mesiac
Štvrtok, 14.11.2019
Meniny má Irma

Vtipy a haluze - 

uahdinte co staam psie :-D

neznámy
neznámy | 18.10.2010 01:31
deožákšttoo períčatť?len 55% ľduí dážoke.Nohemol som ueirvť že somnmáornle rzomeul tmou,čo som čaítl.Na Cmabrigde Uinervtisy zsiilti,ženzelážeí na tom v aokm prdoaí sú psíenmá v sovle,hanlve aby pvré apseolndé bloo na srpváonm meitse.peroč?perožte ľduksý moozk nčetíakždaépsíenmo ......smasoatňte,ale sovlo ako cleé.nueevireťnľé, čo?ak.........to dkožeáš períčatť,tak to daj na porifl.

cnoato peiovte? :) dbora hlauz
neznámy
neznámy | 18.10.2010 08:08
Prečo len 55%? Veď je to dobre čitateľné. :D
A nie je to pre mňa novinka, už som o tom počula v nejakom dokumente asi na Discovery. Takže prečítať, to áno. Ale napísať takú chobotinu, to už asi nie. :)
neznámy
neznámy | 18.10.2010 09:24
mozog ma rôzne možnosti spracovávania. Pravá hemisféra vníma text analyticky teda tvoj spôsob napísaného textu, ak obsahuje všetky hlásky nie je problém prečítať, ľavá pracuje skôr synteticky a pospája možnosti z pamäte. Takže ich kombináciou vhodne čítaš text. Vyskúšaj si to s iným jazykom, ktorý tak dobre nepoznáš a uvidíš....
neznámy
neznámy | 18.10.2010 09:34
nečítakaždépísmeno, to malo byť asi oddelené. Nie? ;)
neznámy
neznámy | 23.10.2010 00:26
človek sa až čuduje, čo ľudia dokážu skúmať, v celom svete je problémov habadej, nie?:)
neznámy
neznámy | 12.4.2011 16:16
je to v šifre, zrejme náhodnej, ak nebol text ručne upravený
príklad:

SLOVO.....PÍSMEN.....PRESUN.....INÝ PRÍKLAD
ľduí..........4..............3-1............aokm, pvré
ale...........3..............0...............tak, daj
*********ALE*****
sovlo........5..............4-2............moozk !!! toto nemá presun 4-2, ale 4-1
perožte.....7..............3-1+6-2.....Nohemol !!! zmenený presun, 4-2+5-2
dážoke.....6..............3-2+5-2.....ueirvť !!! zmenený presun 5-3+5-1

šifra je náhodná, kedy slová s počtom pímen šest+ sa šifruje dvakrát náhodne a s nižším počtom písmen ako tri- sa nešifruje; slová s počtom písmen päť sa šifrujú raz s náhodnou šifrou; slová s počtom písmen štyry sa šifrujú raz a bez náhodnej šifry, vždy 3-1; zrejme aj náhodne vymazané medzery

*presun znamená: 3-1-písmeno na tretej pozícii sa presune o jednu pozíciu do ľava
*náhodná šifra znamená: máme dve slová o šiestich písmenách; raz je šifrované 3-2+5-2, druhé 5-3+5-1
neznámy
neznámy | 12.4.2011 17:31
mozog všetky dáta, ktoré dostane na spracúvanie, nech už je to hudba, text, či obrazový vnem, sa snaží porovnať s už známym obsahom svojej "databázy". ak dieťa vidí motýla a mamička mu povie: "toto je motýl", tak keď dieťa nabudúce zbadá hoci aj iný druh motýla, a nezáleží či s inou farbou krídiel, veľkosťou, atď., tak jeho mozog automaticky porovná práve zbadaného motýla s motýlom v databáze a vykrikne: "mamička pozri, motýl!"

analytické hodnotenie nieje o obsahu textu, ale o porovnávaniu "dodaného materiálu" do mozgu s obsahom materiálu v mozgu už uloženom;
teda, ak niekto nerozumie nejakému jazyku, no dáte mu pretriediť slová, ktoré už pozná(zdôrazňujem, nieje podstatné, či rozumie významu), tak hoci pomiešate ich písmenká, bude vedieť správne ich poskladať

Počítam horoskop... Počítam horoskop...