mesiac
Štvrtok, 2.4.2020
Meniny má Zita

Príroda a zmysly - 

Prečo došlo k záplavám?

smilan
smilan | 27.5.2010 19:43
Prečo došlo k záplavám?


Pri jednej rozhlasovej diskusii o problematike počasia a extrémnych klimatických javov položili istému meteorológovi otázku, či príde raz čas, kedy budú môcť ľudia ovládať počasie. Odpoveď bola až príliš jednoznačná: Nepríde nikdy! Onen meteorológ to zdôvodnil tým, že celkový ráz počasia na našej planéte ovplyvňuje hlavne Slnko. No a všetka energia, ktorú dokážu ľudia svojim úsilím vytvoriť je v porovnaní s energiou Slnka doslova zanedbateľnou. Z toho vyplýva, že aj napriek tej najmodernejšej technike a tomu najväčšiemu vedeckému pokroku budú na našej zemeguli vždy reálne existovať sily, ktoré ľudstvo presahujú a ktoré zostanú ľudstvom neovládateľné.

Áno, v kontexte veľkého vesmírneho diania je naša planéta i so všetkými jej obyvateľmi iba bezvýznamným zrnkom prachu. No a veľké vesmírne dianie ako celok i jeho najnepatrnejšie jednotlivosti – všetko toto je riadené určitými, pevne stanovenými Zákonitosťami, na základe ktorých vznikol i život a na základe ktorých celé univerzum funguje.

Ak niekto tvrdí, že život vznikol náhodne mýli sa, pretože aj tie takzvané náhody sa museli vyvíjať a prebiehať práve v rámci spomínaných, pevne stanovených Zákonitostí, ktorým podlieha všetka hmota i všetko dianie vo vesmíre. A tieto pevné, neotrasiteľné, nemenné a inteligentné Zákonitosti vložil do chodu univerza jeho veľký Konštruktér a Programátor – jeho Tvorca.

V hlbokom uvedomení si tohto širokého kontextu celkového vesmírneho diania a nepatrného miesta ľudského druhu v ňom by mal v každom z nás vzniknúť určitý druh pokory, prameniaci z poznania našej malosti a nepatrnosti.

Žiaľ, vo všeobecnosti však ľudia nie sú vôbec pokorní a nechcú si uvedomiť svoju zraniteľnosť a nepatrnosť v porovnaní s nesmiernymi silami vesmíru, ktorého sú neoddeliteľnou súčasťou.

Paradoxne práve naopak! Sú pyšní, domýšľaví a cítia sa byť pánmi. Podľa toho aj jednajú. Medzi sebou navzájom i vo vzťahu k svojej planéte. Nestarajú sa a nikdy sa nestarali o Zákonitosti, ktorým bezvýhradne podlieha všetko dianie vo vesmíre a teda i oni samotní. Vytvorili si svoje vlastné, ľudské zákony, na základe ktorých si navzájom spôsobujú mnohoraké strádania, bolesť a utrpenie. Doslova systematicky ničia a potierajú nie len seba samých, ale i všetko ostatné na našej planéte. V konečnom dôsledku je ľuďmi, v ich odtrhnutosti od veľkých Zákonitostí univerza, hnané všetko do záhuby.

Končí však už pýcha i domýšľavé a bezuzdné šafárenie ľudského druhu na planéte Zem! Končí stáročné ignorovanie veľkých Zákonov Tvorcu univerza, ktoré sa ľudia nikdy nesnažili objektívne poznať a prispôsobiť im svoj život. Riadiac sa len a len svojimi vlastnými, obmedzenými zákonmi, urobili z tejto nádhernej planéty len chliev plný nečistoty, domýšľavo sa cítiac pánmi Zeme, hoci v skutočnosti sú na nej iba hosťami.

Dosť už bolo tohto všetkého! Dosť už bolo i všetkých upozornení o nevyhnutnej zmene myslenia a jednania ľudí! Upozornení o takzvanom konci sveta, či o veľkej celosvetovej kataklizme, ktorá musí prísť, ak k spomínanej, pozitívnej zmene v myslení a jednaní ľudstva nedôjde.

Zaiste, že mnohé z týchto výstrah o konečnom zúčtovaní bolo neraz prednášaných so zlými, nečistými, nečestnými a rôznymi bočnými, zištnými úmyslami. To je fakt! Veď čo by takzvaní „šikovní“ ľudia nevyužili vo svoj osobný prospech.

Avšak stále, počas celej dlhej histórie našej civilizácie tu vždy boli ľudia, ktorí na tieto závažné skutočnosti upozorňovali s čistými a nezištnými úmyslami. Upozorňovali, vystríhali a varovali! Nič však nepomohlo a nepomáha! Všetko je iba na posmech! Preto prichádzajú veľké dni odplaty! „Moja je pomsta! Ja odplatím!“ Tak znejú slová skutočného Majiteľa Zeme, ktorého Zákony boli ľuďmi po tisícročia iba pošliapavané.

Ako už bolo na začiatku povedané, pozemský človek bol, bude a vždy aj zostane nepatrným a bezbranným voči mocnému prírodnému dianiu. No a práve toto prírodné dianie tento krát nahradí a vystrieda ono trpezlivé, stáročné upozorňovanie na nevyhnutnosť zmeny v myslení a jednaní ľudí.

K ľuďom, ktorí boli vždy hluchí voči všetkým výstrahám a upozorneniam prehovorí teda teraz prírodné dianie! A už to začína! Na jednej strane prírodné katastrofy, nasledujúce jedna za druhou a na druhej strane zvýšený tlak Svetla, vynucujúci zmenu myslenia. Kto vo svojom kŕčovitom upnutí sa na starý a navyknutý spôsob myslenia nebude chcieť myslieť po novom, toho psychika začne pod zvýšeným tlakom Svetla nevyhnutne kolabovať a zlyhávať. I súčasní vedci napríklad predpovedajú, že práve depresia sa stane chorobou tretieho tisícročia.

Už to teda nebudú iba slová, ktorým sa doteraz ľudstvo vždy iba vysmialo! Už nasledujú činy! Nasleduje drsná reč prírodného diania a zvýšeného tlaku Svetla! Aj jedným aj druhým má byť poukázané na nesprávnosť doterajšieho a na nevyhnutnosť zmeny k lepšiemu. Zmeny v zmysle poznávania a podriadenia sa veľkým Zákonom univerza! Buď to ľudstvo dokáže, alebo bude zlomené! Zlomené zvonka i zvnútra! Zvonka prírodným dianím a zvnútra kolapsom vlastnej psychiky, ktorej vnútorné pochody sa nezachvievali v zmysle veľkých Zákonitostí univerza.

„Moja je pomsta! Ja odplatím!“ Nasleduje bolestné prežívanie, keď sme to nechceli inak! Kto si však ani prostredníctvom nadchádzajúceho, ťažkého prežívania, či už svojho vlastného, alebo druhých ľudí nebude schopný uvedomiť nevyhnutnosť osobnej, vnútornej zmeny, ten bude zlomený definitívne!

Nie, netreba sa prieť o pravdivosť týchto slov. Treba iba bdelo pozorovať a prežívať, čo nám blízka budúcnosť prinesie. Nadchádzajúce svetové dianie sa totiž ku nám všetkým prihovorí až príliš jasnou rečou.

A až ľudstvo bude biť jedna rana za druhou, majme pri tom na pamäti, že všetko, čo sa bude diať, nebude žiadna náhoda, ako by si to mnohí vo svojej povrchnosti, nevedomosti a zľahčovaní radi vysvetlili. Práve naopak! Všetko nastávajúce dianie prebehne v rámci Zákonitostí univerza, ktoré ľudia nechceli nikdy poznať a prostredníctvom ktorých si nakoniec Vyššia Moc predsa plne uplatní svoje legitímne práva i na tejto vzpurnej a odbojnej malej planéte.

M.Š. spolupracovník časopisu „Pre Slovensko“
http://www.pre-slovensko.sk/
neznámy
neznámy » smilan | 28.5.2010 13:56
tolko kecov a nic nove sa nedozvie clovek :). pritom je to jedno. lebo ak sme sucast programu toho Tvorcu tam niekde hore v texte. Tak nemozeme co i len spochybnit jeho dokonalost. Tak to malo proste byt. Sme len nastrojom ako PC virus. Napacha zlo a sam sa znici :) alebo sa objavi liek. Ci to budeme riesit alebo nebudeme je teda dane vopred a fest dobre osetrene pre pripadne nevyspytatelne situacie. Svet ide dalej a basta fidli :-D. Neni co riesit.
neznámy
neznámy | 2.6.2010 20:48
Zmeny v prírode, je reakcia na produkty ľudí : hrubohmotné - chemikálie, atď , a jemnohmotné - negatívne,čiže deštruktívne pôsobiace myšlienky a z toho vyplyvajúce aj činy. Viď - objav Masaru Emota o vode a kryštálov. Je to len dôkaz, tie fotky kryštálov rôzne ovplyvnenej vody - myšlienkami, obrazkami, hudbou, elektromagnetickým žiarením PC, mobilov atď. Všetko je to ľudský zásah do prostredia a to ,čo sa v tomto priestore deje je len následkom týchto našich neľudských vplyvov na prírodu a jej okolie. My riadime svoje osudy a osud planéty. Veľmi jednoduché je to zvaliť na niekoho iného, než na ľudstvo samotné. Nikto si to nechce priznať, nikto nechce vidieť, pretože kto to vidieť chce - uvidí súvislosti a pravdu ako realitu. Zázraky neexistujú a ani náhody. Myšlienka, slovo a čin udáva smer tak ako jednotlivcom, tak ako aj celku. Je naivitou a duchovnou lenivosťou a tiež nevedomosťou poznania zákonitostí prírody tvrdiť, že všetko je predurčené. No to ale odporuje faktu, že človek disponuje so slobodnou vôľou. Žial človek všetko, všetko začo v podstate spôsobil si sám a tiež spôsobuje, veľmi rád zastiera, omámuje sa fikciou Osudu, fikciou predučernosti. Je to nezodpovedné a veľmi povrché tvrdenie vyplyvajúce z nevedomosti a teda duchovnej lenivosti hľadat pravdu a skutočnú realitu, ako vesmír funguje a podobne.

Ľudia môžu Bohu skutočne slúžiť práve len tým, čo v cirkvách neprišlo k životu: vlastným premýšľaním a samostatným skúmaním.Veriť bez pochopenia, presvedčenia sa je len ťažkopádnosť a lenivosť myslenia ducha.To nevedie Nahor.Máme sami skúmať.Túžba po tom nieje v nás nadarmo. ( Abd-Ru-Shin )

Ľudia si vytvorili obraz osudu, aby zakryli vlastné nerozvážnosti. ( Demokritos )

Keď naše myšlienky sa uberajú po starých koľají, znamená to, že zostávame v starých podmienkach. Keď myslíme širšie a ideme svojimi predstavami do výšky, znamená to nekonečný postup k voľnosti, šťastiu a skutočnej inteligencii. ( Prentice Mulford

Sám som sa na sebe presvedčil , že myšlienková sila je kľúčom ku všetkému úspechu na svete. Taktiež mnohí ľudia, ktorí uposluchli mojich rad, sa presvedčili rovnako, že človek môže svojimi myšlienkami ovládnuť nielen svoje okolie, keď ich sústavne vedomé uživá, ale i svoj celý osud, svoje zdravie, svoje obchodné styky, svoje umelecké snahy atď. ( Prentice Mulfodr )

,, Tiež musíme mať na pamäti, že tým, ktorí proti pravde sú, miesta sa dostáva, tým ktorí verní pravde sú, vyháňaní bývajú " ( Paracelsus von Hohenheim )

Ak chceš zmeniť svoj stav, najviac sebe dôverovať môžeš a musíš, veď sám máš prístup k hlbinám srdca, svojich citov a myslenia; musíš sa spytovať, či budeš vytrvalý, či budeš pripravený znášať nepriaznivosti, ktoré by sa v premene tvojho stavu položili na odpor. ( Ľudovít Štúr )

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...