mesiac
Nedeľa, 16.6.2019
Meniny má Blanka

Voľný pokec - 

Genderová / feministická / lingvistika

damara
damara | 22.12.2017 16:08
O tom, jestli český jazyk uznává rovnost pohlaví, jsme se bavili s Ivou Šmídovou, která působila jako vedoucí oboru genderová studia na Masarykově univerzitě, a s Petrem Pavlíkem, který vyučuje na katedře genderových studií na Univerzitě Karlově.

Mohla byste čtenářům vysvětlit, čím se zabývá genderová lingvistika?

I.Š.: Genderová lingvistika poukazuje na to, že jazyk není neutrální komunikační nástroj. Upozorňuje na to, že jazyk se snaží zdůrazňovat muže jako aktéra dění, zatímco ženy, děti a věci jsou zneviditelňovány, což vidíme například na použití generického maskulina.
Vývoj a základní rysy jazyka odráží společenský kontext, ve kterém se formoval a který byl charakterizován dominancí mužů. Ti také měli až do nedávné doby patent na formulování gramatických pravidel.

Bojem za rovnost pohlaví získaly ženy volební právo nebo rovnější podmínky na pracovním trhu. Přesto zarytí šovinisté ženy stále v některých oblastech utiskují, patří mezi ně česká gramatika a pravopis.
V češtině mají muži přednost
Ukazuje tento příklad upřednostnění mužského rodu na to, že čeština diskriminuje ženy? Proč český jazyk zná pouze americkou první dámu Michelle Obamovou, zatímco jinde je manželkou prezidenta Spojených států amerických Michelle Obama? V otázce cizích ženských jmen doporučuje Ústav pro jazyk český přechylovat, tedy přidávat koncovku -ová. Existují ale různé ustálené výjimky, kdy se ponechává původní podoba příjmení jako například Agatha Christie, Edith Piaf nebo Marilyn Monroe.

I.Š.: Genderová lingvistika poukazuje na to, že jazyk není neutrální komunikační nástroj. Upozorňuje na to, že jazyk se snaží zdůrazňovat muže jako aktéra dění, zatímco ženy, děti a věci jsou zneviditelňovány, což vidíme například na použití generického maskulina.

Generické maskulinum je výraz mužského rodu, který souhrnně zastupuje jak muže, tak i ženy. Například klienti, majitelé, pracovníci. Podle výzkumů ze 70. let 20. století si lidé pod těmito výrazy většinou vybaví osoby mužského pohlaví. Čím vyšší je prestiž dané funkce či profese, tím se také zvyšuje procento asociací s mužským pohlavím. Jazyk odráží společenskou realitu, zároveň ji však fixuje a ospravedlňuje.

Považujete používání generického maskulina za diskriminaci žen?

P.P.: Diskriminace je příliš silné slovo a používá se příliš volně. S českým jazykem jej nespojuji, ale generické maskulinum nepochybně odráží jeho silně androcentrickou (mužskostřednou) povahu. Vývoj a základní rysy jazyka odráží společenský kontext, ve kterém se formoval a který byl charakterizován dominancí mužů. Ti také měli až do nedávné doby patent na formulování gramatických pravidel.

I.Š.: Myslím si, že by generická maskulina neměla být používána ve veřejné sféře a obecně ve veřejném prostoru. Dnes je již například zakázáno podat inzerát na pracovní pozici hledající kandidáty na základě jejich pohlaví.

Souhlasíte s tvrzením, že český jazyk je sexistický?

I.Š.: Stejně jako ostatní slovanské jazyky je i čeština velmi sexistická. Odkazuje to na její historický a sociální vývoj, kdy vznikala v silně patriarchální společnosti. Rozlišování mluvčího v první osobě podle ženského a mužského rodu, rozdílné koncovky u sloves nebo u přídavných jmen některé jiné jazyky (například angličtina) vůbec neobsahují. Některé odlišnosti ale způsobují jiné zákonitosti skladby vět mezi syntetickými jazyky, kam patří čeština, a analytickými jazyky, kam řadíme angličtinu.


P.P.: Český jazyk má dnes některé sexistické aspekty, jako je například ztotožňování femininity a feminin s něčím méně kvalitním, problematickým či negativním. To je patrné zvláště u párů slov typu zmužilost a zženštilost, čaroděj a čarodějnice atd. Tyto aspekty lze ale měnit a zbavovat femininitu těchto negativních konotací.atď. atď.
celý článok na https://www.topzine.cz/je-cestina-sexisticka-vyzvidali-jsme-u-odborniku-na-genderova-studia


Ja osobne som z toho znechutená, čo všetko dnešným ľuďom a rôznym skupinám vadí. Ako ste vy na tom?
dr. Faustroll
dr. Faustroll » damara | 22.12.2017 17:53
za sexistickou mohou češtinu/slovenštinu považovat lidé, kteří mají slabou slovní zásobu a chabé stylistické schopnosti.

Jazyk je nástroj, kterým obrábíme svět. Pokud jazyk používá sexista, pak je sexistický, pokud feministka, feminista pak je feministický, pokud asexuál, pak je asexuální, pokud blb, pak je blbý, pokud genius pak je geniální
Plutonie
Plutonie » damara | 22.12.2017 20:42
Kdyby šli raději odklízet sníh :-(
neznámy
neznámy » damara | 22.12.2017 21:03
Mne nevadí, čo všetko dnešným ľuďom a rôznym skupinám vadí.
voltaire
voltaire » damara | 22.12.2017 22:13
zeny treba ctit zvonka su krehke ale vo vnutri tvrdsie ako muzi
voltaire
voltaire » damara | 22.12.2017 22:13
nie vzdy to viem
neznámy
neznámy » damara | 23.12.2017 08:47
Cítila jsem nebýt již "ničí ová", proto nejsem přechýlená.
Třebaže to okolí dlouho a často řešilo, já tu potřebu nemám.
Dokonce mě to přivedlo k poznání, že nesu odpovědnost pouze a jen za své pocity. :)
neznámy
neznámy » damara | 23.12.2017 15:47
toto by ma ani vo sne nenapadlo riešiť,,,,,
Saffiyah
Saffiyah » damara | 29.12.2017 07:11
Názory se různí:¨

https://zpravy.idnes.cz/kopnete-si-do-cestiny-mapovali-jsme-proc-prechylovat-a-proc-ne-pbc-/domaci.aspx?c=A110826_112623_domaci_jw />

https://www.respekt.cz/spolecnost/prechylovani-relikt-patriarchatu-nebo-spasa-cestiny

Mně osobně připadá logické vyjádření ÚJČ AV ČR:

přechylování v běžné komunikaci není povinné v tom smyslu, že by bylo nařízeno zákonem, vyhláškou či předpisem. Je pro češtinu zcela přirozené, vychází z jejích strukturních vlastností – z toho, že různé gramatické významy slov vyjadřujeme pomocí koncovek. V každé mluvnici a jazykové příručce se s ním počítá jako s přirozenou a nezbytnou součástí gramatického systému. Účelem přechylování je smysluplné dorozumění, snaha vyhnout se nepřirozeným větám typu "Seleš porazila Suk 3:1". Přechylováním předcházíme nedorozumění a významovým nejasnostem (např. "Smith se dívá do dáli" - muž?, žena?; "pro Smith je toto řešení nepřijatelné" - muž?, žena?, Smith - jméno osoby? jméno firmy?; Stone navštívila Roberts – kdo koho navštívil?). Věta Susan Sontag navštívila Shirley Temple" může znamenat "Sontagová navštívila Templovou", ale i "Sontagovou navštívila Templová". Nepoznáme, co je podmět a co předmět, tedy kdo koho navštívil. Jistě není třeba zdůrazňovat, že kulturní úroveň takového vyjádření výrazně klesá. Český slovosled není natolik gramatikalizovaný, aby mohl bez pomoci koncovek signalizovat větněčlenské vztahy. Jak je z příkladů evidentní, nepřechýlené příjmení nelze skloňovat a nepoznáme z něj rod pojmenované osoby.

Existují ovšem v češtině příjmení, která dle tradice obvykle nepřechylujeme (např. Edith Piaf), ale u takových je obvykle nedorozuměním zabráněno jedinečností a známostí nositelky. V případě herečky Katerine Hepburnové jméno tradičně přechylujeme a není důvod to měnit. Stejně bychom doporučovali postupovat i u jiných ženských jmen. Tam, kde je to možné, dáváme rozhodně přednost přechýlené podobě.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:P%C5%99echylov%C3%A1n%C3%AD_%C5%BEensk%C3%BDch_p%C5%99%C3%ADjmen%C3%AD#Dopis_z_%C3%9AJ%C4%8C_AV_%C4%8CR
martinbd
martinbd » damara | 6.1.2018 09:51
Problém je s tým slovným spojením rovnosť pohlaví. Pohlavia si nie sú rovné, to by museli byť rovnaké, ale sú rovnocenné, to je zásadný rozdiel. Sú rozdielne, dokonca protikladné ale rovnocenné, majú rovnakú hodnotu, ale rozdielnu úlohu.
marcie
marcie » damara | 6.1.2018 10:31
myslím, že to len odráža našu spoločnosť, orientovanú na výkon, je to pochopiteľné, so zmenou spoločnosti by mala prísť aj zmena jazyka ;)
neznámy
neznámy » martinbd | 6.1.2018 10:43
Hej, presne. Gender ideológia je zvrátená.
damara
damara » martinbd | 17.1.2018 18:33
súhlasím
Aiwi
Aiwi » dr. Faustroll | 17.1.2018 21:57
Jazyk je nástroj, kterým obrábíme svět. Pokud jazyk používá sexista, pak je sexistický, pokud feministka, feminista pak je feministický, pokud asexuál, pak je asexuální, pokud blb, pak je blbý, pokud genius pak je geniální

Toto bolo skutočne trefné. Horšie je, že tieto gender veci povedú tak akurát ku kríze identity človeka a to len bude potom porúch osobnosti.

Kam to spejeme, keď už ani DNA vám nezaručí pohlavie? Si predstavte, že prídete na WC a nebudete vedieť, či ste žena alebo muž. Resp. čo v prípade, že sa rozhodnem, že som muž. To mám akože chodiť na mužské toalety? A keď sa rozhodnem použiť pisoár bez patričného náradia? No.... To bude prča...
dr. Faustroll
dr. Faustroll » Aiwi | 19.1.2018 12:13
myslím, že to právě je důsledkem krize identity
Běžný člověk ukájí své sexuální potřeby a neotravuje s tím ostatní
ani je nenutí se chovat podle jeho volby
zejména v Čechách, které jsou výrazně promiskuitní (pořekadlo "kámen p*cá" cihlu" je tu na místě)

Sexuální revoluce probíhala v 60. letech odstartovaná konjunkci Uran/Pluton ve znamení Panny

před pár měsíci skončila dlouhodobá rozběžná kvadratura mezi Uranem a Plutonem, hedonismus, který byl nosnou energií všeobecné evoluce 60. let se dostal do krize, minority jsou agresivní a přichází zpětný náraz (jang/jin princip rozmanitosti je na vrcholu, probouzí se princip jednoty v nejradikálnější konzervativní podobě) asexualita je odpovědí

Na západě vysychá eros, převládá thanatos, důkazem je prosazování análního sexu

a taky jde o prachy
LGBT komunita má peníze, je třeba nabídnout jí zboží

a pár dekadentů se přidá
neznámy
neznámy » Saffiyah | 19.1.2018 12:48
Více než "problém" přechylování vnímám - a ne zrovna libě - vsouvání cizích slov tam, kde mateřština poskytuje tak bohatou nabídku.
Namátkou např. slovo "kauč". Uši mi nerve od doby, kdy jsem zrušila tv.
Raději se upínám k představě staré rozvrzané pohovky s pérem dloubnoucím mě do zádele při každém pohybu svého gaučingu.
Však kdo chce být světový, proč ne.
Jen si, probůh, neplést pojem a průjem...
-PUH-
Aiwi
Aiwi » dr. Faustroll | 21.1.2018 22:44
Nemyslím si, že asexualita je odpoveďou, resp. voľbou. Nie je pre človeka prirodzená. Skutočne asexuálne prežívanie nie je možné.

Neviem ako chápete eros a thanatos. Ja ich vnímam ako dva protipóly kontinua. Kde je eros je latentný thanatos a kde je thanatos, je latentný eros. resp. silná túžba žiť v sebe ukrýva strach zo smrti a dominanta strachu zo smrti má v sebe túžbu žiť. Dôležitý je uhol pohľadu, no v živote sú vždy prítomné obe, len záleží od toho, na ktorý práve reflektujeme.

Tak či onak, po lietaní z jedného protipólu, do druhého protipólu zvyčajne dochádza k vyrovnaniu. Možno je skôr zbytočné venovať tomu väčšiu pozornosť než si táto téma zaslúži. Ale pravdou je, že vzhľadom k tomu, že už samotný pápež hovoril o homosexualite, tak táto téma začína rezonovať aj u starších ľudí.
Annanemone
Annanemone » dr. Faustroll | 22.1.2018 01:21
Kdy se to podle Vas vrati do nejaky unosny meze?:DAby bylo min vicepohlavnosti a ritniho sexu a vic toho,co bylo predtim?:)
neznámy
neznámy » martinbd | 25.1.2018 12:36
Tak tak, a títo sa snažia všetkých urobiť rovnakými. Zahmlené mysle. Zahmlené svojím vlastným nepochopením.
damara
damara | 27.2.2018 14:23
Gender je zvrátená politika a filozofia. Dievčatká a chlapci už budú iba TO? Niečo bezpohlavné? Som proti Istanbulskému dohovoru.

Počítam horoskop... Počítam horoskop...