mesiac
Pondelok, 20.5.2024
Meniny má Bernard

Planéty - definície

Slnko

 • Kľúčové slová: Ja, vedomie, uvedomovanie, poznanie, osvietenie,
 • Planéty vrhajúce aspekty na Slnko ovplyvňujú spôsob akým vnímame a hodnotíme sami seba
 • Slnko ako ohnivý živel (cholerik) je orientované na budúcnosť a hovorí o tom „kam smerujeme“ na rozdiel od Luny ktorá hovorí o tom z kade pochádzame
 • Vôľa, priania, chcenie – podobne ako Mars, ale trochu významnejšie – životné ciele, vedomé úsilie na vlastných cieľoch
 • Znamenie a dom, v ktorom je Slnko je jedno z najdôležitejších
 • V mieste kde máme Slnko chceme byť sami sebou a jedinečný
 • Planéta aspektujúca Slnko vplýva na to tiež a ukazuje či to dosahujeme ľahko/ťažko; čo nám bráni a čo pomáha v cieľoch/sebe obraze
 • v slnečnom mieste sme na výslní a hrdý – treba brať do úvahy aj aspekty
 • naše sebavedomie, istota a schopnosť vedome prejavovať, vyžarovať svoju osobnosť,  vôľu a svoje nároky
 • Zdroj energie, životnej vitálnej sily, hovorí všeobecne o našej energetickej a zdravotnej kondícii

Luna

 • Kľúčové slová: Materský princíp - všetko čo dieťa potrebuje od matky a všetko čo Matka potrebuje dávať dieťaťu; emócie; potreby – byť opatrovaný, ochraňovaný, opatrovať, ochraňovať; uspokojenie základných potrieb – potrava, teplo, pocit pohodlia, pocit bezpečia, duševná pohoda, domov, rodina, emocionálna identifikácia, jak prijatie duševnej a fyzickej potravy, tak prijatie našej duševnej prirodzenosti okolím, v ktorom človek vyrastal ako dieťa – zdroj našej sebahodnoty a istoty vyžarovania našej duševnej podstaty cez Slnko (už bez ohľadu na to či sme prijímaní)
 • Rozmaznávanie
 • Naše „vnútorné dieťa“
 • Aspekty na Lunu – spôsob a úspešnosť napĺňania lunárnych princípov
 • Postavenie Luny hovorí o tom čo nás uspokojuje, dáva pohodlie, pocit bezpečia – domova
 • naše prirodzené podvedomé / automatické reakcie a správanie na podnety, ktoré nie je naprogramované okolím, naša prirodzenosť
 • vyjadrovanie pocitov – podľa aspektov spôsob a úspešnosť
 • Luna opisuje náš dom, domov, matku, schopnosť a spôsob pohostenia a poskytnutia pocitu domáceho pohodlia pre druhých
 • Opisuje náš vzťah k matke, prvé skúsenosti s opaterou dostávanou od druhých, matkou alebo jej náhrady
 • Prvé zážitky s kontaktom s ľuďmi ako sa k nám správajú nám dávajú pocit na celý život – svet je (ne)bezpečné miesto / (ne)dôvera v okolie a schopnosť vyjadrovať pocity - ako sme sa ako deti cítili bezpečne podľa aspektov k Lune
 • Schopnosť prispôsobovať sa živ. situáciám a prostrediu
 • Lunárny princíp hovorí: budem ťa nepodmienečne akceptovať a dávať ti priestor pre vyjadrenie akýchkoľvek pocitov. Všetko budem prijímať, budem ťa ochraňovať bez ohľadu na to aký si.
 • Pocity matky (hlavne v prenatálnom štádiu) sme absorbovali do podvedomia ako mlieko po narodení.
 • Luna predstavuje ženskú materskú stránku

 

Merkúr

 • Kľúčové slová: myslenie, komunikácia, verbálne a písomné zdieľanie informácií, delenie sa o informácie, bezprostredné prijímanie kvantity informácií a podnetov z najbližšieho okolia – beh informácií z jedného miesta do druhého a späť,
 • Ak sa Merkúr dostane do kontaktu s nejakou planétou, máme silnejšiu potrebu písať, rozprávať, alebo premýšľať o aspekte života, ktorého sa Merkúr dotkol
 • Komunikujeme a premýšľame spôsobom podľa postavenia Merkúra
 • Postavenie Merkúra hovorí o tom ako sme schopný vyjadrovať svoje myšlienky
 • je dôležitá stránka duchovného vývoja, pretože predstavuje intelekt, analytické schopnosti, a vedomé rozlišovanie a rozhodovanie – riadi rozvoj vedomia
 • Merkúr je vždy sfarbený minimálne znamením a domom, ale vo svojej podstate predstavuje racionálnu a objektívnu myseľ – Merkúr bol posol Boha, sprostredkovateľ informácií, ale nikdy nie Boh. Merkúr nesúdi, nehodnotí, je odosobnený od akéhokoľvek osobného názoru, pravdepodobne ho ani nezaujíma či je to pravda čo prináša.
 • Ťažké aspekty na Merkúr stavajú človeka k otestovaniu jeho/jej názorov, k výzvam aby boli obhájené ak sa stretnú s nesúhlasom. Ľudia s harmonickým postavením M. nemajú pocit ohrozenia ak sa stretnú s nesúhlasom. Nesúhlas si môžu dokonca užívať
 • Myšlienka je energia – Merkúr môže byť kľúčom k veľkým veciam
 • Súvisí aj s vecami 3. domu – krátke cesty, cestovanie, súrodenci, bratranci/sesternice, susedia

Venuša

 • Potreba spolupracovať s druhými, túžba dávať, harmonizovať, milovať a byť milovaný
 • Snaha o mier a dobré vzťahy za každú cenu – z toho možné prílišné diplomatické a milé správanie smerujúce niekedy až k pretvárke (vedľajší vládca Váh – Saturn). Ústupky kvôli dobrým vzťahom sú často na úkor vlastnej vôle a presvedčeniu.
 • Venuša – dávať (vedomie si toho druhého) / Mars – brať (vlastné potreby)
 • Venuša vraví „chcem to čo chceš“ Mars vraví „chcem to čo chcem“
 • Mars a Venuša predstavujú polaritu, preto musia byť posudzované ako časť celku. Zatiaľ čo Mars je súťaživý a bojovný (vojna), Venuša je nesúťaživá a vyvažujúca (váhy), preto predstavuje mier
 • Venušu stelesňuje mladá žena, Mars mladý muž
 • Venuša – schopnosť nadväzovať vzťahy, dávať náklonnosť a sympatie
 • Spôsob akým vedome, alebo nevedome priťahujeme druhých
 • Umenie, krása, vyváženosť, telesný a fyzický vzhľad hlavne u ženy (výzor, šaty, šperky, štýl, móda), ktorý následne priťahuje hlavne opačné pohlavie. Preto aj spôsob akým máme radi a ako sa páčime sebe. Pre ženu veľmi dôležitá planéta – predstavuje ženskú sexuálnu stránku
 • Postavenie Venuše hovorí o tom čo nás robí v bežnom živote šťastným
 • U ženy predstavuje to ako sa žena prezentuje – ženské ego; u mužov to, aké typy žien ich priťahujú
 • Veľmi dôležitá vlastnosť Venuše – v kontakte s akoukoľvek planétou Venuša zjemní jej účinky

Mars

 • Kľúčové slová: priamy, rýchly, otvorený, netrpezlivý, uponáhľaný, inštinktívny – neuvažuje, aktívny, akčný, ostrý, bojovný, presadzujúci, agresívny, štartujúci, aktivujúci, súťaživý, férový, ohnivý – horúci, mužská sexuálna stránka
 • Kov, ostrie, zbrane, rezné nástroje, oheň, zváranie, motor, hlučné motorové stroje a vozidlá
 • Určitým spôsobom je aj boj o prežitie. Pre niektoré postavenia Marsu je boj o prežitie vyhýbanie sa problémom (Rak, Ryby), pre iné útok (Baran, Lev...).
 • Dáva nám silu a entuziazmus do boja s prekážkami; asertivitu
 • Aspekty na Mars ukazujú „zbrane“, ktoré Mars používa a ako je schopný ich využiť na to, aby sa presadil, alebo udržal vo svojej pozícii pri tlaku okolia
 • Dáva nám schopnosť organizmu bojovať s chorobami (silu a vôľu prežiť)
 • V kombinácii s Venušou hovorí o schopnosti užívať si život
 • Aspekty planét na Mars urýchľujú ich vlastnosti a sú nedočkavé prejaviť svoju povahu

Jupiter

 • Jupiter predstavuje hojnosť, bohatstvo, požehnanie, je najväčší, v indickej astrológii guru, predstavuje rast na všetkých úrovniach
 • Symbolizuje múdrosť, nie učenosť, ale pohľad na veci z vyššej a širšej perspektívy – hľadá zmysel života a hlbší zmysel všetkého, filozofia života, vierovyznanie - svetonázor, viera, optimizmus, sebaistota podobne ako u Slnka (ohnivý živel)
 • idealizmus, veľké ciele, slobodomyseľnosť – potrebuje veľký priestor pre svoje plány a pre množstvo svojich dobrodružstiev
 • je vládcom protiľahlého znamenia, ktorému vládne Merkúr. Jupiter veci hodnotí, súdi (preto súvisí aj s právom) berie do úvahy celok, nezaoberá sa detailmi, vidí celý obraz.
 • V dobrých aspektoch je veľkorysý, štedrý, chce veľa, ale aj dáva veľa
 • pri horších aspektoch sa hrá na boha, je arogantný a lakomý
 • vyskytuje sa v miestach kde máme tendenciu rastu a hľadania zmyslu života
 • má sklony filozofovať o veciach, ktoré predstavujú planéty s ktorými je v kontakte
 • jeho základná vlastnosť v horoskope – zväčšuje vlastnosti každej planéty s ktorou je v aspekte

Saturn

 • predstavuje prekážky, životné skúšky, nezdary, spomaľuje pokrok, učí nás vydržať a zotrvávať v nedostatku, je asketický a učí nás byť triezvy a stáť nohami pevne na zemi. Učí nás pochopiť temné stránky života, druhú stranu reality. Čo je skutočné, je večné – ak je skutočná naša viera, láska, a aj to čo sami chceme docieliť v živote, všetko odolá času aj prekážkam. Saturn predstavuje kov olovo. To sa časom a drinou musí premeniť na zlato
 • opak Jupitera, nedostatočnosť, má tendenciu sťahovať sa
 • predstavuje naše vnútorné zábrany, ktoré sa musíme naučiť rozpustiť svetlom a poznaním. Kontakt Saturna s akoukoľvek planétou spôsobuje, že máme tendenciu mať strach prejaviť kvality a veci, ktoré dotyčná planéta predstavuje. Cítime sa neschopný prejaviť určité kvality. V oblasti kde je Saturn sa cítime ťažkopádny, nepružný. Aj harmonické aspekty občas mierne prejavia túto vlastnosť
 • Sú to veci, ktoré skrývame pred verejnosťou a aj sami pred sebou a hlavný dôvod je pocit menejcennosti v určitej oblasti. je to naša Achillova päta. V tej oblasti si vytvárame „brnenie“, ale vždy sa nedostatok prejaví buď nadmernou ochranou, alebo bezbrannosťou
 • V dôsledku nedostatku vlastnej osobnosti v niektorom smere nevieme byť sami sebou a preto si myslíme, že sa musíme správať podľa určitej stanovenej normy. Následkom je nasadzovanie masky
 • Nedostatočnosť sa prejaví dvoma spôsobmi: buď sme utiahnutý alebo nedostatočný v nejakej vlastnosti, alebo ju kompenzujeme prehnaným prejavom práve toho čoho máme nedostatok. Skutočným zmyslom toho pocitu nedostatočnosti je, aby sme na sebe pracovali. Práve v tej oblasti človek často dosahuje vysokých výkonov a výsledkov čím si zvýši svoj pocit sebahodnoty. Ten ale ešte nemusí byť skutočný! Môže byť iba podmienený vonkajšími úspechmi. Preto to čo ovplyvňuje Saturn je krehké a citlivé (ego)
 • V oblasti na ktorej dlhodobo pracujeme sa staneme autoritou. Saturn sú autority, starý ľudia, životné skúsenosti
 • V dôsledku strachu vzniká kontrola, pravidlá, predpisy, obmedzenia, ktoré sa najviac prejavujú vo verejnom živote, spoločenskom postavení, zamestnaní a vo formalitách. Všetko chceme mať jasne „hmatateľne“ definované.
 • Ťažkosti so Saturnom sa strácajú čím je človek starší; v oblasti na ktorú nám vplýva  Saturn sa stávame skúsenými
 • Patria sem tiež tradície, konvencie, opatrnosť, stabilita, vytrvalosť, stálosť, staroba, kostra, kosti, zkostnatelosť. Pravidelná pevná štruktúra (spoločnosti), hierarchia
 • Kontaktom (aspektom) s inou planétou dáva Saturn kvalite tejto planéty možnosť realizácie v praktickom, hmotnom svete, v reálnom živote. Môže zhmotniť určité kvality. Ako zemský živel súvisiaci s fyzickými zmyslami môže vytvoriť dielo vnímateľné zmyslami.

Urán

 • Prejavuje sa opakom Saturna formou rebelantstva a nečakaným šokujúcim rozbitím tradícií, konvencií, prežitých, zastaralých vecí a spôsobov
 • Búri sa proti kontrole a autoritám a preto predstavuje pokrok, revolúcie, rovnoprávnosť „sloboda, rovnosť, bratstvo“ (hipís)
 • Chce sa odlišovať od štandardu, preto je zvláštny, originálny, geniálny, divný, bláznivý (obdobie puberty – Urán sa dostáva do kvadratúry na svoj vlastný natívny Urán)
 • Uránu je vlastná elektrina, a povahové vlastnosti majú „iskru“
 • Vedecký pokrok – elektrina; Urán je vyššia oktáva Merkúra – komunikácia s vyššími kozmickými dimenziami. V spojení s elektrinou – pokrok v oblasti informačných technológií.
 • Urán má v povahe rebelantsky meniť a niekedy otočiť kvality planéty o 180°
 • V kontakte s planétami človek prejavuje určité vlastnosti originálne, netradične, nečakane, zvláštne a spoločným menovateľom je slobodne. Týmto spôsobom to človek môže dohnať do extrémov a potreba rozbíjať a prejavovať veci slobodne spraví z človeka na seba centrovaného egoistu, ktorý nemá zmysel a rešpekt ani pre medze slušnosti. Človek, ktorý nemá potrebu skrývať, alebo prifarbovať svoje egoistické zámery sa javí tak, že nemá ani chrbtovú kosť (Saturna). Pre také typy je to väčšinou úplne prirodzené správanie, teda si toho vôbec nemusia byť vedomí
 • V kontakte s planétami vytvára potrebu oslobodiť sa, alebo prejavovať a žiť v tej oblasti slobodne; Venuša – vzťahy, Luna – domov, Jupiter – vierovyznanie, životný smer, atd.

Neptún

 • Boh mora, nekonečnosti..., je neuchopiteľný, neohraničený a ťažko pochopiteľný. Vyššia oktáva Venuše – neosobná láska, oddanosť, obetovanie, odpustenie, rozpustenie a splynutie (v nekonečne s Bohom), poznanie a realizovanie Boha (vládca posledného domu – rozpustenie nekonečného cyklu)
 • Rozpúšťa nám ilúzie o našom svete, dáva nám pocítiť nekonečno, v ktorom máme pocit samoty, ukazuje nám naše vlastné ilúzie a podsúva nám ich, aby sme si ich uvedomili a riešili ich. Dostávame sa do situácií, kedy sa chytíme do pasce. Je to veľká bublina očakávaní a nadšenia a následne sú to depresie. V živote sú to často podvody, nešťastné zaľúbenie, alebo iné ilúzie. Sme závislí na pozemskom živote, forme, hmatateľných a zmyslových pôžitkoch a Neptún sa nás snaží odtiahnuť od nich takým spôsobom, aby sme definitívne stratili záujem o ne a začali hľadať „to skutočné“. Chce nám rozpustiť naše kŕčovité lipnutie a túžby po hmote. Ak sa nám ani trošku nepodarí odpútať sa od hmotného sveta aj po prasknutí bubliny šťastného obrazu života, presmerujeme svoju závislosť iným smerom a dáme sa na alkohol, drogy, gemblerstvo, vlastný mentálny svet, alebo akúkoľvek inú závislosť
 • Iný spôsob ako prepadnúť závislosti na drogách je nepochopenie vyšších vibrácií - inšpirácií k rozpusteniu hraníc nášho vedomia – túžba po mystickom zážitku za hranicami bežného života. Namiesto trpezlivého duchovného rozvoja človek siahne po drogách a omamných látkach, aby zažil chvíľkové uletenie, oslobodenie od pozemských starostí a rozpustenie sa v pocite nadpozemskej blaženosti.

Pluto

 • Transformácia, znovuzrodenie, smrť, regenerácia, duševná kríza, psychické zrútenie (a postavenie sa znovu na nohy)
 • podsvetie, mafia, živočíšna ríša, démon, posadnutosť, chorobné lipnutie na veciach v dôsledku nevedomých koreňov, ktoré siahajú do najväčších hlbín. Neviditeľnosť, neprejavenosť, skrytosť, utajenosť, podlosť, vyššia oktáva Marsu – neférový, podlý útočník, živočíšne pudy, morálna špina
 • tabu, orgazmus, intenzita a hĺbka prežívania, hĺbka a tajomnosť ako taká
 • neobmedzená moc, manipulácia – peniaze, sex, drogy, politika, vyššie sily (veci ktoré ľudí väčšinou najviac fascinujú a priťahujú)
 • zmysel Pluta je podobný ako u Neptúna – nutnosť hlbokej vnútornej premeny – cyklus: kríza, smrť prežitých vecí, zrodenie úplne nových
 • v kontakte s planétou zintenzívňuje účinok jej kvality v znamení a dome, dáva jej hĺbku, moc a kvality Pluta v závislosti od kvality aspektu
 • pozitívne kvality Pluta: cieľavedomosť, neústupčivosť, vnútorná sila, nezlomnosť, hĺbavosť (psychológia, detektív, výskum), schopnosť odhaľovania a videnia pod povrch vecí

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...