mesiac
Sobota, 20.7.2024
Meniny má Iľja

Totálna astrológia

Totálna astrológia - skutočný príbeh vášho života


„Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Jn 8:32

 

     Na počiatku bolo slovo, zo slov vznikol príbeh a prostredníctvom príbehu vznikol svet (vonkajší a zároveň aj ten náš vnútorný – je to iba jeden svet Wink ). Každá civilizácia je formovaná takýmto príbehom, ku ktorému odkazuje, a na ktorom stavia svoj obraz sveta, svoj koncept dobra a zla, svoju predstavu o dejinách, o zmysle života. Tieto „veľké archetypálne“ príbehy nachádzame v rôznych „svätých“ a múdrych knihách, v mytológii, v rozprávkach... ale aj v alchýmii, tarote, astrológii a iných tradičných učeniach. Oboznamujú nás s archetypálnym príbehom, ktorý je súčasťou a akousi „nosnou kostrou“ života každého z nás. Astrológia nám je však, na rozdiel od mytológie, „svätých“ a múdrych kníh, či iných spomínaných spôsobov, schopná „vyrozprávať“ aj náš osobný príbeh nachádzajúci sa v horoskope narodenia (radixe), ktorý si môžeme, pre jeho ilustráciu a lepšie pochopenie, zasadiť do archetypálneho (rozprávkového) rámca štyroch dejstiev:  

1. Ako Janko k svojmu falošnému „ja“ prišiel

    - stotožnenie sa s obrazom, ktorý dieťaťu sprostredkúva najbližšie okolie, zrod ega...   

2. Ako sa Janko so svojim falošným „ja“ do sveta na skusy vybral

    - vytvorenie šablón a vzorcov chovania, ich automatické (nevedomé) aplikovanie v každodennom živote...                          

3. Ako sa Janko s dvanásťhlavým drakom za pasy pochytil

   - zintenzívňuje sa konflikt medzi tým, kto sme (obraz prijatý v detstve) a tým, kto nie sme (obsahy a hodnoty nestotožňujúce sa s obrazom o sebe)...        

4. Ako Janko dvanásťhlavému drakovi všetky hlavy uťal, princeznú vyslobodil    

    a kráľovstvo za odmenu získal

   - oslobodenie sa od falošného „ja“, transformácia podmieneného vedomia (jednania) na nepodmienené...

     Astrológia nie sú šuplíky zaplnené suchými definíciami, ktoré si navyše často protirečia a pre praktický život sú takmer nepoužiteľné. Astrológia, to sú predovšetkým naše príbehy, ktoré ak spoznáme, zmenia náš pohľad na seba, na ľudí, na svet a na život vôbec...

... a zmena pohľadu je prvým krokom k transformácii vedomia.

    Ak patríte medzi tých, ktorých astrológia oslovila, a ktorí sa jej prípadne nejaký čas venujú a snažia sa s jej pomocou poodhaliť „závoj matrixu“, ste pozvaní na úvodný cyklus dvanástich workshopov, ktorý bude zahájený v marci 2012. Spresnenie a ďalšie informácie na januárovom stretnutí Zverokruhu, alebo na adrese: astronell.sk

Spoznajte vašu minulosť (príbeh), osloboďte prítomnosť

a rozplynú sa všetky otázky na budúcnosť


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...