mesiac
Streda, 29.5.2024
Meniny má Vilma

Delenie zverokruhu

Horoskop môžeme rozdeliť na 4, 3, a 2 časti ako jednotlivé kategórie kozmických princípov. 4 časti sú 4 základné kvadranty, ktoré tvoria hlavné osy, alebo priamo vo zverokruhu začiatky kardinálnych znamení, teda v časovom cykle sú to miesta zlomov slnovratov a rovnodennosti.

Rozdelenie na tretiny

Zverokruh rozdelený na tretiny predstavuje zase nie absolútne, ale relatívne, alebo symbolicky živočíšnu, ľudskú a božskú rovinu. Vodné znamenia predstavujú akoby prechod z jednej úrovne do nasledujúcej. Znamenia od Barana po Raka, prvý až štvrtý dom predstavujú živočíšnu ríšu a Rak so svojim lunárnym princípom predstavuje prechod zo živočíšnej ríše do ľudskej roviny. Živočíšna časť je charakteristická inštinktívnym a nevedomím chovaním Luny. Lunárny princíp je prechodom zo živočíšnej ríše prostredníctvom citov ako základ ľudského vedomia do ľudskej roviny. Živočíšna ríša začína baraním vládcom Marsom, ktorí je agresívny, útočný a čisto inštinktívny. Ľudská rovina začína Slnkom, ktoré je charakteristické schopnosťou uvedomovania. Znamenia a domy od tohto bodu charakterizujú uvedomelejšie chovanie individuality. V škorpiónovi a ôsmom dome sa ľudské kvality posledný krát stretávajú so zbytkami živočíšnych, ktoré boli hlboko potlačené. Tu musia vyjsť na povrch a pretaviť sa aby sa úplne očistili. Tento kritický stupeň uvedomenia existuje aj na úrovni čakier, kde sa v manipura čakre pália živočíšne kvality spodných dvoch čakier aby sa mohlo vedomie očistiť a vstúpiť do chrámu srdca so svojimi božskými kvalitami. manipura čakra je ohnivého živlu a jej funkcia je v tomto smere podobná škorpiónovi a ôsmemu domu, ktorý je síce vodný, ale zo všetkých vodných znamení najohnivejší. Tradičným/vedľajším vládcom je Mars. Po tomto znamení nasleduje znamenie strelca, alebo Jupiter, ktorý je tretí ohnivý živel v horoskope a jeho štartom je duchovná filozofia a poznávací rozlet, ktorým sa chce vydať na duchovnú cestu poslednou tretinou.

Rozdelenie na polovice (polarita)

Spodnú polovicu Robert Hand nazýva nižšou mysľou a hornú vyššou. V spodnej polovici je vedomie zamerané skôr dovnútra a na seba. V druhej polovici sa zameriava na kolektívne kvality a uvedomuje si okolitý svet v ktorom žije. Tiež sa dá táto polarita sfér nazvať individuálna a kolektívna. Prvá polovica myslí hlavne na svoje potreby a vníma hlavne samú seba. Šiesty dom je posledný v nižšej mysli a je asi jediný, ktorého doménou nie sú výrazne vlastné potreby. Šiesty dom je súčasťou uzatváracej polarity 6 – 12, takže tam sa veci končia. Podobne siedmi dom nie je bohvie ako duchovný a ani Venuša nie je kolektívna planéta, ale tu zase začína kolektívna cesta uvedomením si aj tej opačnej stránky a toho druhého. Druhá, kolektívna polovica horoskopu začína Váhami, vyvážením prvej, spoluprácou, mierom a vytvorením vzťahu na všetko čo sa dovtedy vytvorilo v spodnej polovici.

Z určitého pohľadu je horná hemisféra to k čomu máme dospieť (vyššia myseľ) – kolektívne vedomie, vedomie Boha, splynutie s absolútnom, no z iného pohľadu je to spodná hemisféra k čomu máme dozrieť. Je to niečo s čím sa identifikujeme a stotožňujeme a horná hemisféra nám slúži k tomu, aby sme objavili spodnú. Tak napríklad prvý dom, naše Ja, svoju osobnosť, to čo stelesňujeme nachádzame ako v zrkadle skrz 7. dom, skrz vzťahy s druhými. Druhý dom, ak si tam dosadíme kvality znamení a planét, tak býkovská Venuša ako naša schopnosť užívať si pozemský život, schopnosť vychutnávať si radosť zo života objavujeme a uvedomujeme si skrz vnútornú transformáciu a často utrpenie a krízy protiľahlého škorpióna, Pluta. 3. dom môžeme chápať ako automatického pilota našich naučených schopností našej nervovej sústavy, našich zručností, ktoré sme dosiahli učením a rozširovaním schopností cez 9. dom. V 3. dome sa už stotožňujeme s tým čo sme sa naučili princípom 9. domu a už sa to neučíme, ale tým žijeme. už sme to „my“. 4. dom je naša prirodzenosť, miesto kde sa cítime byť doma a kde sme skutočný. Túto vlastnosť sa učíme žiť v 10. dome. Ak nezostaneme sebou, alebo nenájdeme sami seba, nikdy sa nám nebude dariť v uplatnení sa v spoločnosti – svojim poslaním/kariérou. Hovorí sa, že sa hľadáme – v kariérnom uplatnení. Na kolektívnej úrovni je 10. dom „štát“ a spoločenské zriadenie / politický režim – štruktúrovaný systém a legislatíva. Žiaden politický systém – systém fungovania jednotlivcov v spoločnosti nebude fungovať a nevydrží, pokiaľ ho jeho voliči nebudú voliť aj vo svojom vnútri. Ak volia právo na slušný život pre každého bez ohľadu na to či volia modrú, alebo červenú farbu, ak volia a kričia za spravodlivosť a čestnosť, musia ňou aj žiť - bez ohľadu na systém. Ak sa vo väčšine nestotožňujú so systémom vo svojej podstate, systém je len forma ako trójsky kôň. Po tom vždy nasleduje prehodnocovanie a systém sa zakaždým zrúti. Je to jeden a ten istý princíp na kolektívnej úrovni. Musíme nájsť svoje pravé ja vo svojom vnútri a mať odvahu ho manifestovať vo vonkajšom svete. Ak budeme mať pevné jadro, nezosypeme sa my ani systém. Polarita 5-11, Slnko-Urán je rovnako o samotnom hľadaní seba v neformálnej oblasti života ako čistá a slobodná radosť zo života – v prejave, v jedinečnosti, vo vyžarovaní. Tá sa formuje v hľadaní slobody a originality cez rebéliu Urána. Posledná oblasť polarity Merkúra/Panny/6 – Neptúna/Rýb/12 je v niečom podobná polarite Merkúr-Jupiter. Neptún aj Jupiter sú vládcovia Rýb. Jupiter je tradičný vládca a ich spoločným doplnkom je Merkúr. Kým v 4. lunárnom dome (1. dom duševného kvadrantu) šlo o nevedomé zvyky, v 6. si musíme vypestovať zvyky vedome. Podobne ako v 3., len zrejme s jemnými rozdielmi. V 3. dome pôjde zručnostiam skôr o interakciu s okolím a v 6. o zachovanie (jin) poriadku/systému zemskou disciplínou, kázňou a prispôsobovaním sa. Aby sme sa s týmto dokázali plne stotožniť, potrebujeme prejsť učením „Neptúna“ vyšších kozmických princípov a pochopiť pokoru. Oproti Jupiter-Merkúr polarite, je toto učenie omnoho hlbšie a univerzálnejšie. Neptún a 12. dom sa vyznačujú vlastnosťou rozpúšťať ego a ak toto dokážeme a pochopíme hlbší zmysel jednoduchých vecí, alebo nepohodlných činností dokážeme byť aj tu sami sebou a tešiť sa z každodenného života. Ak robíme napríklad pre niekoho službu z lásky, nehľadíme na to či nás baví, alebo je nám príjemná daná činnosť, ale máme z toho radosť, pretože sme vnímaním prekročili hranice svojho vlastného sveta a vlastných potrieb. V polarite forma-absah/zem-voda je zemský živel v tomto dome manifestovaný formou, ktorou sú činnosti ako služba a práca, ale za týmito racionálnymi činnosťami by mala byť iracionálna vnútorná múdrosť. Tá je možno ešte viac potrebná pri každodennej rutinnej práci. Tým pádom sa z takej činnosti zároveň stane obrad. Všetky (prapôvodné) duchovné smery učia o vedomej službe najvyššiemu dobru každodenným životom a prácou nech je akákoľvek. Učia o tom, že svoju prácu by sme vo svojom srdci mali vedome odovzdať Bohu. Samotné obrady robí človek často „automatiky“ a podvedome, bez toho aby si vôbec uvedomil, alebo priznal že robí obrad. Obrady, ktoré bežne robíme sú blahoželania, krájanie narodeninovej torty, ktoré prebieha vždy rovnako, fúkanie sviečok, pripíjanie si alkoholom a štrnganie, alebo nedeľné spoločné stolovanie, ktoré je v duchovne založených kultúrach spojené s modlitbou. V spoločnosti, ktorej žijeme, ľudia spravili z alkoholu dôležitý prvok spoločenských obradov a ak niekto odmieta alkohol v kruhu popíjajúcich, tak sa vlastne akoby nezúčastňuje "ich" obradu. Ale každý obrad je len formálny prejav, ktorý so sebou nesie vyjadrenie určitej jednoty a univerzálnych princípov. A tak sa často stane, že pri alkohole je obrad samotný považovaný za podstatu a podstata, že sme všetci súčasťou jednoty je odmietnutá. Pokiaľ v obrade chýba toto pochopenie, z obradu sa stane formalita a norma spoločnosti, ktorá nepatrí do 6., ale do 10.domu a je jedno či je to priamo duchovný obrad, ako aj samotné chodenie do kostola. Len pochopenie a schopnosť prežívať neptunické kvality nám umožní nájsť sa v činnostiach 6.domu. Túto poslednú polaritu je najviac náročné zvládnuť.

Pre zaujímavosť, zverokruh si môžeme rozdeliť symetricky na dve polovice ešte ďalším spôsobom, ktorý má taktiež svoju logiku. Skúsme znameniam priradiť ich tradičných vládcov, respektíve vládcov, ktorých používa vysoko sofistikovaná indická astrológia namiesto Urána, Neptúna a Pluta. Os symetrie bude určená Rakom a Levom, teda Lunou a Slnkom – svetlami horoskopu, alebo základnými symbolmi duality (jin-jang). Na ľavej strane je teda Rak – Luna a na pravej Lev – Slnko. Smerom  od Raka idú Blíženci, Býk, Baran, Ryby a Vodnár, ktorým vládne každému iná planéta. Smerom od Slnka bude nasledovať zbytok znamení zverokruhu, ktorým vládnu presne tie isté planéty v tom istom poradí ako smerom od Luny končiac Saturnom. Saturn vládne Vodnárovi a Kozorožcovi, ktoré spolu susedia. Oproti Saturnovi v týchto znameniach je v polarite Slnko a Luna. Svetlá horoskopu sú takto v polarite s tieňom horoskopu. Na Saturne je zaujímavá vec, že akoby univerzálne dokázal tvoriť tieň (polaritu) takmer každej planéte.

                                                                                                                    Jozef Komoň


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...