mesiac
Štvrtok, 30.5.2024
Meniny má Ferdinand

Astrológia a horoskopy - 

Pluto vo Vodnárovi – predpoveď Veľkého Delenia

arcano
arcano | 22.6.2023 08:56
Zmena príde. Pluto vstúpil do Vodnára 23. marca 2023 a bude v ňom do 19. januára 2044. Pluto je jedna z vonkajších planét a je známa ako Pán karmy. Chystá sa uskutočniť astrologický tranzit. Planéty neustále prechádzajú cez nejaké znamenia tam a naspäť – prečo je toto iné?

https://aquarius21.blog/2023/06/22/pluto-vo-vodnarovi-predpoved-velkeho-delenia/
marcie
marcie » arcano | 22.6.2023 09:21
myslela som, že pán karmy je Saturn
Ailime
Ailime » arcano | 26.6.2023 10:36
Odkaz ma zaujal, mám angulárne Pluto, no nedá sa mi otvoriť.
Magnician
Magnician » Ailime | 4.7.2023 11:48
ani mne
Ailin
Ailin » Ailime | 6.7.2023 13:23
Ja som to otvorila bez problémov:

Zmena príde. Pluto vstúpil do Vodnára 23. marca 2023 a bude v ňom do 19. januára 2044. Pluto je jedna z vonkajších planét a je známa ako Pán karmy. Chystá sa uskutočniť astrologický tranzit. Planéty neustále prechádzajú cez nejaké znamenia tam a naspäť – prečo je toto iné?

“Pluto v astrológii predstavuje silu vo svojej surovej forme. Silu života a smrti. Riadi transformáciu, plodenie, tajomstvá, dominanciu a ezoterické znalosti. Je to vládca, alebo vládnuca planéta pre znamenie Škorpióna. Predstavuje ju Karta smrti Veľkej Arkány v Tarote. „Božie mlyny melú pomaly, ale melú isto“, prichádza na myseľ pri pomyslení na prechody Pluta. Svetlo poukáže na niečo, čo bolo doteraz skryté a zmätené, pravda vyvstane v plnej nahote, ako vták fénix vstávajúci z popola. Predstavme si pod tým archetypálne vlastnosti duše, ako najhlbšie vzorce psychického fungovania, korene duše, ktoré riadia perspektívy, ktorými vzhliadame na seba a na svet. Tento prechod, alebo zmenu, pocítite vnútorne aj navonok. Pluto uprace voľné konce v očakávaní svojej cesty Vodnárom, jeho sila zmeny ponúkne transformáciu všetkým našim životom. Byť otvorený a pripravený na túto transformáciu môže byť tá najproduktívnejšia vec, ktorú môžeme urobiť, pretože táto zmena bude mať nesmierny vplyv na ľudstvo a našu planétu Zem. Predzvesť nového veku Vodnára je začiatkom revolučných zmien osobne aj kolektívne, keď začíname pociťovať vetry transformácie, ktoré nám Pluto vo Vodnárovi prinesie. Budeme svedkami znovuzrodenia našich individualít, renesancie našich spoločností a nášho sveta, ako ho poznáme. Uzavierame veľkú kapitolu v našich životoch, pripravme sa na úplné odstránenie nadvlády cudzích a parazitických vplyvov, pretože cesta je teraz voľná, aby sme mohli robiť kvantové skoky a robiť zázraky. Na osobnej úrovni ide o odklon od boja a zhonu vo vnútri aj zvonku, pretože Pluto vo Vodnárovi prevratne mení naše vnímanie v spôsobe, akým žijeme.”

Prichádzajúca zmena je však dvojsečný meč, ktorý je možné chápať ako dobro, ale aj ako zlo. Je to revolučný obrat stláčajúci tlačidlo reset, aby nám umožnil žiť život vnútornej a vonkajšej slobody, založený na našej jedinečnosti a vnútornej pravde. Sme tlačení k tomu, aby sme sa vyvinuli z našich komfortných zón. Môžeme to použiť ako katalyzátor na spustenie premien v našich životoch. Ľudské duše, svetlé či tmavé, všetky budú očistené od deformačných vplyvov, ktoré oddávna krivili ich vnútorné aj vonkajšie prejavy. Kliatby falošných bohov a iné vplyvy, ktoré miešajú čierne s bielym, znemožňujú jasné myslenie a cítenie, zastierajú poznanie Pravdy a Slova a spôsobujú chaos vo videní a vnímaní toho, čo je; zmiznú, budú zrušené. Protiklady vo vnútri bytosti sa prejavia naplno, v čistej a neskreslenej podobe. Pôvodcovia kliatieb budú zbavení moci a schopnosti produkovať ďalšie kliatby.

Čierne kliatby, visiace nad ľudstvom ako ťažký olovený mrak jedov, sa obracajú proti svojim pôvodcom. Znemožnovali jasné poznanie seba, aj ostatných, ľudia sa vplyvom obručí Matrixu nemohli prejavovať vo svojej celistvosti. Nevysporiadané skryté a neaktívne karmické zápisy sú súčasťou duše; kľúčom ku pravdivému poznaniu je ich prejavenie sa, umožnenie každej ľudskej bytosti získať poznanie o sebe samom, pod vedením Svetlého aj Temného Ducha. Pravé Ja ľudských bytostí sa bude zjavovať vo svojej plnej kráse, aj škaredosti. Nebude už viac zastierania a pretvárky navonok, ani dovnútra, ani sebaklamu. Pravé Ja sa bude prejavovať zobrazovaním skrytej karmy, otvorením poklopu pivnice z nej vylezú červy a pavúky, žijúce na strane odvrátenej od svetla. Každý ich bude mať možnosť spoznať, podľa toho, čo má na svojej preklopenej strane, v Tieni samého seba; v plnosti všetkého, čo doteraz nebolo zjavené, čo bolo utajované a skrývané, aby nebolo možné vidieť pravé podobizne a charaktery nás samotných a ľudských bytostí žijúcich okolo nás, aj vládcov tohoto sveta; ktorým bolo doteraz umožnené klamať a manipulovať ostatných. Niektorým sa dostanú pod ich Strom Poznania voňavé trsy ruží a iným vyškierajúce sa hnijúce umrlčie lebky.

Vládcovia tohoto sveta, elity, vojnoví štváči, tyrani, falošní bohovia, mentálne archónske entity a teroristickí maniaci bažiaci po ovládaní ľudstva, budú plne zamestnaní samými sebou a svojimi súkmeňovcami, namiesto toho, aby sa neustále pokúšali terorizovať ľudské bytosti, mieriace ku svetlej strane Stvorenia. Delenie spočíva v rozdelení ľudí na dve skupiny, na ľudí smerujúcich ku Svetlu a “ľudí” smerujúcich ku Temnote; podľa svojho smerovania sa spolu budú grupovať; oddelia sa plevy od zŕn, pretože jedni s druhými nevydržia. Strakatí sa budú musieť definovať, či sú viac bieli, alebo čierni. Ľudia boli doteraz zmiešaní dokopy a mnohým nebolo jasné, kto je kto; nebolo to spravodlivo vcelku prejavené, pretvárka a faloš vládla týmto svetom.

Miera skutočnej hodnoty ľudskej bytosti úzko súvisí s mierou, s akou dosiahla oslobodenie od samej seba a potom do akej miery znovu našla samu seba. Teraz máme jedinečnú šancu vidieť veci z úplne novej perspektívy, čo nám pomáha identifikovať sa a predefinovať sa. Zistiť, kde, ako a prečo sme uviazli; a čo nám konečne umožní prelomiť reťaze strachu, negativity a stagnácie. Je čas nechať minulosť za sebou, využiť možnosť zbaviť sa mentálnych archónskych vplyvov Temnoty, znovu sa objaviť a osláviť svoju jedinečnosť a individualitu. Nemenej je dôležité nevytvárať si nové karmické zápisy, ktoré by eventuálne mohli spôsobiť presun z jednej skupiny do druhej.

Potom už nebude možné vrátiť sa k svojmu predchádzajúcemu spôsobu myslenia a života. Vodnár je slobodný vzdušný duch, v ktorom sú myšlienky slobody, tolerancie a humanitárnych hodnôt vysoko na zozname. Hľadajte voľnosť prejavu a spoločný život ľudí založený na rovnosti. Je čas, aby sa idealisti a snívatelia spojili. Bude potrebné nájsť svoj kmeň a spojiť sa s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi, pretože tak môžeme dosiahnuť oveľa viac tým, že budeme spolupracovať, než sami. V jednote je sila. Pluto vo Vodnárovi nám pripomína, že našou skutočnou podstatou je božská iskra Ducha. Našim vrodeným právom a prirodzenosťou je byť úplne suverénni v myslení, rozhodovaní sa, vo svojich prejavoch slovami a skutkami. Šťastie nachádzame, keď máme voľnosť byť tým, kým naozaj sme. Skutočná nezávislosť začína zvnútra a tým sa osvetľuje nová vízia budúcnosti v tomto a ďalšom svete. Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, budete mať nutkanie pýtať sa, kým skutočne ste, či žijete podľa svojho vnútorného kódexu, alebo sa len riadite rigidnými štruktúrami, ktoré zaviedli vaši rodičia, kultúra, spoločnosť. A to aj svojimi vlastnými opotrebovanými presvedčeniami a očakávaniami od seba samých, alebo od toho, kým si myslíte, že by ste mali byť. Je načase vyjadriť nekonečne veľkolepú bytosť, ktorou ste, ktorú nikdy nemožno zaradiť do škatuľky, kategórie, ani držať v malom mentálnom priestore, aby jednoducho naplnila očakávania iných. Pluto vo Vodnárovi nám pripomína, že sme tu, aby sme rástli a vyvíjali sa nad rámec všetkých obmedzení nastavených vo vnútri aj mimo. A tá pravá sloboda začína zvnútra. Uvedomenie si skutočného stavu vecí v súvislosti so samým sebou, je tou najväčšou alchýmiou a môže sa stať vašou novou superschopnosťou.

Uvidíte veľmi zreteľný výkyv kyvadla z jedného extrému do druhého, od zotročenia mysle a vedomia smerom ku nezávislosti, individualite a suverenite. Minulé nútené ovládanie zhora nadol, ponúkajúce pocit zdanlivej stability, bude minulosťou a otvorí sa príležitosť stať sa slobodnými v oblastiach, o ktorých ste ani nevedeli, že nie ste slobodní. Ľudia pocítia, ako sa im zdvihla váha na ramenách. Pre mnohých to možno bude strata drahocenných ideálov iluzórnej stability vnútornej, alebo externej autority, vidiac ich skutočné korene.

Počas nášho života budeme svedkami týchto zmien, ktoré pretvoria a vyhrabú často škaredú pravdu, odhalia to, čo ľudia radšej skrývajú. Vplyv týchto síl môže byť aj deštruktívny. Pravdepodobné sú občianske vojny, demonštrácie a nepokoje. Dav však môže byť príliš drakonický, pretože sa často stáva tým, proti čomu sa snaží bojovať. Spoločnosť bude transformovaná inovatívnou technológiou, ktorá by sa dala použiť aj na ovládanie davu.

Pamätajme, že najčistejší lotosový kvet rastie z najbahnitejšieho močiara a ťažkosti môžeme využit ako odrazový mostík pre vlastný vývoj. Ak sa človek ponorí do seba dosť hlboko a využije novo nájdené realizácie, ktoré táto doba ponúka, potom ich možno použiť na svoje posilnenie a zdokonalenie. Potom sa takýto jedinec nikdy nenechá ovplyvniť ani autoritatívnym prejavom, ani silou davu, strhnutého do emocionálnych vírov polarity. Hoci možno vyzeráme ako bezmocná kvapôčka na vlne v oceáne, vždy však máme na výber, či sa tvárou nahor vyhrievame v slnečnom svetle, alebo sa tvárou nadol dusíme pri pohľade do bahna. Astrologické ročné obdobia môžu byť väzenskými mrežami aj odrazovým mostíkom. Takže je najlepšie využiť svojho večného Ducha, pozorovať svoje vnútro a okolie a snažiť sa nehrať na veľké Ego.
Magnician
Magnician » Ailin | 7.7.2023 10:57
pekne ďakujem-FLOWER-
Ailime
Ailime » Ailin | 16.7.2023 09:17
-HEART- Dakujem -FLOWER-

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...