mesiac
Nedeľa, 21.7.2024
Meniny má Daniel

Mŕtvy / Mŕtvola / Zosnulý / Nebožtík (výklad sna)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Mŕtvy / Mŕtvola / Zosnulý / Nebožtík. V snoch sa objavujú mŕtvoly, ak sme sa niečoho zbavili alebo ak prechádzame na inú úroveň prežívania určitej vlastnosti, vášne, závislosti...Môže to aj znamenať stratu kontaktu s aspektom osobnosti, ktorú mŕtvola predstavuje. V astrológii je najbližšie tomuto symbolu vplyv planéty Pluta. Pri snoch o mŕtvych a mŕtvolách je dôležité, či sa jedná o fyzickú mŕtvolu alebo o ducha. Každý z týchto symbolov znamená niečo iné. Vidieť mŕtveho známeho môže symbolizovať odcudzenie, či strácanie kontaktu s dotyčným človekom. Môže to byť vo chvíľach, keď si pripadáte ako keby ste boli z iných svetov. Vidieť mŕtveho neznámeho človeka znamená pochovanie určitých vlastností, vášní, či zložiek osobnosti, ktoré dotyčný človek reprezentuje. Napríklad ak vidíte mŕtvolu boháča, tak to môže značiť zbavenie sa túžby po majetku. Ak mafiána, tak nejakých temných vlastností. Pri narkomanovi môže ísť o nejakú vášeň, vďake ktorej ste unikali z reality. Vidieť mŕtveho samého seba hovorí o významnom prerode vašej osobnosti. Podľa miesta, farby oblečenia a situácie môžete bližšie špecifikovať o ktoré zložky osobnosti sa jedná. Vidieť mŕtve zviera znamená nejakú transformáciu, či pochovanie nejakej animálnej vlastnosti. A mŕtve dieťa vo sne naznačuje nebezpečie duchovného pádu, či regresiu vo vývoji alebo nutnosť prehodnotenia svojich projektov.

 


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...