mesiac
Pondelok, 17.6.2024
Meniny má Adolf

Horoskop na 21.12.2012

alebo nastane už (konečne) koniec sveta ???

Už ste asi zaregistrovali ošiaľ okolo dátumu 21.12.2012, kedy by podľa mnohých hypotéz mal nastať nejaký dôležitý zlom v dejinách ľudstva. Niektorí dokonca predpovedajú koniec sveta, iní sa zas vo svojich predpovediach miernia a prikláňajú sa len ku nejakej kľúčovej udalosti, ktorá by mala zmeniť svet. Prečo je práve tento dátum taký zaujímavý? V prvom rade musíme pripomenúť, že presne vtedy končí viac ako tisícročný Mayský kalendár, ktorý patril medzi najpresnejšie a najuznávanejšie kalendáre všetkých čias. Ďalej sa podľa proroctiev približne v tomto období zjaví neďaleko Zeme zatiaľ neznáma planéta s názvom Nibiru, ktorá by mala spôsobiť rozsiahle klimatické zmeny na našej planéte. Ak z hry vynecháme Nostradama pre jeho ťažko dešifrovateľné predpovede, pričom niektorí bádatelia sa snažia jeden z jeho veršov priradiť k práve spomínanému dátumu, tak nám zostane ešte zopár iných zdrojov prognózujúcich zlomový okamih ľudstva práve na rok 2012 (napr. kniha I – Ťing). Keďže mne je však najbližšia astrológia, pokúsim sa trochu načrtnúť, že čo zaujímavé sa v spomínanom období bude diať na oblohe z astrologického hľadiska. Upútali ma hlavne dve nezvyčajné konštelácie, či astrologické udalosti, ktoré určite stoja za to, aby sme si na ne posvietili...

1. Prechod do veku Vodnára, či Býka???

Asi každý už počul o tom, že sa blížime k veku Vodnára, respektíve sme do neho prednedávnom vstúpili. Lenže málo kto však vie, na základe čoho táto teória vznikla a hlavne podľa čoho zistíme, kedy presne sa tieto veky menia. Na začiatok musím upozorniť, že názorov je hneď niekoľko. Popularizátorom a dá sa povedať aj otcom myšlienky bola teosofická spoločnosť predstavovaná Rudolfom Steinerom. Tam na prelome minulého storočia prvýkrát verejne zaznelo, že sa blížime ku koncu jednej epochy (veku Rýb) a k začiatku druhej (veku Vodnára), pričom sami členovia tejto spoločnosti celkom presne nevedeli, kedy zmena vekov vlastne nastane. Problém je hlavne v tom, že celá táto teória je založená na zdanlivom putovaní jarného bodu (priesečník ekliptiky a rovníka) súhvezdiami, pričom nie je doteraz úplne jasné, že kde je ich počiatok (čiže nultý stupeň súhvezdia Barana), pretože ich hranice sú na oblohe veľmi hmlisté a dá sa povedať až abstraktné. Preto je potrebné vybrať si na nebesiach hviezdu, podľa ktorej sa odvodí začiatok celého hviezdneho zodiaku. A na tomto mieste dochádza medzi astrológmi k rozporom. Tak napríklad siderialistická škola na čele s Cyrilom Faganom určila na základe rôznych pozorovaní ako hlavnú časomernú hviezdu Aldebarana, takže podľa toho by mal nastať vek Vodnára až niekedy v roku 2369. V indickej astrológii sa zas k tomuto účelu uprednostňovala hviezda Spica. A takto môžeme pokračovať ďalej... Lenže všetci títo astrológovia zabúdajú na jeden dôležitý fakt a to ten, že celá tropická (západná) astrológia nie je postavená na súhvezdiach, ale na znameniach zverokruhu (teda minimálne od pôsobenia jej prvého známeho nestora – Klaudia Ptolemaia), ktoré nie sú so súhvezdiami vôbec totožné!!! Rozdiel je v tom, že znamenia majú presne a nemenne určený svoj počiatok v jarnom bode (nultý stupeň znamenia Barana), pričom súhvezdia nemajú dosiaľ jednotne stanovené pevné hranice a navyše sú v súčasnosti znamenia voči súhvezdiam vďaka precesii jarného bodu posunuté takmer o 25°. Ak by sme aj napriek tomu teóriu vekov brali do úvahy, tak musíme počítať s tým, že vek Vodnára nebude a ani nemôže mať charakteristiky tohto znamenia. S úplne opačného konca to zobral významný český astrológ Milan Špůrek. Ten prišiel s logickým riešením, ktorého podstata je v tom, že ak majú platiť charakteristiky znamení aj na jednotlivé veky, tak sa musí siderický zodiak (t.j. súhvezdia) otáčať pomyselne v tropickom zodiaku (t.j. v znameniach zverokruhu) vpred, presne tak ako to je u slnka, luny a u ostatných prvkoch v horoskope, a nie opačne ako to uprednostňujú všetci priaznivci veku Vodnára. Potom autorovi tejto myšlienky už chýbalo len určiť hviezdu, od ktorej by odvodil počiatočný bod celého systému. Po dlhých skúmaniach rôznych hviezd si vybral stálicu s názvom Regulus nachádzajúcu sa v srdci súhvezdia Leva. Dôvodov mal k tomu viacero. Jednak je veľmi veľavravný jej názov, ktorý v preklade znamená „malý kráľ“, pričom v antike sa označovala latinským názvom „stella regina“ (riadiaca, vládnuca hviezda) a navyše u starých Peržanov bola jedna zo štyroch časomerných, kráľovských hviezd, ukazujúca letný slnovrat. Ďalším dôležitým faktorom bolo to, že sa nachádza takmer na ekliptike, teda na pomyselnej dráhe Slnka otáčajúceho sa okolo Zeme, ktorá je smerodajná pri určení polohy planét a ostatných prvkov horoskopu, pričom drvivá väčšina ostatných hviezd sa nachádza práve mimo spomínanej ekliptiky. A v neposlednom rade sa oprel aj o vlastné empirické výskumy, kde dospel k záveru, že dôležité historické prelomy v politických a kultúrnych dejinách ľudstva sa kryjú s mikrovekmi odvodenými práve zo systému, kde Regulus je hlavnou, teda určujúcou hviezdou. Takže ešte nám chýba zvoliť začiatok celého siderického zodiaku (takzvaný bod alfa, v ktorom začína súhvezdie Barana), ktorý dostaneme tak, že jednoducho odčítame 120° od polohy spomínaného Regula. To znamená, že v tomto systéme sa znamenia tropického a siderického (hviezdneho) zverokruhu navzájom kryli v roku 131 pred Kristom, čo bol zároveň aj počiatok veku Barana. Momentálne sa nachádza tento bod alfa na konci tohto znamenia a v decembri v roku 2012 sa presunie do nasledujúceho, čiže vtedy nastane vek Býka. Poslaním tohto zemského, najnaturalistickejšieho znamenia v astrológii je naučiť sa hospodáriť a rozumne využívať vlastné zdroje (v humanistickej astrológii mu patrí fáza „sústreďovania“), pričom ak sa pozrieme na pravdepodobný priebeh nasledujúcich storočí, tak sa to až zarážajúco schyľuje k tomuto scenáru, ktorý nevyhnutne nastane, keďže nerastné suroviny sa závratnou rýchlosťou míňajú. Návrat k prírode a sústredenie na ekológiu bude dominantnou témou nastávajúceho veku. A nesmieme zabúdať ani na fakt, že vládcom Býka je magnetická Venuša, čo by malo ešte viac zvýšiť presadzovanie ženskosti (a žien) vo svete. V horšom prípade to však môže viesť ešte k väčšiemu mamonárstvu a ukájaniu zmyslov na úkor hľadania nových hodnôt, ku ktorému práve znamenie Býka vyzýva.

2012 - regulus

2. Prst boží alebo dilema akou cestou sa vybrať???

V apríli v roku 1949 so vznikom NATO sa svet začal prakticky deliť na dve polovičky a to na kapitalistickú a komunistickú spoločnosť. Vtedy sa na nebi objavila zvláštna konštelácia nazývaná „prst boží“ alebo „YOD“ medzi Uránom, Saturnom a Jupiterom. Ak ju tvoria kolektívne alebo transcendentálne planéty (to bol tento prípad), tak to nie je práve každodenná záležitosť. O tejto konfigurácii sa hovorí, že spôsobuje obnovu a nové usporiadanie princípov, ktoré zúčastnené planéty symbolizujú. Tak napríklad Jupiter predstavuje princíp rastu, expanzie a poznania, čiže na nižšom stupni má priamy súvis s ekonomikou a na tom vyššom s celkovým svetonázorom a abstraktným myslením (ideály). Keďže Jupiter sa nachádzal v znamení Kozorožca, ktoré je synonymom pre štát a všetky pevné štruktúry, ktoré spoločnosť podľa určitých zákonov držia pohromade, tak nám jeho ohnisková pozícia prezrádzala, že na aké oblasti bol v tom čase vyvinutý tlak na reorganizáciu a preorientovanie (prst boží) svetonázorov a ekonomických hľadísk (Jupiter) mnohých vtedajších ohraničených systémov svetovej populácie (Kozorožec). Táto obnova a premena sa prakticky mohla rozvíjať len dvomi smermi, ktoré boli určené zvyšnými dvomi nebeskými telesami planetárneho obrazca s názvom „prst boží“. Na jednej strane stál Urán (planéta slobody a individualizmu), ktorý má svojou charakteristikou blízko k ideám kapitalizmu a na druhej strane sa producíroval Saturn (planéta obmedzenia a disciplíny), ktorý svojimi drsnými zákonmi pripomína tvrdé komunistické režimy. A prečo práve spomínam túto konšteláciu z roku 1949? Odpoveď je pomerne jednoduchá. Pretože 21.12.2012 uvidíme na nebi presne tento planetárny obrazec (prst boží, YOD), len s tým rozdielom, že Urán nahradí Pluto, pričom Saturn a hlavne ohnisková planéta Jupiter bude jeho súčasťou aj tentoraz. Odlišné však bude ich postavenie v znameniach zverokruhu. Keďže najdôležitejšia je vždy planéta na vrchole tejto konštelácie, čiže v tomto prípade Jupiter v znamení Blížencov (v roku 1949 bol v znamení Kozorožca), tak za pozornosť stojí hlavne on. Ako bolo už vyššie spomenuté, tak Jupiter značí princíp rastu, expanzie a poznania, pričom znamenie Blížencov má spojitosť s komunikáciou, informáciami, konkrétnym myslením, zbližovaním a v určitom zmysle aj s vedou a vzdelaním. Takže tlak na obnovu a preorientovanie bude opäť zameraný na svetonázor, ideály a vzájomnú komunikáciu medzi subjektmi a na nižšom stupni aj na ekonomiku, pričom táto zmena môže byť spustená skôr v mysliach ľudí napríklad nejakým dôležitým objavom vo vede alebo odhalením určitých závažných informácií zo života na zemi, či vo vesmíre. Aj tu sa môžu ukázať dve možné cesty symbolizované zvyšnými dvomi planétami (Saturn a Pluto) tohto planetárneho obrazca, pričom Saturn predstavuje skôr tradičné hodnoty a zotrvanie na starých rituáloch a Pluto je zas synonymom pre radikálnu reformu a transformáciu. Ak sa v tom čase naozaj vyskytne nejaká dôležitá informácia, ktorá môže inak preorientovať myslenie ľudí, tak v celkovom súhrne sa ľudstvo môže rozdeliť na dva tábory, tak ako to bolo v roku 1949, kde štáty sa mali možnosť rozhodnúť ísť buď naľavo alebo napravo. A to sa nedialo zo dňa na deň, ale bol to skôr dlhodobý proces, čo by mohlo byť skutočnosťou aj v tomto prípade. A samozrejme, treba mať na pamäti, že vytrhávať iba jednu konšteláciu z celého kontextu je nezmysel, preto sa musí prihliadať aj na zvyšné konfigurácie a na celkovú štruktúru horoskopu ku dňu 21.12.2012.

Každopádne, čo sa 21.12.2012 stane alebo či sa vôbec niečo stane, tak to sa dozvieme až v spomínaný dátum. Nemyslím si však, že niečo ako koniec sveta, či iné podobné katastrofické scenáre nastanú, keďže tieto znepokojivé informácie považujem iba za ďalšiu propagandu senzáciechtivých ľudí. Koľko krát mal už nastať koniec sveta a nikdy nič z toho nebolo...A navyše „prst boží“ alebo striedanie vekov sa na Zemi neuskutočňuje po prvý krát.

2012 - horoskop vznik nato 2012 - horoksop na 21.12.

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...