mesiac
Sobota, 15.6.2024
Meniny má Vít

Delenie planét

Toto delenie je veľmi dôležité pre samotné pochopenie planét a používanie vo výkladoch.

Rozdelenie planét

Keď zostavíme prvotný horoskop nejakej osobe, tak celý obraz postavení planét v kruhu obsahuje planéty a osy, ktoré sa pohybujú veľmi rýchle, ktoré vytvárajú najväčšie rozdiely v postaveniach planét všeobecne medzi ľuďmi narodenými v určitom období. Potom sú tam planéty, ktoré sa pohybujú veľmi pomaly a tie majú rovnako, alebo podobne postavené celé generácie ľudí. Postavenie všetkých planét vytvára psychologický rámec o tom v akých medziach sa bude pohybovať naša povaha, osud, naše schopnosti, predpoklady a hlavne potenciál. Čo teda s tým, keď sú tam dlhodobé postavenia planét, ktoré majú celé generácie? Planéty hovoria samé za seba – tieto črty, ktoré naznačujú budú mať celé generácie a vytvárajú takto zároveň ducha doby. Ak sa hovorí, že história sa opakuje, zrejme pôjde o určitý cyklus týchto planét, ktoré pravidelne vytvárajú rovnaké postavenia hoci na iných miestach. Tieto planéty predstavujú kolektívne kvality a sú takisto vládcami znamení, ktoré predstavujú kolektívnu úroveň zverokruhu. Sú to vládcovia znamení začínajúc Škorpiónom a končiac Rybami. To je päť planét. Zvyšných päť planét a osy naopak predstavujú osobnú rovinu a ich postavenia naznačujú individualitu každej osobnosti. Z hlbšieho pohľadu ide o planéty vedomia, osobné planéty a osy, prípadne osobného nevedomia (Luna). Medzi kolektívnymi zase nájdeme určité prechody ako sú Jupiter a Saturn. Tie najpomalšie planéty Urán, Neptún, Pluto sa dajú nazvať tiež božskými planétami, alebo planétami géniov.

Osobné a vedomé planéty začínajú Slnkom. Slnko je vlastne centrum vedomia a jeho najbližšie planéty sú jeho najbližšími satelitmi a pomocníkmi. Sú to jednotlivé funkcie vedomia, je to akoby sa Slnko rozdelilo na niekoľko vedomých častí a každá zastávala svoju funkciu. Slnko, Merkúr, Venuša, Luna, Mars a hlavné osy (ascendent – descendent a MC – IC) preberajú na seba okolité kvality a sfarbujú vedomie jednotlivca podľa konkrétneho postavenia týchto citlivých bodov medzi sebou a vzhľadom k zvyšku planét a astrologických prvkov v horoskope.

Táto časť o Jupiteri a Saturne je možno trochu špekulatívna, ale hlavne nie je kľúčová pri bežnom astrologickom výklade:

Jupiter so Saturnom sú akýmsi mostom prechodu z osobnej do božskej roviny. Jupiter so Saturnom nesprostredkujú v horoskope priamo výnimočné schopnosti, ale dávajú duchovný základ pre pochopenie a dozretie k vnímaniu vyšších sfér. Jupiter je potrebná viera, múdrosť a optimizmus, aby zvládol tvrdú askézu a disciplínu, ktorú nám zabezpečí Saturn. Ohnivý Jupiter nám dá rast, ale sám o sebe nedá pevnú zem pod nohami. Zemský Saturn nám zabezpečí reálne skúsenosti a praktickú cestu za skutočným poznaním. Ten nám ukáže tvrdú pravdu. Jeho kvalitou je dospelosť a dozrievanie, alebo kryštalizácia. Je to posledná okom viditeľná planéta a je akoby na kraji vnímania fyzickými zmyslami. Špecifickým spôsobom je Saturn podobný aj Neptúnovi. Je to akoby duchovné upratovanie vo fyzickom svete, ale na nižšom stupni. Je to ešte život vo fyzickom svete, ale už nie je čas na svetskú zábavu. Tam už sa pomaly končí fyzický svet a je to už na hranici, takže je potrebné nadobudnúť praktické poznanie zmyslu života na zemi a zbaviť sa ilúzií a materiálneho pohodlia, s ktorým sme spútaný. Jupiter – Saturn je špecifická polarita, ktorá ako celok môže fungovať ako hnací motor za poznaním. Jupiter nám dáva schopnosť uvedomiť si veci ako v skutočnosti fungujú, vidieť celok a uvažovať v abstraktných pojmoch. V indickej astrológii Jupiter predstavuje gurua, princíp poznávania. Slovo guru sa skladá z častí gu a z ru. Gu predstavuje tmu, ru svetlo. Guru je princíp, ktorý nás vedie z temnoty nevedomia do svetla poznania. Saturn nám zase dáva praktické poznanie a skúsenosti na vlastnej koži. Saturn s poznaním súvisí ako praktické životné skúsenosti a životná múdrosť. Saturn sa vzťahuje k pevnej konkrétnej forme a jasnej definícii, nie abstrakcii. V tomto zmysle predstavuje testovanie a osvojovanie si Jupiterových ideálov v praxi. Dalo by sa povedať, že skôr ako Jupiter je Neptún potrebný v tejto úlohe. Ale zaujímavé je, že Jupiter je tradičným vládcom Rýb. A Neptún aj Jupiter vlastne zastávajú vyššie (duchovné) ideály. Neptún je nepochybne vyššia vibrácia, no práve preto nemusí byť jednoduché sa z nej „nezblázniť“. Jupiter ako vládca Strelca je v polarite s Blížencami – Merkúrom a táto polarita je príznačná teoretickými a rozumom pochopiteľnými ideálmi a ideológiami, ktoré v spojení so Saturnom sa stávajú systémom (politický, alebo systém cvičení duchovnej filozofie). Takto sa Jupiter – Saturn  stávajú učiteľmi. Ak by sme do radu učiteľov pridali aj Neptúna, tak v rozdielnosti s Jupiterom, je Neptún mlčiaci učiteľ a Jupiter hlasný učiteľ. Sú to vlastne akoby vládcovia Rýb vo svojej jinovej aj jangovej podobe. Jupiter bez Saturna ostane len idealista a Saturn bez Jupitera zase len materialistický skeptik a pesimista.

Jeden z ďalších zaujímavých rysov zverokruhu, ktoré by nám mohli niečo napovedať o „učiteľovskej“ kvalite tejto dvojice, sú ich protipóly – Blíženci/Merkúr a Rak/Luna. Hoci je napríklad Luna vládcom kardinálneho znamenia, nesie v sebe veľkú nestálosť a pohyblivosť ako má aj Merkúr. Obidve planéty totiž symbolizujú energiu detí! Merkúr je typická povaha mysle a zaujímavé je, že v indickej kultúre je myseľ priraďovaná práve Lune. Ak by sme zase túto dvojicu ako jednotu dali do polarity s ich opozičnou dvojicou Jupiter-Saturn, tak deti budú tvarovateľné, nestále, ale zároveň schopné adaptácie – učenia, a dospelí môžu byť síce vo vysokom veku skostnatení, ale sú skúsení (Saturn) a múdri (Jupiter) :). Oproti nestálej Lune kardinálneho znamenia je zase Saturn vládcom taktiež kardinálneho znamenia, ktorý má ale najvýraznejšiu črtu stálosti a trvácnosti z celého zverokruhu ;).

Poslednou kategóriou planét sú tie čo sa nazývajú transcendentálne, kolektívne, planéty géniov, alebo božské. To sú planéty, ktoré už nevidieť voľným okom a predstavujú kvality za hranicami zmyslového vnímania a sily za hranicami ľudských možností. Tieto planéty sa prejavia v osobnom horoskope jedine cez vedomé prvky horoskopu a Lunu. Pokiaľ nie sú v priamej konštelácii na nejaký citlivý bod, nemusia sa vôbec vedome prejavovať. Pokiaľ sú prepojené s vedomou planétou alebo osobným nevedomím, s Lunou, tak sa u človeka prejavia v podobe významnejších, alebo zvláštnejších povahových vlastností a duševných schopností. Ak sa tieto kvality dostanú do vedomia človeka vo väčšej miere, tak takýto človek môže čiastočne stelesňovať tieto kolektívne kvality a môže sa stať známym v širokej verejnosti, teda na kolektívnej úrovni. Môže to byť schopnosť dostať sa na politický post, môže to byť človek s myšlienkami, ktoré upútajú širokú verejnosť, môže to byť vynález, ktorý posunie spoločnosť dopredu, alebo hudobné umelecké dielo, ktoré chytí za srdce veľké množstvo ľudí. Takéto hudobné dielo je akoby zhmotnená vibrácia vyšších sfér a je to niečo čo má hlboko v sebe celá generácia v nevedomí. Ak sa takáto vibrácia zhmotní, rozvibruje vnútro celej generácie, ktoré takýto obsah majú v sebe na nevedomej rovine. Tým sa akoby prebudí to božské čo v sebe majú a inšpiruje ich to k čistejším myšlienkam, alebo to má hlboký uvoľňujúci a terapeutický účinok. Ale rovnako to môžu byť aj skryté démonické kvality v semennej forme.

                                                                                                                   Jozef Komoň


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...