kedy je orbis exaktný a človek reaguje v zásade inštinktívne. V prípade širšieho orbisu teda dokáže vďaka odstupu situáciu lepšie pochopiť, ovládnuť to, čo daný aspekt ponúka a získať jeho pozitíva. Užší orbis spracovanie aspektu sťažuje a pravidelne vystavuje človeka situáciam, ktoré nie sú pod jeho kontrolu a nevidí do ich logiky. Hľadanie užších orbisov teda môže byť zaujimavejšie pre pochopenie hlavných tém každého horoskopu.

Vychádzajúc z tejto logiky by mali exaktné aspekty vyjadrovať najvýraznejšie črty danej osoby, ktoré sú pre ňu bytostné a zároveň sa nachádzajú v jej „slepom uhle“ sťažujúc tak reflexiu a ovládnutie aspektu. Exaktné aspekty sa teda dajú chápať ako tá vlastnosť, po ktorej prejavení si človek povie: „No, to som typický ja. Vždy reagujem takto, to už lepšie nebude.“

Ako to funguje v praxi?

Preskúmal som niekoľko horoskopov vzhľadom na druhy a početnosť exaktných apektov. A zdá sa, že naozaj sa dá povedať, že akékoľvek exaktné aspekty majú tendenciu pôsobiť na život človeka napäťovo, či už sa jedná o trigóny alebo kvadratúry. Inak povedané akékoľvek exaktné aspekty spôsobujú, že človek v sebe nesie viac charakterových čŕt, ktoré nie je schopný vôbec alebo len s veľkým vypätím síl ovládať. Vystavujúc sa tak komplikovanejším životným situáciam.

Jedným dobrým príkladom je jeden môj vysmiaty kolega. Nemám jeho presný čas narodenia, ale na základe postavenia planét vidím, že má jediný exaktný aspekt trigón Jupiter – Slnko. Orbis je 0.23 stupňa, aspekt je aplikatívny a Jupiter sa pohybuje retrográdne, takže obe planéty sa navzájom približujú. Zaujimavé je, že problém na ktorý sa zvykol najviac sťažovať je nedostatok motivácie a lenivosť. Typicky jupiterské problémy. Nedá sa povedať, že by nemal žiadne problémy, ale má od nich odstup. Druhý a tretí najužší aspekt má orbis 1°35 a 1°35. V prvom prípade kvadrát Urán – Merkúr pričom Merkúr je retrográdny a teda obe planéty sa od seba vzďaľujú. Druhý je Slnko kvadrát Mars a je separatívny čo mu na sile uberá. Problém je, že v tomto prípade nemám vhodných ľudí v svojej databáze na porovnanie ďalších dvoch aspektov. Našiel som ale troch ľudí s podobným aspektom v rôznom orbise a tu sa dá pôsobenie exaktných aspektov dá vidieť veľmi dobre.

Dvaja dobrodinci v akcii

Aspekty Venuše a Jupitera, teda dvoch dobrojdejov, zvyknú byť považované za najlepšie, čo v horoskope možno mať. Človek nepozná nedostatok, je obklopený priateľmi, vie sa vždy baviť a je výborný spoločník. Zároveň ľudia s aspektmi Venuša – Jupiter zvyknú míňať viac než majú, za ten pôžitok im to stojí. Venuša vládne hodnotám a ľudskej zmyselnosti, takže človek s Venušou ovplyvnenou Jupiterom má tendenciu vidieť hodnoty všade a chce skúsiť a mať skoro všetko. Tri nasledovné príklady sú ľudia z môjho okolia. Pri popisovaní vplyvu aspektu Venuša – Jupiter sa zameriam hlavne na vzťah týchto ľudí k peniazom pri rozličnom orbe aspektu.

Príklad číslo jedna je osoba s exaktnou opozíciou Venuša – Jupiter. Orbis je 0°02 stupňa, teda dva uhlové minúty. Každý kto ju pozná vie, že jej potreby (Venuša) nemajú konca (Jupiter). Nemala problém míňúť na veci dennej spotreby aj peniaze, ktoré pre ňu našetrili iní. Poď dennou spotrebou sa rozumie čokoľvek čo zaujalo jej záujem. Či už sa jednalo o svietacu guľu alebo hocijaký bzučiak. Neskôr keď jej vlastné zdroje došli začala si pôžičiavať. Ona sama si nebola schopná dať žiaden limit, až kým neprišli obmedzenia z okolia a neskôr lepšie zamestnanie. V jej prípade sa dá povedať, že koncept „šetrenia“ asi chápe, ale zmysel v ňom nevidí a nepoužíva ho.

Osoba 2 má v svojom horoskope konjunkciu Venuša – Jupiter. Orbis aspektu je 2.5 stupňa, je aplikatívny. Životný prístup tejto osoby k vlastnému blahu vystihuje nasledovná príhoda: „Počuj teraz sa tak topím v dlhoch, že ani nechápem jak so toto dá. Do čerta! ... Mama mi dala 3 tisíc na pneaumatiky, ideme na kebab!“. Rovnaká bezlimitnosť vlastných potrieb ako u prvého príkladu je prítomna i tu. V tomto prípade ale isté obmedzenia existujú. Zatiaľ čo osoba z prvého príkladu má za životný výkon odložiť si z výplaty aspoň pár eúr a neminúť ich v nasledujúcom mesiaci. Druhá osoba z času na čas našetriť vie, trebárs keď si chce kúpiť niečo drahšie. Osoba z prvého príkladu nenašetrí ani v takých prípadoch.

Osoba 3 má aplikatívnu konjunkciu Venuše a Jupitera s orbisom 4.5 stupňa. Dlhy a bezuzdné míňanie sú pre ňu typické tiež. Obrovský rozdiel je, že dokáže šetriť do rezervy. Šetriť do rezervy je u ľudí pod vplyvom konjunkcie Venuše a Jupitera úplne nepochopiteľný koncept, pretože dôležité sú len potreby dneška, zajtrajšie potreby sa budú riešiť zajtra. A hlavne „to sa nejak zvládne“. Osoba 3 sa tomuto pravidlu vymyká a keď cítila, že ju možno čaká finančne suchšie obdobie začala si šetriť.

Určitú koreláciu v šírke aspektu a schopnosti jednotlivcov ovládať daný aspekt u týchto troch prípadov je vidieť. Ale určite sa nedá povedať, že sa jedná o železné pravidlo. To by si vyžadovalo viac výskumu a obšírnejší rozbor. Alebo viac debaty. Takže koho súvislosť medzi šírkou aspektu a jeho vplyvom na vlastný život zaujala podťe sa so svojimi skúsenosťami podeliť do diskusného fóra J

Autor: Shuter


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...