mesiac
Štvrtok, 6.5.2021
Meniny má Hermína

Voľný pokec - 

Všetci sme potomkovia prisťahovalcov

neznámy
neznámy » nikav | 29.7.2015 17:23
Nika, prečo by nebo malo mať rado špeciálne Slovanov?
-ROLL-

Toto tvrdenie je podľa mňa pritiahnuté za vlasy.
Nestavajme sa do pozície vyvoleného národa, pred Bohom sme si všetci rovní....
neznámy
neznámy » nikav | 29.7.2015 21:37
Vypočula som si celú vyše dvojhodinovú reláciu, z ktorej je tvoj link. Veľmi zaujímavé názory, ktoré mi rozšírili rozhľad.
nikav
nikav | 29.7.2015 21:57
Reaguješ Boen na môj príspevok z 26.7. o 20:57. Nie je to moje tvrdenie, ale použila som to ako upútavku na vypočutie krátkeho 7-min. záznamu rozprávania E. Páleša. Myšlienka o Slovanoch je hlavnou témou jeho knihy Duchovná úloha Strednej Európy.
neznámy
neznámy » nikav | 30.7.2015 00:16
Potom ale nechápem, prečo si nezaložila novú tému, ak sa toto Pálešovo tvrdenie netýka tejto témy.

Mimochodom, proti p.Pálešovi nemám nič, kedysi mi osobne poslal časopisy Sophia, ktoré vydával, cez našu spoločnú známu, resp.priniesol mi ich na vratnicu do porodnice, kde sme spoločne ležali. To bolo od neho milé. Rešpektujem ho, ale mnohé jeho názory nezdieľam.

Opakujem, tvrdenie o výlučnosti Slovanov, ktoré je je uvedené v tvojim príspevku, mi príde pritiahnuté za vlasy. Nie sme lepší ani horší od iných. Všetci sme len ľudia s rôznym pôvodom a s rôznymi chybami.-NOSMILE-
nikav
nikav | 30.7.2015 03:02
O "výlučnosti Slovanov" nepadlo ani slovo, ide tu stále o skrytý, dosiaľ navonok neprejavený potenciál. Napriek tvojim radikálnym postojom som presvedčená, že môj príspevok sem plným právom patrí.
neznámy
neznámy » nikav | 30.7.2015 12:16
Liberálne postoje nie sú v žiadnom prípade radikálne. Čo sa nedá tvrdiť o postojoch, založených na rasovom, prípadne etnickom základe.
neznámy
neznámy | 30.7.2015 12:24
Nejde o výlučnosť Slovanov, ale o historický poznatok o striedaní kultúr, z toho Páleš vychádza. Na tom naozaj nie je nič, čo by Slovanov nejako stavalo do popredia, alebo etnicky nadraďovalo.
neznámy
neznámy | 30.7.2015 12:57
Vyspelé kultúry boli vyspelé preto, že ťažili z rôznorodosti. Napr. Rimania vystavali svoju ríšu na tom, že v krajinách, ktoré okupovali, neničili tamojšiu kulturu, naopak, veľa prebrali a integrovali do svojej kultury.

A pochybujem, že existujú ešte "etnicky čistí" Slovania. Stredná Europa je taký etnický a rasový kotol.
Teraz sa toľko brojí proti moslimom.
Náš známym kedysi, za starého režimu, emigroval do Nemecka. Povedal, že až tam si s odstupom uvedomil, koľko zmiešaných, vyložene tureckých typov sa vyskytuje na Slovensku.

Stačí vyjsť na ulicu a dobre sa popozerať okolo seba.

Rusi sú už tiež veľmi pomiešaní...
neznámy
neznámy | 30.7.2015 14:41
Ale tie vyložene zmiešané a turecké typy na Slovensku sú pravoverní a dobrí kresťania, nech aj v ich žilách koluje čokoľvek....
neznámy
neznámy | 30.7.2015 15:59
Keby išlo o genetiku, tak sme multikultúrni všetci okrem nejakých uzavretých kmeňových spoločenstiev kdesi v južnej Amerike, či Afrike.
Lenže keď sa pozrieš do minulosti, nevidíš tam neurčitosť. Vidíš tam obdobia silných kultúr, ktoré vznikajú, expandujú a potom zase zanikajú. Tie kultúrne spoločenstvá sú v tom, čo tvoria ako sa správajú a čím sú dominantné, v tom sú vzájomne veľmi odlišné.
Predstava, že nejaké vyspelé národy v minulosti expandovali na základe toho, že chceli preberať a integrovať iné kultúry, že boli tak vyspelí, to mi pripadá, prepáč ale dosť naivné. V podstate každá kultúra expandovala násilne, obsadzovala cudzie územia v boji, nie po mierových jednaniach, vždy išlo o "právo silnejšieho".
Dokonca aj anglosaská kultúra, ktorej dnes patrí svet, fungovala v na tom istom princípe. Obsadiť cudzie územia, získať kolónie, využiť domorodé obyvateľstvo.
Popri tomto sa síce šírilo aj to pozitívne, čo daná kultúra prinášala svetu, ale to bola len tá druhá krajšia tvár celého procesu.
Ja neverím na multikulturalizmus, myslím si, že je to hlboký omyl.
Slovanstvo je niečo viac ako genetika obyvateľstva daného územia. Vnímam ho ako duchovné smerovanie, ktoré bohužiaľ v momentálnej coca-cola dobe len živorí a chradne.
neznámy
neznámy | 30.7.2015 16:22
...zato že sa to agresívne neprezentuje a netlačí do popredia, to ešte neznamená, že chradne a živorí. Dúfam.
neznámy
neznámy | 30.7.2015 17:37
Čo sa Rimanov a integrácie inych kultur do ich kultury tyka, to nie je môj nazor, je to uzáver historikov. Ak sa nemýlim, už Josephus Flavius, historik rímskych cisárov, o tom písal. Vďaka tomu Rímska ríša tak dlho fungovala, až kým sa nevyčerpala a nezanikla. Tam už boli v hre aj iné dôvody...

Bolo to zo strany Ríma veľmi múdre konanie a obohatilo to celú stredomorskú oblasť a prispelo k jej prosperite. Jednostranná exploatácia okupovaných krajín nikdy a nikde nepriniesla nič dobré, na tom sa, myslím, zhodneme.

A čo sa týka úlohy slovanstva, ja osobne sa s tou ideou neviem stotožniť. Ale ktovie... Je to vec názoru a čas ukáže, akým smerom sa bude vyvíjať tento zmätený svet.

Bohužiaľ, v posledných desaťročiach sa Slovania medzi sebou iba vybíjajú. To je jediná skutočnosť, ktorá je očividná.
neznámy
neznámy | 31.7.2015 09:02
Podľa Anastázie sme potomkami mimoriadne starej kultúry nazývanej Vedrusi.
nikav
nikav | 31.7.2015 10:21
-THUMBSUP-

» K. Kolouchová o Anastasii
Anastasia v překladu může znamenat VRCHOLNÝ KLID či ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, ZNOVOVZKŘÍŠENÍ… pro mě je tedy Anastasia v té nejvyšší rovině prostě stav vědomí, jsme to my všichni - na určité úrovni - tam jsme jednotní. A přesto je Anastasia i fyzická žena, člověk. Ideál kam směřuji, potenciál který v sobě cítím a postupně se k němu přibližuji.
neznámy
neznámy » nikav | 31.7.2015 12:13
Ale chybu mi neopravíš, čo?:D Takže kultúra Vedrusa - sa opravujem sama:D
Je obrovský dar Zemi, že tu Anastasia žije a spolu s ňou ďalšie vyspelé bytosti.
Stránka:
3 4 5
 

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...