mesiac
Sobota, 20.7.2024
Meniny má Iľja

Systém znamení a domov – čo všetko skrýva ich vnútorný život (II.časť)

Cyklus 12tich princípov:

Keď ideme po kruhu začínajúc ascendentom a prvým domom, tak toto je miesto, ktorým vstupujeme do fyzického sveta. Symbolicky je to narodenie a vstup do života. Na úrovni znamení prvému domu prislúcha Baran, jeho vládca Mars a prvok oheň. Je to obdobie jari, keď sa príroda prebúdza a dáva do pohybu. Celé toto odštartovanie a pohyb má na starosti energia symbolizovaná Marsom. Ascendent, hrot prvého domu je teda miesto, ktoré predstavuje vonkajšiu podobu toho ako vstupujeme do tohto sveta a teda aj to ako nás vnímajú ostatní. Sú to všetko naše viditeľné prejavy. Novonarodené dieťa sa hlási o svoju pozornosť a poukazuje tým na „JA“. Skutočné JA predstavuje Slnko, ale ascendent/horizont je miesto, kde Slnko vychádza do viditeľnej sféry a ukazuje sa. Je to miesto kde sa stretávame s našim egom. Ego je oddelenie sa od jednoty.

Druhým domom sa ďalej rozvíja ego, ale už nie formou JA. Tu prichádza do hry MÁM. Druhý dom je fixný, teda prislúcha mu udržiavací princíp. Na tomto mieste je znamenie Býka a jeho zemský živel. Z týchto dôvodov je druhý dom pripisovaný majetku. Pokiaľ naše ego, s ktorým musíme žiť formujeme nesprávnym spôsobom, dostávame sa pri živle zem do prízemných rovín, kde seba a svoju hodnotu stotožňujeme s tým čo máme. V druhom dome by sme sa mali hmotne zabezpečiť. Toto zabezpečenie nám však prináša aj fyzické pohodlie a potešenie našich zmyslov. To sú všetko úskalia na ceste do cieľa, ktoré nás brzdia, pretože ich funkciu považujeme za životný cieľ, ale sme ešte len v druhom dome a niekde v prvej čakre. K druhému domu patrí fyzické zabezpečenie a pohodlie ako je dostatok priestoru na bývanie, teplo, jedlo, ale aj sex. Je to akoby nahromadený fyzický materiál, ktorý bojovný Mars doniesol z džungle a tu ho používa a užíva si ho. V prvom dome vyrazí a v druhom spomalí. Býk je pomalšieho charakteru, ale je praktický a materiálne produktívny. Zatiaľ čo v prvom dome šlo o objavovanie JA a presadzovanie sa, v druhom ide o vymedzenie svojich hraníc a svojho materiálneho teritória. Tu patria aj zemské prírodné zdroje bohatstva a nerastné suroviny, ktoré patria medzi základné zdroje materiálneho pohodlia.

Tretí dom predstavuje vystúpenie zo svojich hraníc a komunikáciu s okolím. Preto sa mu pripisujú susedia, súrodenci, krátke cesty (hore-dole), ale aj každodenné obchody. Tak ako komunikácia je výmena informácii, aj obchod je založený na výmene a hlavne si vyžaduje aktívnu a pružnú komunikáciu (Blíženci, Merkúr). Tretí dom predstavuje každodennosť v zmysle zážitkov. V určitom ohľade je podobný Panne a 6. domu, pretože jej tiež vládne Merkúr, ale Panna je zemského živlu a jej každodennosť sa týka rutinnej práce. V treťom dome sa tiež stretávame s automatickou zručnosťou, ale rozdiel medzi touto zručnosťou a rutinnou prácou panny a 6.domu vysvetlím neskôr. Tretí dom je padajúci a znamenie pohyblivé. Je to princíp, ktorý sa týka zmeny. Zmena je uzatváranie jednej kapitoly a príprava na ďalšiu. V padajúcich domoch sa otvárame širším a obsiahlejším celkom v jednotlivých kvadrantoch a prechádzame na jemnejšiu a vyššiu úroveň do ďalšieho kvadrantu. Tretí dom je ukončenie prvého kvadrantu, ktorý bol fyzický.

Druhý kvadrant začína hrotom 4.domu, IC (Immum Coeli) a je to duševný kvadrant. Tu sa utvára náš duševný, emocionálny základ, naša duševná podstata. Je to miesto na spodku kolmej osy horoskopu v úplnej hlbine osobného nevedomia. K nemu sa priraďuje Luna – pocit emocionálnej identity, samého seba, bezpečia a vnútornej pohody. Toto sa rozvíja v 4tom dome – v rodine a vo vzťahu k rodičom a hlavne k matke. Tomuto princípu a tiež Rakovi a Lune sa hovorí aj vnútorné dieťa.

V piatom dome sa rozvíja 4.dom a dochádza k prejavu osobnosti (na základe 4tého domu). Piatemu domu prislúcha Lev a Slnko. Duševná podstata (4.dom/Luna) tvorí základ pre jadro osobnosti (pre Slnko). Je to naša osobná nevedomá stránka, zatiaľ čo Slnko predstavuje čisté osobné vedomie. Naša osobnosť používa pre svoje vyjadrenie spontánnosť, tvorivosť a zábavu (vrátane sexu a plodenia detí). V stručnosti ide o vyjadrenie citov. Podstatou týchto vecí nie je žiaden účel. Je to určitý druh cieľa, pretože Slnko samotné predstavuje cieľ nášho života v zmysle rozvoja osobnosti a osobného šťastia. Slnko predstavuje kvality našej osobnosti, do ktorých máme dozrieť, zatiaľ čo piaty dom predstavuje kvality prejavu našej osobnosti. Slnko je jadro našej osobnosti. V piatom dome môže byť tvorivosť prejavená rôznymi druhmi umenia, alebo teatrálnosťou čo má silný vzťah k pódiu a divadlu (osvetlenému). Je to symbolicky výslnie – to kde je naše slnko - osobnosť vidieť. Tento dom je v „živlovej“ harmónii s prvým domom, kde na úrovni znamení to je tiež oheň. V prvom dome dochádza k presadeniu osobnosti a k inštinktívnym reakciám osobnej potreby prežiť a tiež spôsobu akým vstupujeme do tohto sveta. V piatom dome zviditeľňujeme svoju pravú osobnosť. Prvý dom má svoj jasný účel – presadiť sa. Pri nadmernej energii Marsu môže dochádzať až k unáhleniu. Slnko nemá nič takéto v povahe. 5ty dom je fixný a prejav jadra osobnosti tiež predstavuje určitú trvácnosť a „večnosť vedomia“. Lev ako kráľ zvierat je sebavedomý, preto je spokojný sám so sebou a nemá potrebu nespokojne skákať ako opica – myseľ – 3tí (pohyblivý) dom (myseľ je vo východných kultúrach prirovnávaná k opici). Skôr ako zviera by pre Leva bolo vhodnejšie pomenovanie kráľ, pretože ten sám nechodí loviť, aby prežil a nerobí veci unáhlene a bezhlavo ako znamenie Barana. Naopak, kráľ má svoje stabilné pokojné miesto a veci rieši cieľavedomejšie (cieľ – vedomie – Slnko). To však už samozrejme nie sú kvality 5teho domu, ale Leva. 5ty dom je len vyjadrenie osobnosti (na základe emocionálnej podstaty) a ukázanie sa. Významným druhom výslnia je MC (hrot desiateho domu), ale to nie je tá najčistejšia forma  prejavu osobnosti. Desiaty dom nie je hra. Ten je účelový.

V 6tom dome už nadväzujeme na širší celok a začíname viac vnímať aj citovú povahu okolia, ku ktorej sa nemôžeme stavať egoisticky ako keby sme boli kráľmi. Tu musíme rešpektovať individualitu ostatných v každodennom živote a prispôsobovať sa jej, aby sme boli schopný žiť v spoločnosti (nasledujúce znamenie). Tu musíme pracovať v záujme spoločnosti a robíme jej pomocou nevyhnutnej práce službu. Musíme sa „pokoriť“ aj na udržiavanie každodennej čistoty a poriadku. Tuto naša duša, naša podstata komunikuje a reaguje na duševné potreby okolia. Je to na úrovni Panny, ktorej vládne Merkúr. Merkúr je aj v treťom dome komunikátorom. V 6tom dome komunikuje nie naše telo pomocou reči a písma, ale naša duša pomocou zdravotného stavu. Zdravotný stav je reč našej duše, že niečo nie je v poriadku s našim vnútorným naladením, že duševne nežijeme harmonicky. Je to taktiež prejav toho, že náš energetický systém nie je čistý a veci v ňom nie sú na správnom mieste. Kľúčovým slovom pre túto kvalitu je teda poriadok. Od telesného poriadku závisí naše fyzické zdravie, preto sa tento princíp prejavuje na fyzickej úrovni mravčou prácou ako aj upratovaním a čistením. Tak ako v zemskom druhom dome sme mali prírodné nerastné bohatstvo, v zemskom 6tom dome máme ekologický systém. Desiatym domom začína naša kariéra, v druhom dome sme naplno produktívne rozbehnutý a zarábame peniaze čerpaním prírodných pozemských zdrojov a v šiestom dome po sebe upratujeme odpad z produktivity v druhom dome. Je to čiastočne ukončovacia fáza fyzickej púte na zemi. 6ty dom je spojený aj s duchovnou očistou (o tom neskôr v polaritách).

V siedmom dome sa dostávame o ďalší schodík vyššie do tretieho kvadrantu, do hornej polovice horoskopu – do viditeľnej sféry nad horizontom. Tu začíname vzdušným živlom (Váhy) a začíname byť akoby nad vecou, pretože vzdušný živel a s ním spojené myslenie je oddelené od emócii. Myslenie samotné nás už fyzicky ani duševne nemôže bolieť. Siedmy dom síce začína vzťahmi a prechádza v ďalšej fáze do emócií, ale samotný kvadrant má vo svojej podstate vzdušný charakter. V siedmom dome ide o vzťahy so spoločnosťou, alebo ľuďmi zo spoločnosti. To sú vzťahy, ktoré bez komunikácie nikdy nevzniknú, preto je siedmy dom vzdušný a keďže je rohový (Váhy – kardinálne znamenie), nesie so sebou princíp vzniku, teda vzniku rovnocenných vzťahov, ktoré majú za úlohu reflektovať nás samých. Vládcom Váh a prirodzeným vládcom 7meho domu je Venuša. S Venušou súvisí emocionálne nezávislý flirt, s Váhami vyvážená harmónia a teda aj krása, estetika a umenie, ale aj slušnosť, diplomacia a nekonfliktnosť. Prechodom z tretieho do štvrtého domu sme prešli do širšieho celku z vlastnej fyzickej osoby do rodiny, v ktorej sme sa narodili a prechodom zo šiesteho domu prispôsobovaním sa okoliu prechádzame do sveta spoločnosti, ktorá nám poskytne obraz o nás samých, keďže rodina nám už nestačí na to, aby nám nastavila väčší obraz/zrkadlo nás samých. V rodine je to často jedným uchom dnu a druhým von a aj kritiku môžeme brať ako samozrejmosť – „rodinnú tradíciu“.

V ôsmom dome sa nadviazaný vzťah v siedmom dome prehlbuje a dochádza k hlbokým väzbám na emocionálnej rovine. Je to aj určitá fáza skúšky vzťahu, pretože ôsmy dom predstavuje v našom živote krízu, alebo formu očistca na zemi. To čo nemá pevné jadro, to sa v tejto skúške pod tlakom podlomí a zosype. Je to oblasť smrti, alebo transformácie, kde niečo odumrie, aby sa narodilo niečo nové. Dalo by sa to prirovnať aj k húsenici, ktorá sa na jeseň (obdobie Škorpióna) zakuklí a na jar počas bolestivého vyzliekania jej tlaky spôsobované vyvliekaním sa z kukly produkujú tekutinu nevyhnutnú pre zdravú silu krídel budúceho motýľa. Je to pretavovanie surovej rudy na čistý pevný kov, alebo zlato. Škorpiónovi vládne Pluto a to zabije všetko čo nie je dokonalé. Ôsmy dom ako aj Pluto skrýva v sebe obrovskú hĺbku, kde je mnoho vecí skrytých. Táto hĺbka súvisí aj s našimi najzákladnejšími pudmi pre zachovanie života a boj oň, ktoré siahajú až do živočíšnej ríše či už z hľadiska biologickej evolúcie, alebo reinkarnácie. V princípe ide o to isté. Sú tam ukryté aj kruté zvieracie vlastnosti a s nimi súvisiace emócie. Sú to ale aj skryté sily a absolútna nadvláda a manipulácia s druhým. Tieto pudy majú takisto nad nami absolútnu moc. Každý z dvanástich princípov treba vnímať ako mnohotvarý útvar, ktorý môžeme obracať všetkými smermi, vždy bude nadväzovať na predchádzajúce miesto, vždy sa bude javiť trošku inak, ale vždy pôjde o jeden a ten istý princíp. Pluto je v astrológii symbolom mocnosti, teda tej najvyššej moci a tu patria všetky tieto tabuizované atribúty ako peniaze, sex, podsvetie, mágia, boh, mimozemšťania, politika, alebo smrť. Spoločným menovateľom pre tabuizovanie je moc. S mocou súvisí aj bezmocnosť, alebo ohrozenie. S ôsmim domom a Plutom sa väčšinou stretneme s tými najtemnejšími stránkami, pretože je to princíp, ktorý z tej najväčšej hĺbky vyťahuje na svetlo skrytú špinu, ktorú chce raz a navždy zničiť.

Do deviateho domu už prichádzame vnútorne múdrejší a pretavenejší. Máme už za sebou utrpenie, ktoré nám dalo nový pohľad na život. Tu už nechceme zažívať manipuláciu a utrpenie života a hľadáme filozofie o živote, svetonázor a názor na to ako treba lepšie žiť. Môže ísť o duchovnú filozofiu, alebo aj politiku. V siedmom dome sme na základe komunikácie „ja – ty“ dostávali zrkadlo nás samých, v ôsmom sa stretávame s našimi najtemnejšími stránkami a v deviatom sme získali teoreticky názor na to ako zlepšiť svoje nedostatky a nachádzame duchovnú filozofiu ako pokračovať vo svojom vnútornom vývoji, aby sme viac netrpeli. Táto filozofia sa už ale týka aj ostatných. Je to všezahŕňajúca univerzálna filozofia týkajúca sa celej spoločnosti. Je to na úrovni Strelca a Jupitera, ktorý zahŕňa väčší celok a pozerá sa na veci z výšky. Deviaty dom je hneď pred „vrcholom neba“ – MC. Je to teoretická príprava na to ako začať prakticky žiť na tomto svete.

Potom príde desiaty dom a prechádzame do zemského živlu na úrovni znamení (Kozorožec - kardinálne znamenie) a princípu začínania. Je to posledný, štvrtý kvadrant a dostávame sa do ešte širšej spoločnosti, kde už pre nás nie je ústredná téma „ja – ty“ ale „oni“. Siedmy dom na úrovni Váh je v jednom detaily podobný desiatemu domu, pretože Váhy majú ako vedľajšieho vládcu Saturn, ktorý je priamym vládcom Kozorožca. S tým súvisí podobná spoločenská diplomacia, určité pravidlá a vedomie si širšej spoločnosti, ktorý je cítiť vo Váhach. Desiatym domom začíname svoj samostatný materiálny život žiť prakticky a zodpovední samy za seba, prípadne za rodinu, ktorú sme si založili v „treťom kvadrante“. V desiatom dome zisťujeme čo je to prakticky žiť v hmotnom svete a realizovať naše vízie a filozofie, ktoré sme si vytvorili v deviatom dome. Tu sa odzrkadľuje naše najvyššie poslanie v živote a naša kariéra. Nie je to samotná činnosť ako v šiestom dome, ale druh povolania a to „kým sme“ a ako nás pozná spoločnosť (drevár, obchodník, právnik, sústružník...). Ale nemusí byť len povolanie to ako nás pozná spoločnosť. Naše povolanie môže byť vedľajšie. Spoločnosť nás môže poznať úplne inak ako povahu  nášho povolania. Desiaty dom v sebe nesie autoritatívne rysy a určité princípy otca, preto hrot tohto domu nepriamo zahŕňa okrem Saturna aj Slnko. Je to bod kde sú všetky telesá a body na najvyššom mieste na oblohe a preto je to miesto pravého poludnia, ktoré určuje Slnko.

V jedenástom dome sa začíname oslobodzovať od materiálneho sveta a bojujeme proti zastaralým štruktúram skostnatelej spoločnosti. „Vodnársky“ princíp, ktorý je v pozadí 11teho domu vníma Kozorožca ako spoločnosť, ktorá nebola schopná slobodného prejavu a zo strachu, aby dokonale fungovala vymyslela si písané aj nepísané pravidlá, bontón, predpisy a zákony. Vodnár má toho už plné zuby, lebo pociťuje negatívnu stránku Kozorožca a vie, že prejavy prílišných predpisov a hierarchie sú len pretvárka jeho skutočnej slabosti, nedostatku sebavedomia a neschopnosti riešiť veci vlastným otvoreným rozumom. Vodnár sa cíti byť stiesnený „saturnovskými“ hranicami a legislatívou a vie, že tieto hranice predstavujú brzdu v pokroku celej spoločnosti. Preto jeho povahou je rebelovať a rozbíjať štruktúry a hierarchie. Má vlastné ideály o spoločnosti. Jedenásty princíp má vzťah ku skupinám čo súvisí aj s tým, že vibruje na kolektívnej rovine. Preto sa vzťahuje nie k samostatným, ale k spoločným ideálom. Jeho ideálmi je spoločnosť, v ktorej by mohol byť slobodný (napr. anarchia, Hipís, demokracia). Jeho heslom je „sloboda, rovnosť, bratstvo“, ale jeho negatívna stránka spočíva v tom, že vo svojej snahe o slobodu sa môže stať egocentrický až arogantný. Môže sa vyvinúť až taká vlastnosť, ktorej sa hovorí, že mu „chýba chrbtová kosť“. A to je práve tá kosť, ktorá sa vykryštalizovala v desiatom dome. Tieto extrémne vlastnosti má na svedomí hlavne samotný Urán, ktorý vládne vzdušnému Vodnárovi. Z vyššieho vývojového pohľadu je jedenásty dom fáza, v ktorej sme sa odlepili od zeme a užívame si pocit slobody „vo vzduchu“. Tu sa konečne nadýchneme. Tiež sa jedenásty dom nazýva domom naplnenia prianí. Je to akoby posledný dom pozemského sveta kde ešte existujú hranice. Tu si človek splní svoje pozemské túžby.

Po naplnení svojich túžob však nakoniec zisťuje, že ešte nie je všetkému koniec a že vlastne celý tento divoký kolotoč bola len ilúzia. Jeho svet praskne jak bublina a zisťuje, že sa už nie je čoho chytiť. Ocitne sa v nekonečnom priestore a samote. Tu sa definitívne rozplynú všetky hranice a vykonštruované ilúzie. To čo na začiatku kolotoča vyzeralo také jasné, bohaté a živé, z čoho sme sa tešili, že príde, naše vízie veľkých vecí a to, kde boli veľké očakávania od života teraz hádžeme na jednu kopu ako nepotrebné dokumenty, ktoré nám už iba pripomínajú o čom sme voľakedy snívali. Celý kolobeh dvanástimi princípmi je ako šlichovací tanier na ryžovanie zlata. Na začiatku zalovíme tanierom do tečúceho potoka a celý ho doň ponoríme. Vytiahneme bohatú kopu kameňov, piesku, ílu a hliny. Potom začneme točiť a priebežne vyhadzovať najhrubšiu špinu do potoka. Všetok ten kameň a piesok to je náš bohatý pozemský život plný ľudí, zážitkov, snov a očakávaní. No na konci, keď je už tanier skoro celkom prázdny, prestaneme točiť a upriamime svoj zrak do stredu či tam neuvidíme zablysnutie zlatinky. Tá zlatinka, ktorú tam objavíme je to čo sme celý čas hľadali a ostala v strede, pretože zo všetkého toho šutru mala práve ona najväčšiu váhu. To je to čo zo všetkého prežilo a aj prežije v budúcnosti, pretože číre zlato vždy žiari. Stred toho taniera to je naše vnútro. Ak ukážeme na seba prstom, aby sme povedali „ja“, ukážeme do tohto stredu kde hľadáme skutočné a večné zlato. V dvanástom dome máme nájsť najvyššiu pravdu, preto tak často sa s týmto princípom dostávame do styku s ilúziami a chaosom. Chaos tiež súvisí s neuchopiteľnou bezhraničnosťou, ktorú máme pochopiť, nespoliehať sa a nehľadať istotu výlučne v našich zmyslových vnemoch a v tom, čo považujeme za jedinú reálnu istotu. Posledným znamením zverokruhu sú Ryby a ich vládcom je Neptún – „boh mora“. Je to more, ktoré symbolizuje nekonečno a obrovskú hĺbku tajomna. Tu sa hranice našej individuality a naše ego (Slnko) rozplynie a my splynieme s nekonečnom. Naše vedomie (Slnko) splynie s univerzálnym vedomím a nachádzame v sebe Boha a vraciame sa tam odkiaľ sme prišli. Toto nie je smrť. Smrť patrí do ôsmeho domu a ôsmym domom to rozhodne nekončí. Ôsmy dom je fáza znovuzrodenia. Potom ako naše vedomie dosiahne konečnú úroveň, zrodenie už stráca opodstatnenie. Ak však (ako inak) nedosiahneme ešte najvyššiu úroveň vedomia, pokračujeme v cykle ďalej a dvanásty dom predstavuje prípravu na prvý. Je to špirálovitý postup, ktorým sa posúvame „hore“ ale aj „dole“. Dokonalá jednota symbolizovaná dvanástym domom predstavuje na hmotnej úrovni prenatálne štádium, kedy sme v jednote s našou matkou a samozrejme v tekutine. Na úrovni energií, ale aj tela sme prepojený s matkou a ešte nežijeme samostatne. Nemáme vlastné energetické pole. To vzniká prvým nádychom, kedy sa prvý raz nadýchneme životnej energie. Ide o tú istú energiu akú využívame pri dychových cvičeniach. Vytvorí sa naše samostatné energetické telo a začal sa náš život. Týmto nádychom „nadýchneme“ do seba momentálne konštelácie a kozmické kvality, ktoré  práve v ten moment pôsobili a náš osud je spečatený. Náš horoskop je ako fotografia „momentka“ momentálnych konštelácií a to sa s nami potom ťahá celý život :-)

autor: Jozef Komoň


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...