mesiac
Piatok, 1.12.2023
Meniny má Edmund

Princíp trojnosti v astrológii - v celom vesmíre

Princíp „trojnosti“ existuje dokonca vo forme svetla aj zvuku. Vo forme svetla existujú tri základné farby, ktoré možno považovať za absolútny základ nie iba preto, že vzájomnou kombináciou ich vlnových dĺžok dostaneme bielu farbu, ale aj preto, že z týchto troch farieb z farebnej škály kruhu namiešame všetky ostatné. Z dvoch navzájom negatívnych by sme síce vedeli namiešať bielu, ale nie všetky.

Zaujímavá je aj forma zvuku. Mantra óm je považovaná za mantru mantier a tá sa spieva alebo vyslovuje prakticky pred každou významnou mantrou. Tiež sa táto mantra používa aj vo forme „aum“ - a-u-m. A keď sa zleje dohromady zvuk a-u, alebo keď sa vyslovuje, tak v strede na prechode medzi týmito dvoma hláskami vyslovujeme ó. Vo francúzštine sa takisto „au“ vyslovuje ako „o“. V sanskrte tieto tri písmená v mantre predstavujú princíp trojbožstva (prejav jedného Boha v troch podobách)  Brahma, Višnu a Šiva. Je to jeden a ten istý princíp používaný aj v astrológii.

Zaujímavá spojitosť medzi týmto zvukom a svetlom je že „na počiatku bolo slovo“ a potom „buď svetlo“. Takisto zrejme existuje určitá paralela medzi zvukom ó a jeho grafickým prevedením vo forme písmena, ktoré má tvar uzavretého kruhu, v podstate symbolu vedomia, alebo toho kruhu v ktorom sme vyznačili tri základné farby.

V živej prírode je tento symbol najlepšie viditeľný ako strom s kmeňom a korunou. K tomu môžeme už skôr priradiť astrologické kvality ako Brahma (stvoriteľ) – začiatok, semeno, kardinálne znamenia a domy, Višnu (udržiavateľ) – fixné znamenia a domy, Šiva (ničiteľ) – zmena, rozpustenie, adaptácia, prispôsobenie, pohyblivé znamenia a domy. Semeno stromu v zemi predstavuje vznikajúci princíp, kmeň koncentráciu - fixný princíp a koruna pohyblivý. Tento princíp troch v jednom dáva celému cyklu určitú dynamiku, pretože tento „nepárny“ princíp určuje smer pohybu – rastu. Aj planetárne konfigurácie v horoskope, ktoré vytvárajú trojuholníky sa vyznačujú dynamikou. Štvoruholníky nám dávajú pevnú stabilitu svojou vyváženosťou. Tie predstavujú skôr rovnocenné protipóly. Vo zverokruhu semeno predstavujú základné osy horoskopu, ktoré plynule prechádzajú k fixným domom, pohyblivým a nakoniec skončia v presnom bode nasledujúceho kvadrantu. Keď si predstavíme strom, tak rozvetvenie koruny predstavuje nové možnosti, nové cesty a pestrosť života, v ktorom si môžeme nájsť vyhovujúce miesto, alebo to správne odvetvie keď musíme opustiť „kmeň“. Na úplnom konci konárov rozkvitnú kvety, ktoré keď odkvitnú, zostane po nich nakoniec semeno, ktoré spadne na zem a celý cyklus začína od znova. Konáre teda predstavujú cestu ku koncu, ktorým je semeno a to je zároveň začiatkom nového cyklu. Adaptácia, prispôsobovanie, zmeny a ukončovanie je tu preto, aby sa rozvíjajúce sa vedomie pripravilo na nasledujúci cyklus. Korene stromu symbolicky predstavujú pochovanú minulosť - konáre koruny predchádzajúceho stromu, ktorých koncom bolo semeno – „presný bod“ z ktorého vyrástol nový strom. Tento princíp by sa dal viac-menej použiť pre každú rastlinu aj keď nie tak očividne, ale každá rastlina v prírode má jednu dôležitú vec spoločnú. A tou je to, že všetky rastú a ťahajú sa za svetlom. Ak by sme napríklad ťahavú rastlinu zavreli do búdy a nechali jej škárku pre svetlo, rastlina by sa ťahala za týmto svetlom. Vieme, že jediným životodarným zdrojom svetla vo vesmíre je slnko, takže symbolika či už v živej, lebo neživej prírode, vesmíre, alebo rozvoji vedomia funguje na všetkých rovinách rovnako – tým istým princípom.

Jozef Komoň


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...