mesiac
Sobota, 20.7.2024
Meniny má Iľja

Môj výklad jedného zaujímavého horoskopu

 Čitateľný originál obrázku:

http://m2.aimg.sk/forig/f_433498465_b05210b1e3ddef20d92f33886278cf90.jpg

 

Bude to dievča s veľmi silnou potrebou nezávislosti, osobného priestoru, a vlastnej cesty. Má v sebe potrebu užívať si život, zabávať sa, ale to nijak nesúvisí s povrchnosťou. Najvýraznejší je u nej vnútorný boj (ktorý sa premietne vo vonkajšom svete) s autoritami. „Od kosti“ najprirodzenejšie pre ňu je nezávislosť, sloboda, priestor a čo najviac bude neznášať je obmedzovanie, disciplína, pevná forma a štruktúra tlačiaca na ňu zvonka. Ona sama môže mať v sebe zmysel pre vnútornú disciplínu. Bude vedieť mentálne pracovať možno až príliš intenzívne a vytrvale čo pravdepodobne bude mať vplyv aj na jej zdravie. Potlačený hnev bude najskôr ventilovať prácou doma, vytváraním fyzického pohodlia a takisto verbálnymi výbuchmi (Mars v 8. dome v kvadratúre na Merkúr v 6. dome). Ale najlepší bude pre ňu šport. Je dosť možné, že bude mať vzťah k bojovým umeniam. Ak sa rozhodne pestovať nejaký šport, treba ju v tom podporovať. Bude zrejme citlivá a dobrá duša so sklonmi liečiť, môže mať aj určitý potenciál liečivej sily.

Okrem toho dosť veľa planetárnej energie je zameranej na štúdium a neustále vzdelávanie. Bude to asi hlavne psychológia, medziľudské vzťahy, ale tiež veci týkajúce sa telesného, ale aj duševného zdravia. Bude tiež asi rada veľa čítať všeobecne (romantiku).

Nie som znalec atromedicíny, ale myslím, že môže mať sklon k alergiám. Nemala by brať veľa umelých liekov, antibiotík a možno aj návykových látok. Tiež by si mala dávať pozor na obličky.

Vo vzťahoch bude veľmi a občas priveľmi vrúcna, takže svojím „objatím“ môže druhým čiastočne brať slobodu. Svoje pocity bude prejavovať verbálne, ale bude tam trochu problém. Môže sa prejaviť dvomi paralelnými spôsobmi. Jeden je, že nebude vedieť dať do slov toľké emocionálne zážitky, prípadne vysloviť to čo cíti a druhý spôsob je, že môže byť ukecaná, ale pointu toho čo chce povedať, bude len dokolečka obkecávať, akoby nebola schopná strafiť sa do stredu a povedať to jasne. Môže sa stať, že jej bude občas ťažké porozumieť čo chce povedať. Jej vyjadrovanie bude veľmi emocionálne a bude mu chýbať výstižná racionálna forma. Na druhej strane môže mať hlboký vzťah k písaniu. Hlavnou inšpiráciou budú partnerské a medziľudské vzťahy. Má predpoklady na dobrý partnerský (manželský) vzťah, ale samozrejme bude v ňom musieť riešiť komunikáciu. Na jednej strane je tam predpoklad, že matka jej môže do vzťahu priveľa rozprávať, alebo ju príliš ochraňovať, no na druhej strane, dievča sa bude dať ľahko nechať zviesť do vzťahu hlavne krásnymi slovami a rečami. Môže sa slepo zamilovať a sklamať. Tiež to môže fungovať opačným smerom, že „láska“ jej zmätie myslenie. Ale tiež je v nej určitá tendencia autoritatívnej manipulácie, ktorá sa bude premietať do partnerských vzťahov a budú ju nevedome priťahovať autoritatívne typy so sklonmi manipulácie. Môžu to byť demonštratívne otvorené hádky, ku ktorým ich môže vyprovokovať. Ona sama keď sa nahnevá, tak to bude dramatické predstavenie. Prípadný  hnev môže v sebe dlho držať a nemusí byť také jednoduché prísť na skutočnú príčinu, pretože pôvod jej hnevu je veľmi hlboko v podvedomí. V kritických situáciách sa táto konštelácia môže prejaviť schopnosťou pohotovo a aktívne jednať v život-ohrozujúcich situáciách. To by bolo vhodné pre prácu v záchranke, čo nie je celkom vylúčené. Ale to je len jedná stránka veci, ktorá je zjemňovaná ostatnými postaveniami, takže tiež bude nevedome priťahovať aj partnerov dobrosrdečných a rodinne založených a hlboko vnímavých. Hlavne budú dobrí spontánni spoločníci, so zmyslom pre humor. Tiež ma napadla jedna varianta, že svojho partnera bude hľadať tam kde je spontánnosť, zábava a to je u nej prepojené s možným športom, takže aj pri športe (tréner), ale tých variant a možnosti je veľa.

Ona v sebe potrebuje integrovať určité kvality, ktoré predstavujú planéty a nezáleží na tom akým spôsobom a čo, alebo kto jej v tom pomôže. Čo však je v jej horoskope najokatejšie a pri lepšom prihliadnutí ešte výraznejšie, je spoločenská rola, teda kariéra (alebo to pod akou nálepkou ju budú v spoločnosti poznať) v kontraste s jej vnútornou duševnou prirodzenosťou. Má predpoklady na určité autoritatívne postavenie v spoločnosti, ale ona sama, vzhľadom na postavenie jej „vládcu kariéry“ nemusí byť karieristicky typ ženy. Mnoho znakov jej horoskopu hovoria o skromnosti a orientáciu na bezpečný súkromný a rodinný život. Môže sa uspokojiť aj s nižším postavením, ale jej práca (zamestnanie) bude pre ňu veľmi dôležitá. Ona bude vidieť veľký význam v službe, čo naznačuje viacero postavení. Pokiaľ by nevidela zmysel v službe, jej život by bol frustrujúci. Je možná aj taká varianta, že vo vyššom veku dosiahne vysoké postavenie ak sa prederie prekážkami. Samotný Saturn na hrote desiateho domu hovorí o príležitosti trvalého úspechu po prekonaní prekážok, ktoré sám stavia. Je ťažko povedať konkrétne veci jej života, pretože to ani nie je predmetom skutočnej astrológie. V jej horoskope vytvára množstvo planét obrazec krásnej symetrie a väčšina týchto planét vytvára skoro dokonalú symetriu. Celý tento obrazec je skoro dokonale presne napasovaný svojou symetriou na jednu z hlavných osí „ja“. V čase jej narodenia bol Saturn na vrchole svojej polohy na oblohe akú mohol vtedy dosiahnuť. Bol na osy, ktorá určuje presné poludnie. Tento horoskop je bez preháňania svojou presnosťou a symetriou veľmi výnimočný. Je to množstvo „náhod“, ktoré sú usporiadané tak, ako keby to niekto úmyselne nastavil. Okrem Marsu a Luny, boli všetky ostatné planéty pod horizontom. To z nej bude robiť zameranú viac na súkromný život a na svoju duševnú podstatu - to čo ju robí emocionálne samu sebou. A tam sa celá tá kozmická váha koncentruje s neuveriteľnou presnosťou, ale zároveň hneď vyráža ostrým špicom von na samotný „vrchol neba“. Má v sebe obrovský potenciál v živote niečo dosiahnuť ak v sebe zvládne, spracuje a integruje tento kozmický obrazec. Treba to však brať ako potenciál, alebo vnútorný program, ktorý sa môže, ale nemusí využiť. Do akej miery bude  výnimočná závisí od toho na akej je duchovnej úrovni, alebo na akú úroveň sa vypracuje. Ak sa totiž narodí sliepka s geniálnym horoskopom, nikdy sa z nej nestane priekopník bojujúci za vegetariánstvo a práva zvierat, ale zostane celý život za plotom na farme a zo svojho horoskopu dokáže využiť len nepatrnú časť. V každom prípade som si istý, že jej individualita sa prejaví veľmi výrazne. Výnimoční ľudia majú často neľahký osud a keď sa pozrieme na ich horoskopy, tak ich schopnosti aj trable pochádzajú z tých istých konštelácií citlivých „duševných“ planét, kde je veľa napätia a teda aj energie, ktorú dokážu transformovať do duševných schopností. Jej vnútorné napätie sa prejaví emocionálnymi výbuchmi voči autoritám, konvenciám a vonkajším tlakom, ktorý ju bude presviedčať o správnosti a dokonalosti toho čo už bolo vytvorené, ustanovené a možno aj a časom overené. Jej najhlbšia podstata je rebelantstvo. Bude vyskakovať nie proti malichernostiam, ale pretvárkam „spirituálne prehnitej“ spoločnosti, brániacej všeobecnému blahu, mysliacej materialisticky, úzkoprso a prehliadajúc to množstvo súvislosti tohto sveta – vesmíru. Jej práca by sa mohla týkať hlbinnej psychológii, alternatívnej medicíny a pravdepodobne bude mať vzťah aj k reiki ak nie priamo vrodené vlohy. V spojitosti s alternatívnou medicínou ma napadla súvislosť boja voči zastaralým a skostnatelým spôsobom liečenia ťažko chorých ľudí a pretvárke farmaceutického priemyslu všetko kvôli osobnému finančnému blahu. Táto jej vlastnosť totiž priamo zasahuje líniu, v ktorej sa odráža aj status – profesia. Bude mať vzťah k zdravej výžive a zdraviu všeobecne. S tým by sa dal dať do súvisu aj jej vzťah k športom. Jej Mars, ktorý jej dáva športovejšieho ducha siaha aj do domu filozofie, náboženstva a svetonázoru. Je to oblasť rastu a rozširovania vlastných obzorov, ciest do zahraničia, poznávania iných kultúr a poznávania všeobecne. Preto by šport, ktorému sa pravdepodobne bude venovať mohol zahŕňať filozofiu inej kultúry ako tej v ktorej vyrástla. To by mohlo platiť v prípade, ak by sa Mars prejavil formou športu.

Symetria postavenia sa dokonca týka až troch rámcov horoskopu naraz. Sú to planéty (silná opozícia Saturnu a Urána), domy a znamenia. Jej os Medium Coeli – Immum Coeli (hroty 4. a 10.domu) sa prelínajú s opzíciou týchto planét, ktoré hrajú ústrednú rolu obrazca a os domov pretína v spodnej časti posledné znamenie zverokruhu, Rýb, v jeho poslednom stupni! Tam sa to už prelína s nasledujúcim znamením a prvým stupňom Barana. Tento prechod je takisto veľmi významný, pretože predstavuje na úrovni znamení koniec jedného cyklu a začiatok nového. Je to ako miesto úplnosti a uzatvoreného kruhu. Akoby v sebe zahŕňala vnútornú múdrosť celého cyklu, všetkých kozmických princípov a bolo to uložené na dne v hĺbke jej duše, na spodku horoskopu. Tento bod okrem iného spája kvality a kozmické princípy týchto všetkých planét: Pluto, Luna, Neptún, Cheirón, Slnko, Urán, Saturn + os MC-IC. Neptún s Cheirónom (dôležitý planetoid – liečiteľ, duchovný učiteľ) tvoria konjunkciu v 3.dome (dom komunikácie a myslenia) a spoločne sú prepojené sextilom so slnkom v 5.dome (kreativita všeobecne, spontánnosť). Toto tvorí základňu pre planetárnu konfiguráciu, ktorá sa nazýva YOD, alebo boží prst a ten „ukazuje“ na jej Saturn na MC (Medium Coeli – status, oblasť kariéry a vyšších životných cieľov). YOD je o rozhodovaní.

Okrem toho má v horoskope akurát tri retrográdne planéty, ktoré sú práve v domoch 2, 6, a 10. Sú to zemské domy viazané ku schopnosti zarábať peniaze, ku každodennej rutinnej práci, službe a kariére – spoločenskom statuse. Retrogradita planét spôsobuje určité nekonvenčné prejavy, brzdy, otočenie smerovania do vnútra a prehodnocovanie minulých rozhodnutí. Karmická astrológia dáva retrográdne planéty (planéty pohybujúce sa vzhľadom na Zem dočasne v protismere priameho pohybu na oblohe) natívneho horoskopu do súvislosti s nevyriešenými vecami z minulých životov. Jej myslenie nemusí byť zamerané na vonkajší svet, môže byť hĺbavá a nemusí prejavovať typickú komunikáciu príznačnú pre Merkúr. V komunikácii nebude povrchná, ale môže mať problém komunikovať s okolitým svetom a širšou spoločnosťou. Môže sa cítiť nepochopená. Jej Merkúr je zároveň vládcom 10.domu, domu kariéry a v desiatom dome na jeho hrote je retrográdny Saturn, ktorému je retrogradita svojou povahou najprirodzenejšia. Tá zvyšuje Saturnovské účinky – vytrvalosť, cieľavedomosť, pracovitosť, zodpovednosť, skúsenosť, dospelosť. V druhom dome (vzťah k majetku a vlastnosti, ktoré môže najlepšie speňažiť) je Pluto, to je v jej horoskope vládcom nevedomých pohnútok, vychádza teda akoby zároveň z potlačených a nespracovaných situácií z minulých, ale aj z tohto života v podobe situácií, ktoré človek vníma osudovo a tlačia naňho, aby prelomil to, čo v minulosti nespracoval, potlačil do nevedomia (to okrem toho, že je retrográdny. Retrograditu vzdialenejších planét má polovica ľudí, pretože tie trvajú aj pol roka). Pluto samé o sebe je veľmi mocné, ale na to, aby ho človek dokázal zužitkovať, musí tú „ťarchu najprv zdvihnúť“. Pluto predstavuje krízu a znovuzrodenie, ale aj najvyššiu moc a manipuláciu. Jej predpoklady na zarábanie peňazí sú mocné, ale sú skryté. Môže sa stať, že určitá životná kríza ju doženie do takého štádia, že začne robiť veci, čo v živote nerobila a zistí, že to je to čo má robiť. Môže to byť aj tak, že jej práca bude zahŕňať vstupovanie do hĺbok, odhaľovanie hlboko ukrytých vecí, činnosť s tajnými vecami, práca s vyšším silami, alebo veľkými peniazmi. Postavenie Luny naznačuje aj možnosť psychologických konzultácií, alebo konzultácií v oblasti výživy a schopnosť naslúchať druhým prostredníctvom citov. Možností je veľa. Spolu s Plutom tvoria dokonalú symetriu na os MC-IC a ich bližší stredový bod je dole na IC. Treba dať pozor, aby Pluto v druhom dome nepadal k posadnutosti zarábať peniaze, čo sa v určitom štádiu života môže objaviť pod tlakom krízy. V horšom prípade by sa mohla uchýliť k nekalým praktikám, ale pochybujem, že by to u nej hrozilo. Jej Pluto má ale väčšinou harmonické aspekty, takže pri jej snahe by nemala trpieť nedostatkom. Pluto spolu s Lunou netvoria medzi sebou priamy aspekt, ale ich kvality sa stretnú dole v bode IC, hneď vedľa Uránu. A to je miesto jej jinového vnútorného neprejaveného ja, ktoré sa potrebuje uplatniť na MC. Ďalej čo sa týka symetrie, tak Slnko, symbol ucelenej osobnosti, ale aj ega, spolu s Neptúnom tvoria aspekt a jeho stredový bod je len 5 uhlových minút vzdialený od stredového bodu Luny a Pluta! Kombinácia Slnko-Neptún je výborné postavenie a prejavuje sa v podobe nesebeckého, alebo aj duchovne založeného veriaceho človeka, pretože Neptún má vlastnosť, že rozpúšťa ego a ako vládca posledného znamenia uzatvára - vytvára kruh – uceľuje vedomie a vedie k najvyššej duchovnej realizácii. Neptún rozpúšťa hranice a prepožičiava vedomiu – Slnku vyššie kvality, takže inšpirácie a energie vyšších sfér sa môžu prejaviť vo vedomí. Urán, ktorý je v ohnisku ak sa prejaví vo svojej božskej podobe, sú to náhle pokrokové vízie. Tým si ale nie som celkom istý, či sa tieto kvality dostanú v takej forme do vedomia, ale určite sa Urán prejaví ako potreba oslobodiť sa od rodiny, alebo rodinnej starostlivosti. Môže to byť spôsobené banálnymi situáciami, keď matka je napríklad príliš vyťažená a nezvláda sa venovať dieťaťu. Dieťa vycíti, že musí matke pomôcť a nebyť závislé na jej starostlivosti (hlavne dievčatá). Toto zosilňuje ešte aj kvadratúra Luna-Urán. Môže to byť aj vnútorná neistota v súvislosti s domovom a opaterou. Matka by mala dávať pozor (niekedy sa tomu osudovo nedá vyhnúť), aby dieťaťu nespôsobovala emocionálne šoky tým, že dieťa náhle od seba oddelí a dieťa stratí pocit neobmedzeného prijímania. Môže to byť spôsobované aj neistým domovom a častým náhlym sťahovaním a striedaním milovaného domova s ktorým sa identifikuje, ale to je ten lepší prípad. Čo sa týka teda tej symetrie, tam som chcel povedať, že všetky planéty so svojimi kvalitami sa premietnu do tohto spodného bodu a budú vyrážať na povrch tak, že vnútorný obsah naberie formu – jej vlohy sa premietnu do zamestnania/ vyššieho životného cieľa.

Vrátim sa k tomu jej YODu... bude síce mimoriadne cieľavedomá a od malička bude možno vedieť čo chce, ale treba dať pozor na asi dve veci. Jedna je tá, že si môže vo svojom vnútornom svete utvoriť utkvelú predstavu čo bude v živote robiť a druhá je jej sebavedomie, ktoré sa môže ľahko narušiť. Postavenie planét je také, že jej vysnívané ideály sa nemusia stretnúť s realitou keď príde na „lámanie chleba“ a jej nedôvera v samú seba ju nepustí „hore“ k Saturnovi a MC. To sú dve veci, ktoré ju môžu postaviť pred nečakanú križovatku na ktorej nebude môcť dlho stáť a premýšľať. Naspäť sa nebude dať ísť, ale ani zabočiť nebude môcť hocikde. Môže mať viacej túžob, záujmov a daností, ale príde bod, keď bude musieť zistiť čo vlastne v živote chce robiť ako hlavnú činnosť. Bude sa musieť niektorých vecí vzdať, aby investovala energiu do užšieho poľa záujmov. Sú to aspekty rozširovania vedomia, pretože takéto situácie nútia človeka, aby sa zamyslel nad sebou, nad svojim vnútrom, v jej prípade nad tým, kto vlastne je, aby sa tým mohla v živote stať. Inak by sa neskôr stratila a raz by zistila, že zašla príliš ďaleko a že ďalej sa to takto nedá, ale to by bolo ako otáčanie veľkého kamiónu na diaľnici do protismeru. Mohla by to urobiť, ale všetci by na ňu trúbili, že či jej šibe a ona sama by mala pritom ešte aj vlastný problém s otáčaním naloženého kamiónu. Planéty zastúpené v YODe samé o sebe hovoria o riziku nalomenia sebahodnoty v spojení aj s autoritou, prípadne otcom, ale je tu ešte os MC-IC s prelínajúcou sa opozíciou Saturn-Urán (tieto planéty samé o sebe sú úhlavne protichodné). Táto os zároveň predstavuje princíp rodičovskej výchovy – bezhraničnú lásku a prijímanie dieťaťa takého aké je verzus disciplína a plnenie si povinností. Preto treba byť pozorný k dieťaťu čo sa týka jej sebahodnoty a sebahodnoty v súvislosti s jej myslením. Treba ju učiť jej skutočným hodnotám, aby si ich bola vedomá už v rannom detstve a dávať pozor na to čo sa jej povie a ako! Môže tu byť náklonnosť aj zo strany rodičov podkopať jej tvoriacu sa krehkú sebahodnotu (neskôr aj inej autority). Tieto postavenia môžu tiež fungovať tak, že dieťa bude niečím veľmi typické/netypické a možno aj ťažko zvládnuteľné, čím nevedome, nechtiac vyvolá vo svojich rodičoch správanie, ktoré môže nalomiť jej sebahodnotu. Tá by jej neskôr veľmi chýbala. Ukazuje sa tam totiž možný problém s autoritou a disciplinárnym prístupom v rodine. Jej najhlbšou podstatou duše na dne je Urán. To je rebel, ktorý potrebuje žiť slobodne a bude búrať štruktúry a obmedzovanie.

 

Jozef Komoň

(nick: sokrates25)


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...