mesiac
Pondelok, 17.6.2024
Meniny má Adolf

Polarity dvanástich princípov - 1. časť

Predstavme si sklenenú guľu ako najdokonalejší tvar a čisté biele svetlo, ktoré ňou prechádza. Toto svetlo sa bude rovnomerne koncentrovať do jedného bodu. Všetko je dokonale čisté a pravidelné. Je to akoby svetlo aj guľa predstavovali nič a zároveň všetko. Keď táto guľa spadne na tvrdú zem, rozbije sa a rozletí na nepravidelné kúsky, ktoré sa nerovnomerne rozsypú na rôzne miesta. Keď dopadne potom čisté svetlo na úlomky tak aj to sa rozloží na farebné spektrum. Planéty v našom horoskope sú ako úlomky toho celku a zároveň úlomky bielej farby. V minulom článku som spomínal, že celok sa rozdelil na 2, na 3 a na 4 časti a že každé z týchto čísel a im príslušným kozmickým princípom má tendenciu sa vracať späť – integrovať do pôvodného celku do jednoty. Tento princíp sa dá pekne vidieť na Heringovom farebnom kruhu:

Na dosiahnutie bielej farby by sme logicky potrebovali tri základné farby. Lenže všetko je relatívne a na vytvorenie bielej farby by sme mohli použiť všetkých 12 farieb tak ako ich je vo vonkajšom kruhu na obrázku. Ale zároveň nám stačia len dve farby v kruhu – opozičné. Opozičné farby v kruhu predstavujú negatív. Ak sa napríklad dlho pozeráme uprene na modrú farbu a potom hodíme zrak na bielu stenu, vidíme nejaký odtieň žltej. ak urobíme podobné kombinácie s farbami na maľovanie, dostaneme farbu „nijakú“. Bude sa to približovať k sivej. Tlačiarne využívajú tento princíp na dosiahnutie čiernej (opak bielej). Ak to isté urobíme s frekvenciami svetla, vznikne nám dokonalá biela.

Tu by bolo zaujímavé spomenúť to čomu sa v astrológii hovorí stredový bod. Predstavme si dve planéty bez ohľadu na aspekt, ktorý tvoria, umiestnené hocikde v kruhu – farebnom kruhu. Ak by umiestnenie planét predstavovalo práve 2 farby v kruhu, potom ich stredový bod, ku ktorému majú planéty k sebe bližšie by predstavoval výslednú farbu ich zmiešaním a to kdekoľvek v kruhu. Ich vzdialenejší stredový bod predstavuje negatív a opozíciu, teda nevyhnutný farebný doplnok na dosiahnutie dokonalej bielej farby. Stredové body planét sú tým pádom nevyhnutné body pre integráciu astrologických prípadne psychologických kvalít. A takto sa nám pomaly črepinky zase spájajú. Ak sa dostanú presne do opozície, prestane existovať bližší a vzdialenejší stredový bod a výsledná farba sa stane automaticky biela, alebo bezfarebná.

Polarity dvanástich princípov

1 – 7
Polarita prvého a siedmeho domu je o vynorení do viditeľného sveta vlastnej osobnosti a osobnosti toho druhého, kto predstavuje našu „druhú polovičku“, alebo nášho rovnocenného partnera. Sú to váhy, ktoré vyvažujú bojovnosť a mierumilovnosť. Presadzovanie sa len vlastnou vôľou a prispôsobovanie sa len druhému. Je to polarita v ktorej sa musíme naučiť žiť s druhou osobou v jednote a zároveň zostať samým sebou. Naše „druhé polovičky“ majú funkciu dopĺňania našej nekompletnej osobnosti, nie však tým, že by vypĺňali naše nedostatky, ale naopak, aby nám ich ukázali. Tento proces však vôbec neprebieha takým banálnym spôsobom ako sa možno zdá. Človek si svoje nevedomé vlastnosti nemusí hneď uvedomiť a už vôbec to nemusí byť cieľom tých druhých osôb. Tí druhí na nás vyvíjajú určitý tlak, ktorý nás samovoľne mení k vlastnostiam, ktoré si potrebujeme osvojiť vo vzťahoch. Napríklad šikanovať nás nebudú ľudia s dobrým úmyslom, aby nám posilnili sebavedomie a asertivitu, alebo dokonca ukázali našu vlastnú agresivitu. V ideálnom prípade by sme si sami mali uvedomiť, že nám chýba sebaistota a schopnosť vybojovať si rešpekt, ale v praxi často iba nevedome riešime naše nezvládnuté vlastnosti a rozvíjame to čo potrebujeme. Všetko závisí od konštelácií. Napríklad Slnko v siedmom dome v kvadratúre na Mars môže vyvolať takéto šikanovanie. To sa však môže prejaviť aj opačným spôsobom a človek sa sám stane agresorom (to by skôr mohlo nastať ak by Slnko, alebo Mars bolo v prvom dome). V každom prípade je spoločným menovateľom agresivita. V prvom prípade ide o nevedomú agresivitu, kde vonkajšie okolnosti nakoniec v samotnej osobe môžu vyvolať silnú agresivitu ako reakciu na okolie. Vonkajšie okolnosti ju môžu nakoniec zoceliť tak, že hneď ako zacíti podobné situácie z minulosti, nenechá sa udupať a zdeptať, ale automaticky sa vynoria nadobudnuté „duševné zbrane“ ako asertivita a opačná strana vychladne skôr než siahne po vlastnej „zbrani“ a začne sa chovať jemne. V ženskom horoskope to bude určite agresívny dominantný chlap. V mužskom to môže byť asertívna partnerka, ktorej sa bude chlap prispôsobovať a urobí jej všetko čo jej uvidí na očiach, ale ona naopak bude potrebovať niekoho, kto jej bude vedieť povedať „nie“ a nakoniec ho opustí. Treba mať ale vždy na pamäti, že to sú len niektoré z mnohých prostriedkov, pomocou ktorých si človek môže rozvíjať konkrétne vlastnosti. Z hlbšieho psychologického a duchovného hľadiska je toto len zjednodušený proces. Príčin a významov týchto problémov je trochu viac, ale v konečnom dôsledku keď si odmyslíme hranice času a priestoru, všetci ľudia, ktorých stretneme sú našim dokonalým zrkadlom. Preto ďalším, hlbším a omnoho silnejším prostriedkom ako riešiť vzťahy – teda samého seba je odpustenie. Náš partner/partnerka funguje ako zrkadlo našej vlastnej osobnosti, ale každý človek, ktorý sa v našom živote stane na chvíľu, alebo dlhodobo prostriedkom siedmeho domu odzrkadľuje len určitú časť našej osobnosti. Mnoho ľudí by mohlo odzrkadľovať naše nevedomé vlastnosti, ale nie tak veľa z nich sa dostane s nami do užšieho vzťahu „ja – ty“. Väčšinou má každý vlastné predispozície priťahovať určité typy ľudí a s tým súvisiace aj konkrétne nevedomé vlastnosti, ktoré si človek musí riešiť vo vzťahoch. Môže sa stať, že ak človek zvládne určitú vlastnosť a zocelí sa tam kde to potreboval, už sa nebudú okolo neho/nej objavovať „nepriatelia“, ktorých by dokázal uzemniť. Treba ale rozlišovať aj vzťahy. Vzdušný živel ako taký má na starosti priateľské vzťahy všeobecne, preto si treba uvedomiť presné umiestnenie vo vzdušnom živly – siedmy dom, ktorý je priamou polaritou, zrkadlom nášho „ja“ a preto väčšinou (ale nie vždy) predstavuje vzťah založený na telesnej príťažlivosti. Je to prejav aj zrkadlo nášho ja vo viditeľnom svete na osy „ascendent – descendent“. Preto má ascendent najbližšie k telu, pretože telo je to čo hneď vidieť. Táto polarita má najväčší význam pre intímne vzťahy kde sa zjednocujú protikladné telá (a jej ekvivalentom je polarita planét Mars – Venuša). Jedným z charakteristických znakov prvého domu je sebapresadenie. Lenže sebapresadenie bude len vtedy sebapresadením ak bude v konfrontácii s tými druhými a vôľou tých druhých. Aj javiť sa vo viditeľnom svete môže len vtedy ak ho/ju bude mať kto vidieť a vnímať.


Je to tiež polarita jangového jin-jang – oheň-vzduch. Najsilnejší jang je oheň (jangový jang). Vzduch je jeho jangový jin. Vzduch má tiež rozpínavú a stúpajúcu tendenciu ako oheň, ale o niečo slabšiu. Jeho jinová (ženská) funkcia k ohňu sa prejaví tým, že ho vyživuje a v tejto jangovej polarite doslova burcuje a rozdúchava. Takisto oheň v krbe kontrolujeme pomocou systému prúdenia vzduchu a podľa potreby ho môžeme držať na krátko, aby dlhšie vydržal a nevyhasol tak skoro. Je to taký slabší prejav uzemňovania, konzervovania a chladenia, ktorý sa plne prejaví v polarite voda-zem, keďže tu ide o jangovú polaritu. V nadväzovaní nových vzťahov (rohové domy - princíp začínania, vznikania a mladosti) na tejto polarite ide práve o tieto dynamické jangové kvality. Symbol Marsu je kruh, z ktorého vyčnieva šípka smerom von. Kruh je duch a šípka jeho prejav – ide vyskočiť z kože.


2 – 8
Polarita druhého a ôsmeho domu je rovina transformácie. V ôsmom dome je všeobecne známe že dochádza k transformácii, ale rozdiel medzi týmito pólmi je, že v ôsmom dome ide o transformáciu duše a v druhom o transformáciu hmoty. Inak povedané sú to fixné domy, takže ide aj o fixáciu. Snáď by sa to dalo prirovnať aj k fixácii slnečných lúčov v jednom bode, alebo tepelnú koncentráciu, v ktorej sa všetko taví a premieňa na iné skupenstvo, alebo inú formu. Tak ako vznikajú diamanty hlboko v zemi pod obrovským tlakom a teplotami v nedostupných hĺbkach, tak aj naša duša sa pod tlakom pretavuje a prečisťuje na inú kvalitu.


Predchádzajúca jangová polarita vzťahov bola charakteristická dynamikou a táto jinová je zase príznačná pre zakotvenie, usadenie sa, zabezpečenie, uzemnenie, výdrž, zakuklenie sa pred príchodom obdobia zimy a prežitie. Tiež je to o konfrontácii „môj majetok – majetok toho druhého“.


Teraz si rozoberme druhý dom samostatne v kontexte s polaritou: na úrovni znamení je to Býk a zemský živel. V druhom dome hovoríme o majetku, peniazoch, hmotných hodnotách a tiež o produkcii, ktorou vznikajú. Táto produkcia vlastne vytvára pridanú hodnotu (hmote). Úplný koreň ekonomiky je v zemi. Z tade čerpáme všetok materiál na výrobu pohodlia. Tento materiál prechádza prácou a produkciou, ktorou vznikajú použiteľné produkty s vyššou hodnotou ako samotný materiál, z ktorého boli vyrobené. Takto sa vlastne hmota – zem dostane skrze transformáciu na vyššiu úroveň (hodnoty). Samozrejme hodnota je relatívny pojem. Hodnotu má len to, čomu ju my sami dáme. Materiálna hodnota je zároveň nehmotný obsah hmoty – jej význam.


Táto polarita takisto na rovine znamení predstavuje súhru zeme a vody – formy a obsahu/podstaty. Telo je forma pre našu dušu (v tomto prípade sa myslí nevedomý obsah s emocionálnym pozadím). Život nášho tela závisí od našich životných materiálnych podmienok a hmotného dostatku, ktorý predstavuje druhý dom. Ôsmy dom sa často spája so smrťou. Všade tam kde môžeme aj obrazne použiť toto slovo, existuje niečo nehmotné čo odíde a rozpadne sa aj forma. Môže to byť vzťah, firma, city, rozum a podobne. Smrť ale nie je konečná fáza. Celý proces treba chápať ako „znovuzrodenie“. Ako princíp fixácie a trvania je to na úrovni druhého domu fixovanie hmoty, majetku, intenzívne užívanie si hmotného sveta, zatiaľ čo ôsmy dom je o intenzívnom uvedomovaní si pominuteľnosti hmotného sveta a intenzívnom duševnom prežívaní. Druhý dom sám o sebe by nám hovoril len o pôžitkárstve a ôsmy o utrpení (potešenie – utrpenie). Ôsmy dom v spojení s druhým, môže v tom prípade hovoriť o intenzívnom duševnom pôžitku ako orgazmus, duchovné zážitky, ale aj stavy spôsobené drogami. Je to nepriame pôsobenie povahy Venuše – potešenie. Takže krásne stavy Pluta môžu existovať len v polarite s princípom Venuše. Len tak sa smrť (8) stane krásnou, ak je v harmónii so zemou (2) – ak máme vyriešené „dlhy“ tu na zemi. Svoju smrť môžeme úspešne uskutočniť jedine vtedy ak sme správne žili v hmotnom svete a nezanedbávali ho a zase naopak, len vtedy môžeme správne žiť v materiálnom svete, ak si trvale uvedomujeme jeho pominuteľnosť a hlbšie stránky života.


Aby sme dosiahli extrémnych duševných stavov rýchlejšou ale extrémne deštruktívnou cestou musíme použiť fyzikálnu chemickú látku – drogy, ale v niektorých prípadoch stačí aj fyzické telo. Pre dosiahnutie duchovných zážitkov a trvalých vyšších stavov vedomia (transformácia), potrebujeme duševno fyzické cvičenie, určitý stupeň askézy a fyzické telo. Pre orgazmus nám stačí fyzické telo, prípadne správna výživa s afrodiziakálnym účinkom. Všade je prítomná hmotná stránka. Jeden zo zvláštnych prejavov „plutónskeho“ potešenia je forma akou sa javí. Pri stavoch spôsobenými drogami alebo orgazmom sa človek nemusí tváriť rovno nadšene. Forma prejavu často pripomína skôr umieranie ako potešenie (forma – „smrť“, obsah – potešenie). „Plutónska“ radosť nemusí ani vychádzať na povrch.


Tiež stojí za zmienku spomenúť jin-jangový princíp polarity fixného jinu a jeho rôzne prejavy. Jedna z vlastností jinu je kontrola expanzívneho a uleteného jangu. Najsilnejším jinom je voda a aj kontrola sa prejaví najsilnejšie vo vodnom znamení škorpióna, ktorý má pomyslené miesto v ôsmom dome. Lenže samotná kontrola je vyložene zemského pôvodu a v tomto prípade je len vyvažujúca časť tejto polarity, bez ktorej by škorpión a ôsmy dom nemohol existovať. Ak je niečo pod kontrolou, alebo hlboko pod povrchom, zákonite existuje povrch a vnútro, forma a obsah. Tam nadobúda koncentrácia kontroly a sťahujúcej dostredivosti vrchol v celom zverokruhu. Voda je to čo klesá najnižšie a presakuje aj zemou do jej najužších útrob. Voda sa stáva obsahom a podstatou zeme. Škorpión a Pluto však majú v sebe tiež najviac neprejaveného ohňa (vedľajší vládca škorpióna - Mars). Dokonca aj zemské jadro je tekuté (a plné ohňa). Stláčanie je princíp jinu a fyzikálnym stláčaním hmoty vzniká vyvažujúci princíp – teplo, a naopak. Palivo vo valci dízlového motora je extrémne stlačené (jin) čím vznikne prudko expanzívny jang – oheň/výbuch. Aj motor spoločnosti pracuje týmto spôsobom – až keď sú ľudia pod určitým tlakom, tak sa naštrartujú. Planéta Zem vo svojom jadre konzervuje dostredivou gravitačnou silou ohnivú tekutinu, tekutinu, ktorá konzervuje oheň (ducha; symbol ducha sa v symbole Pluta nachádza akoby vo vnútri). V skutočnosti zem ako živel má moc len vďaka jej podstate – vody. Zemetrasenia, vulkanické výbuhy, tsunami – to všetko je sila ovládajúca masy. Obrovská moc koncentrovanej zeme je tiež gravitácia. Gravitácia je „nehmotná“ skrytá sila, je súčasťou zeme a jej pôsobenie je silne jinové – sťahujúce sa do jedného bodu. Ekvivalentom extrémneho škorpióna by mohla byť aj čierna diera, ktorá svojou gravitáciou pritiahne aj všetko svetlo a stane sa neviditeľnou ako Hádes (Pluto), keď si nasadil svoju helmu. Polarita druhého a ôsmeho domu – podstatou peňazí je moc. Koncentrácia majetku – koncentrácia moci. Voda je maximálny jin a na vyváženie je jej podstatou skrytý oheň, maximálny jang. Prejavom ohňa je pohyb a tento pohyb je vo vode na atomárnej úrovni – rýchlosť pohybu atómov, vďaka čomu sa hmota udrží v tekutej forme. S ubúdaním tejto tepelnej energie materiál začne tuhnúť a zmení sa na formu zemského elementu. Bez ohňa by voda bola nehybná hmota, neprúdila by v riekach a nedostala by sa z mora na pevninu. Horúca tekutá láva ukrytá v hlbinách má silu zase vďaka skrytému ohňu v nej. Pomalým tuhnutím potom vzniká nerastné bohatstvo (2) ukryté pod povrchom zeme (8). Neprejavený oheň v koncentrovanej/fixnej vode je kvalitou vody v škorpiónovi a podstatou jeho sily. Sexuálne pudy sú vyslovene ohnivej kvality a pritom škorpión a Pluto predstavujú najväčšiu intenzitu tohto prežitku.


3 – 9
Táto polarita je o prepojení poznávania spôsobom analýzy a syntézy. Presnejšie hromadením informácií a chápaním. Je to polarita princípu Merkúra a Jupitera a tiež Blížencov a Strelca. Merkúr je mytologicky posol bohov, ktorý nemá za úlohu súdiť, posudzovať a ani sa nijako miešať do úlohy ako mal Zeus – Jupiter. Merkúr má neustálu chuť behať hore dole a zháňať kvantum informácii bez jasného cieľa. Jupiter je tá časť našej mysle, ktorá povie „stačilo informácií, teraz idem z toho skladať puzzle“. Je to náš sudca. Tretí dom je o nasávaní informácií a deviaty o šírení. Tam je potreba šíriť filozofiu v celej spoločnosti, ale aj propagovať. Jupiter a záležitosti deviateho domu nemajú túžbu bezcieľne študovať a šprtať sa v kvantite. Táto funkcia vidí celok, hlavu aj pätu, zmysel a detailmi sa nezaoberá. Na druhej strane Jupiter má do činenia aj s kvantitou, ale v tom zmysle, že sa snaží rozširovať svoj obzor poznania. Čím väčší zorný uhol dosiahne, tým skôr uvidí obrovský celok a stane sa objektívnym. Jupiter je najväčšia planéta v sústave. Potreba maximalizácie v tomto princípe vedie k tomu, že človek vo svojej túžbe vidieť veci, najlepšie celý svet z čo najväčšej výšky prichádza až k filozofickým úvahám o živote a zmysle života. S rozvíjaním tejto funkcie mysle sa dostáva k túžbe poznať najväčší celok tohto sveta, Boha. V deviatom dome sa utvára svetonázor, náš pohľad na svet a vesmír, naše názory a úsudky čo je správne a čo nesprávne. Tretí dom dáva veciam informačnú kvantitu, deviaty kvalitu. V deviatom dome, a postavení Jupitera vzniká tiež náš politický názor a filozofia o tom ako má žiť spoločnosť ako celok. S touto filozofiou sa rovnako viaže aj duchovná filozofia. Merkúra a tretí dom podvedome ženie potreba Jupitera poznať čo najviac a preto zhromažďuje kvantum informácií. Merkúr a tretí dom vyjadruje spôsob myslenia a komunikácie, druh inteligencie a schopnosti analyzovať a deviaty dom s Jupiterom hlbší zmysel výdobytkov inteligencie. Je to polarita (učenosť, logika – vnútorná múdrosť), (vedomosti – poznanie). Je to podobné tomu, ako sa o láske dá veľa písať a učiť, ale nedá sa pochopiť prostredníctvom kníh. V terminológii východných indických kultúr je to intelekt budhi a vivéka. Budhi je náš analytický intelekt fungujúci na báze gnostického poznávania zmyslami, zatiaľ čo vivéka je schopnosť hlbšieho vhľadu do vecí, to čo sa nedá vyjadriť slovami (slová - Merkúr, tretí dom). Je to rozšírená schopnosť vedomia a schopnosti uvedomovania. Slovo samé o sebe je len holá informácia a chápanie slov je funkcia vyššej mysle, schopnosť vnímať to čo je za tým, čítať medzi riadkami a vnímať skutočnú pravdu. Polarita týchto princípov je tiež presne to za čo sú zodpovedné funkcie mozgových hemisfér. Ľavá strana patrí Merkúru (jazyk) a pravá schopnosti vnímať priestor (priestorová orientácia, vizuálna predstavivosť, schopnosť vidieť celok) autisticky postihnutý človek môže ovládať 20 jazykov a keď ho pošlete kúpiť chleba do najbližšieho obchodu tak zablúdi. Iného zase prevediete helikoptérou ponad veľkomesto, on si to zapamätá a v ateliéri vám potom nakreslí celé mesto z pohľadu z helikoptéry so všetkými uličkami na niekoľko veľkých dosiek pospájaných dokopy. Takže Merkúr, ktorý je symbolizovaný krátkymi cestami, by bol bez Jupitera celkom stratený a nespravil by ani krok, rovnako ako Jupiter bez informácií. Preto musia byť tieto princípy dokonale prepojené. Ľavá mozgová hemisféra ovláda pravú stranu tela, takže ak sme praváci, určitá funkcia ľavej hemisféry u nás dominuje. Dnešná spoločnosť je extrémnou intenzitou hnaná ľavou mozgovou hemisférou, sme preťažovaný informáciami, kvantitou učebných látok na školách a uvažovanie je čisto kvantitatívne, materialistické, ekonomické, vypočítavé, neemocionálne a bez intuície. Ak je niekto ľavák, s tým nič spoločnosť nespraví, je to úplne normálny človek, ale aj tak je pre ňu správne byť pravákom, lebo je o tom presvedčená. V dávnejšej minulosti bolo omnoho viac ľavákov. Spoločnosť je v takej disharmónii, že je celá vedená neudržateľným systémom, ktorý je strmo naklonený jedným smerom do kolapsu a ľudia stále nepoznajú mieru, pretože spoločnosť ako taká v skutočnosti nemá skoro žiadnu súdnosť, ktorú by im mohla poskytnúť vedľajšia strana hlavy. Táto polarita sa tiež prejavuje v schopnosti učiť sa. Deviaty dom je často prisudzovaný vyššiemu vzdelaniu a tretí základnému, ale to je mylné chápanie. Sú to len funkcie analýzy a syntézy, rozoberania a spájania. Tretí dom predstavuje nevedomé učenie a deviaty dom vedomé (celkovo spodná časť domov, 1 až 6, prislúcha nižšej mysli). Merkúr jak v treťom, tak aj v šiestom dome predstavuje určitú rutinnú činnosť. To sú činnosti, ktoré už máme naučené a robíme ich podvedome. Tu ide skôr už iba o činnosť mozgu ako o učenie. Ale čo sa očividne týka nevedomého učenia, tak na to je ideálny príklad malého dieťaťa. Hoci jeho schopnosť učiť sa je geniálna, robí to nevedome. Dieťa žije svoj život plný emócií a fantázií výsostne lunárnym spôsobom a Luna je prirodzeným vládcom štvrtého domu, ktorého hrot predstavuje samé dno našej mysle. Ale aj tu existuje prepojenie s rozširovaním obzorov poznania. Tieto prepojenia sú neodlučiteľné. Nikdy nejde o absolútnu vec, absolútna je len jednota. V tomto svete ide vždy o určitú formu prepojenia princípov jin-jang (v čínskej terminológii). Ak chytíme do rúk hudobný nástroj, na ktorý sme nikdy nehrali, máme pocit, že sme totálne ľaví, a že je to fakt náročné na tom hrať. Začneme sa pomaly učiť a naše bunečné štruktúry v mozgu si začnú hľadať a vytvárať nové prepojenia medzi hviezdicovitými bunkami ako keď sa malé dieťa s natiahnutou rúčkou pekelne sústredí na to, aby do nej uchopilo cumlík. Tento proces je spôsob osvojovania si nových vecí, pri ktorých aktivujeme svoje vedomie a hľadáme spôsob ako si osvojiť určitú budúcu zručnosť. Študujeme rôzne hudobné postupy, techniky, tajomstvá stupníc a techniky improvizácie. Keď sa nám povytvárajú prepojenia v mozgu, zavrieme oči, započúvame sa do hudby a hneď keď sa zablysne múza a vynorí sa melódia, ktorou chceme obohatiť počúvanú hudbu, prsty sa nám rozbehnú po hmatníku ako pavúk samé až sme niekedy sami prekvapení ako to robíme. Vtedy sa nám zlejú dohromady všetky vychodené prstoklady a už nepoznáme medzi nimi hranice. Už ich ako jednotlivé časti nikdy nepotrebujeme. Tu sa nám zase premieta tento princíp aj otočene: pri rozširovaní schopností používame racionálne techniky a detaily Merkúra a po naučení sa techniky a prepnutí na automatického pilota nižšej mysle sa nám detaily zlejú do väčšieho celku. Toto je najkrajšie štádium učenia. Vtedy už všetko ide samé a už sa len nevedome zdokonaľujeme do virtuóznych levelov. Podobne je to aj s duchovným rastom. Musíme si osvojiť rôzne cvičenia, techniky a písané teórie, aby sme dosiahli vyšší stupeň poznania. Je to tiež polarita živlov vzduchu a ohňa. Vzduch, konkrétne blíženecký princíp je (racionálne) myslenie a oheň intuícia. V symbole Strelca máme tiež šípku, ktorá smeruje do väčších vzdialeností ako pri symbole Marsu. Je to tiež expanzívna vlastnosť ohňa a celá polarita je dynamická a pohyblivá. 

                                                                                                                             Jozef Komoň

 


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...