mesiac
Streda, 19.6.2024
Meniny má Alfréd

Domy - použitie v horoskope

1 Dom

-          Základný postoj k životu

-          Akými vlastnosťami sa presadzujeme  / sebapresadenie

-          Ako nás vníma okolie / náš dojem ktorý robíme, vzhľad

-          Čo stelesňujeme, akú planétu, znamenie / náš prvý dojem

-          Akými vlastnosťami sa prejavujeme okoliu / prvý prejav a kontakt s okolitým svetom

-          Ako vstupujeme do viditeľného sveta / vstup do viditeľného sveta

-          Ktoré kvality planét stelesňujú našu povahu / kvality planét stelesňujúce našu povahu

-          Ktoré kvality planét a znamení v nás prebudia život / planéty na asc. prebúdzajúce v nás život

-          Naše fyzické telo, fyzická kondícia a zdravie

 

2. Dom

-          Ktoré vlastnosti a schopnosti dokážeme speňažiť / zarábanie peňazí

-          Aký je náš prístup a vzťah k materiálnym hodnotám a peniazom

-          Čo rád vlastníš a kupuješ / osobné vlastníctvo

-          Aký postoj máme k vlastneniu vecí / postoj k vlastneniu vecí

-          Aké kvality vyjadrujú spôsob akým vlastníme / spôsob akým vlastníme

-          Akými kvalitami získavame materiálne hodnoty / kvality, ktorými získavame materiálne hodnoty

-          Akými kvalitami narábame s vlastníctvom a peniazmi / kvality, ktorými narábame s vlastníctvom

-          Akým spôsobom chceme hmotné veci získať / spôsob akým chceme získavať hmotné veci

 

3. Dom

-          Prijímanie (a zdieľanie) informácií / ako

-          Zvedavosť/vzdelávanie – aké informácie, spôsob získavania informácií

-          Čo využívame v komunikácii, aký je náš spôsob komunikácie

-          Aký je náš spôsob myslenia

-          Ako vnímame náš každodenný rutinný život

-          Naše najbližšie okolie a vzťahy (väčšinou priateľské - súrodenci, susedia)

-          Čo nám pomáha v učení / čo využívame v učení a naberaní poznatkov a každodenných skúseností

 

4. Dom

-          Čo nám dáva pocit identity

-          Čo nám dáva pocit bezpečia

-          Čo ovplyvnilo naše citové korene a našu identitu

-          Čím sa potrebujeme obklopovať v domácom prostredí

-          Čo nás spája s (dávnou) minulosťou, mladosťou a detstvom

-          S akými vecami, kvalitami a náladami sme sa stretávali v rodine

-          Osobná minulosť, spomienky

-          Osobný priestor

-          Osobný vnútorný svet pocitov, dôverné súkromie, introvertnosť

-          Subjektívny uhol pohľadu, zameranie do vnútra

-          Veci, ktoré nás v mladosti vyformujú

-          „Jeden z našich rodičov“ – druh vzťahu k nemu

-          Pozemky, vlastníctvo nehnuteľností dávajúc pocit bezpečia, osobného priestoru, stability

 

5. Dom

-          Spôsob ako spontánne vyjadrujeme svoju osobnosť – byť sám sebou

-          Potreba ukázať sa – ako

-          V čom sme najviac spontánny / alebo čo najviac bráni našej spontánnosti

-          Vzťah k zábave a k potešeniu

-          Aký štýl zábavy uprednostňujeme / štýl zábavy, ktorý uprednostňujeme

-          Naše hobby

-          Akým spôsobom sme kreatívny / v čom

-          Ako slnečný dom, je to určité viditeľné miesto nás samých (pódium), kde nás vidia aj ostatní v našich neformálnych prejavoch

-          Spontánna aktivita s priateľmi pre potešenie

-          Milostné vzťahy

-          Naši priatelia

 

6. Dom

-          Miesto kde sa podriaďujeme, prispôsobujeme a rutinne pracujeme, slúžime

-          Náš zdravotný stav, vzťah k vlastnému zdraviu

-          Naše pracovné návyky a prístup k práci

-          Akým spôsobom sa prispôsobujeme a podriaďujeme v práci, v službe / spôsob akým sa prispôsobujeme

-          V čom sme precízni, poriadkumilovní, disciplinovaní

-          Čo bude významné pre našu každodennú rutinnú prácu v živote

-          Aký druh práce – činnosti uprednostňujeme / druh práce, ktorý uprednostňujeme

-          Aké kvality využívame v bežnej práci / kvality využívané v bežnej práci

-          Ktoré kvality môžu byť potlačené

  • nezvládnutou (nepochopenou) pokorou
  • seba-podcenením (sklon k perfekcionizmu môže vytvárať nereálny umelo vysoký štandard)

 

7. Dom

-          Ako vnímame vzťahy a čo pre nás znamenajú / vnímanie vzťahov

-          Čo je pre nás dôležité vo vzťahoch

-          Akí ľudia nás priťahujú

-          Ako sa najlepšie uplatníme v spolupráci / naše uplatnenie v spolupráci

-          Ako spolupracujeme / spolupráca

-          Akým spôsobom dokážeme nadväzovať vzťahy / čo nám v tom bráni / nadväzovanie vzťahov – spôsob/zábrany

-          Akým spôsobom dokážeme urovnávať vlastné aj cudzie vzťahy / čo je zdrojom konfliktov

-          Naša schopnosť vychádzať s ľuďmi vo vzťahu

-          Schopnosť pozerať sa na veci z pohľadu toho druhého

-          Náš životný partner

 

8. Dom

-          Kríza, premena (transformácia)

-          V čom je naša osobnosť hlbšia

-          Skryté stránky života

-          V čom vnímame hĺbku

-          Z čoho máme strach

-          Hlboké neprejavené príčiny a sily ľudskej mysle

-          Temné stránky života / ľudskej povahy

-          Skryté príčiny

-          Čo najviac tajíme

-          čo je pre nás záhadou

-          čo je pre nás tabu

-          V čom prežívame krízu, transformáciu, hlbokú premenu v živote

-          Čo prežívame veľmi intenzívne / kde prežívame extrémy / prežívanie extrémov

-          V čom sme extrémni (podľa aspektov)

-          V akej oblasti pôsobíme tajomne a záhadne

-          Čo vnímame že je veľmi hlboko a ťažko dosiahnuteľné, pochopiteľné

-          Postoj / vzťah k majetku druhých

-          S akými ľuďmi zdieľame majetok

 

9. Dom

-          Uvažovanie

-          Prostredníctvom čoho rastie naše vnútorné poznanie a schopnosť vnímať celok

-          Čo ovplyvňuje naše vnímanie sveta

-          Čo utvára naše názory na svet, našu filozofiu a vieru

-          Čo považujeme za správne

-          Ako vnímame našu pravdu / aký máme k nej postoj / naša pravda a postoj k nej

-          Náš vzťah k cudzine, cudzím kultúram, poznávaniu sveta

-          Vzťah k rozdielnosti ľudí, kultúr a názorov

-          Nové, objavené veci (rozšírenie poznania, vedomia)

-          Náš postoj k objavovaniu nových vecí

-          Komplexné, logické a vyššie myslenie, otvorená hlava

-          Zmeny a adaptácie tohto myslenia, vnímania sveta

-          Kolektívne myslenie – postoj k mysleniu tých druhých

 

10. Dom

-          Najvyšší životný cieľ v hmotnom svete

-          Čo chceme v živote robiť / naša kariéra

-          Ako sme ovplyvnený v rozhodovaní čo chceme v živote robiť / čo nás ovplyvňuje v rozhodovaní sa o kariére a životnom cieli

-          Aké povahové črty utvárajú našu kariéru

-          Aké povahové črty využívame (mali by sme) v kariére

-          Naše požiadavky na seba samého

-          Z čoho vieme ťažiť vo svojej kariére

-          Čo bude utvárať našu povesť

-          Aké kvality využijeme v dosahovaní uznania spoločnosti a spoločenskom/kariérnom postavení

-          Aké vlastnosti v nás podporoval otec (alebo autorita vo výchove) / otec, autorita

-          Aké vlastnosti mal otec / autorita

-          V čom bol pre nás dôležitý otec (alebo autorita) vo výchove, alebo v tom čo nám poskytol

-          Ako vnímame svojho otca, alebo autority / vnímanie nášho otca, alebo autority

-          (MC) Náš vzťah k spoločnosti a druhým ľuďom vo verejnom živote

-          Planéty a princípy sa tu uplatnia vo svojej FORME a konkrétnych prejavoch v oblasti verejného života a kariére / verejný život

 

11. Dom

-          Ako nadväzujeme priateľstvá

-          Ktoré kvality využívame v priateľstvách / kvality využívané v priateľstve

-          Aké typy priateľov priťahujeme

-          Aké typy skupín a kolektívov obľubujeme

-          Aký je náš vzťah k spravodlivosti, ako vnímame spravodlivosť, čo pre nás znamená a ako je dôležitá

-          To isté o spolupráci ako o spravodlivosti

-          V čom sa prispôsobujeme v skupinách, kolektívoch a tímoch

-          Aké ideály zdieľame / máme a ako ich vnímame

-          Vzťah s ľuďmi na rovnakej úrovni s podobným myslením

-          Spoločné nezáväzné a nemateriálne duševné hodnoty, ktoré vo vzájomnej interakcii oslobodzujú, dávajú pocit slobody, priestoru, spoločných ideálov a sú základom pre spoločné aktivity (5.dom)

 

12. Dom

-          Miesto kde sa vynárajú na povrch potlačené emócie a myšlienky, ktoré v minulosti neboli spracované a zvládnuté

-          Spôsob akým sme spojení s kolektívnym nevedomím

-          Spôsob ako prežívame spojenie s nekonečnom, absolútnom, Bohom

-          Miesto kde hľadáme svoju individualitu a hranice svojho ja osamote (ak prevyšuje chaos a zmätok z nepochopenej bezhraničnosti a keď máme pocit, že splývame s náladami, názormi a povahami ostatných ľudí)

-          Miesto a spôsob ako hľadáme svoje skutočné ja rozpúšťaním hraníc – predstáv a vecí, s ktorými sme sa stotožňovali; rozpúšťanie osobných túžob, ktoré nás zväzovali

-          Spôsob akým je rozpúšťané naše ego

-          Problémy, ktoré nevieme odkiaľ pochádzajú, alebo ich nevieme identifikovať

-          Ako vnímame seba osamote

-          Svet za bežným chápaním

-          Udalosti, ktoré sa odohrajú mimo vedomia

-          Naše vlastnosti, ktoré si neuvedomujeme

-          Naše kvality, ktoré sa môžu  prejavovať „za scénou“ bežného života, ktorý vidia ostatní

-          Veci za ohraničeným súkromným/vlastným svetom (napr. neznámy ľudia)

-          Kvality a vlastnosti, ktoré nechceme zviditeľňovať / bojíme sa zviditeľniť / máme o nich nízku mienku

-          Zbytočné, nereálne strachy, prípadne fóbie, chaos a podmývanie stability

-          Spojenie s masou, vnímanie celého ľudského druhu

-          Čo vnímame skupinovo

-          Strach zviditeľňovať tie kvality, ktoré obsahuje (planéty, znamenia)

-          Alebo naopak, premietnutie kvality planét do viditeľného sveta pre celé masy – mediálna popularita

-          Planetárne prejavy, ktorým nerozumieme, záhadné pôsobenie, nevedomé pôsobenie planét, nevyriešené

-          Miesto kde sa čistia posledné nevyriešené veci z minulosti

-          Sny

 


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...