mesiac
Piatok, 25.9.2020
Meniny má Vladislav

Voľný pokec - 

Čipovanie! Cesta k totálnemu zotročeniu človeka v mene pohodlnosti!

smilan
smilan | 21.11.2019 19:23
Najskôr letel do vesmíru pes a potom človek. A rovnako je to aj s čipmi, čiže podkožnými implantátmi. Najskôr bolo povinné čipovanie psov a zanedlho bude povinné čipovanie ľudí. Prajú si to mocní nášho sveta a už v tomto smere podnikajú patričné kroky. Už mediálne spracovávajú verejnosť informáciami o veľkých výhodách, aké nám to prinesie.

Slovenská verejnoprávna televízia napríklad nedávno informovala o inovatívnej vedeckej konferencii v Stockholme, kde vedci predstavili podkožný čip, implantovaný do ruky človeka.

A hoci verejnoprávna televízia by mala byť nestranná, čiže nestranne informujúca o výhodách i nevýhodách, nedeje sa tak, a ohľadom aplikácie podkožných implantátov vládne zavádzajúca, nadšená jednostrannosť.

Skúsme sa preto teraz pozrieť na celú problematiku trošku komplexnejšie a povedzme si niečo o proklamovaných výhodách čipovania, o jeho nevýhodách, i o duchovnom pohľade na vec.

Najskôr teda výhody, o ktorých sa hovorilo na spomínanej vedeckej konferencii v Stockholme. Hlavnou z nich je, že všetko bude pre nás oveľa pohodlnejšie. Užívateľ čipu si ho môže pripojiť k svojmu smartfónu a naprogramovať ho, alebo v ňom uchovávať dáta. Môže mu slúžiť na platenie, na identifikáciu, na vstup do budovy, kancelárie či fitnescentra, na zábavu prostredníctvom sociálnych sietí, ale môže pomôcť aj v stave zdravotnej núdze. Budú na ňom naše zdravotné záznamy, alebo trebárs komplexné monitorovanie zdravotného stavu, čo môže byť prelomové pre naše zdravie. Už v roku 2017 si napríklad zamestnanci v americkej firme mohli prostredníctvom podkožného implantátu kúpiť jedlo, prihlásiť sa do počítača, alebo používať kopírovacie zariadenie.

A teraz sa pozrime na nevýhody čipovania, o ktorých sa pri nastávajúcej, masívnej mediálnej propagande, so snahou o ich celoplošné zavedenie nebude určite hovoriť.

Všetko bude postupne smerovať k tomu, že človek bude môcť fungovať v spoločnosti už len s implantovaným čipom. Len tak sa bude môcť preukázať občianskym preukazom, len tak bude môcť zaplatiť, odomknúť auto, alebo byt. Len tak mu bude môcť byť poskytnutá zdravotná starostlivosť a podobne.

Obrovskou nevýhodou čipov je, že údaje na nich môžu byť zneužité. Zneužité v neprospech ich užívateľov a využité v prospech šedých eminencií, stojacich v pozadí, ktorých zámerom bolo dosiahnutie celoplošného čipovania obyvateľstva.

Tak, ako totiž môže hacker vstúpiť do počítača, alebo počítačovej siete niekoho iného a voľne disponovať s jeho dátami, tak bude možné elite disponovať najosobnejšími údajmi obyvateľstva, čím im budú ľudia úplne vydaní napospas.

Takýmto spôsobom bude elita držať na uzde celú spoločnosť i všetky národy. Takýmto spôsobom bude spoločensky, finančne, alebo existenčne likvidovať nepohodlných. A naopak, odmeňovať a vyzdvihovať svojich poskokov a pätolízačov.

A práve o toto ide predovšetkým! Toto je skrytým účelom čipovania, ktorým bude úplné a bezvýhradne ovládnutie stáda ľudských oviec. Týmto spôsobom ich niekto „tam hore“ bude mať dokonale vo svojej hrsti. Je preto maximálne smutné, keď sa ľudia nadšene hrnú do čipovania skutočne ako nejaké slepé stádo, neuvedomujúc si tieto skryté skutočnosti, o ktorých im nikto z jeho propagátorov nikdy nepovie.

Okrem štandardných funkcií, nachádzajúcich sa na čipe, o ktorých sme hovorili, sa však na ňom budú nachádzať i funkcie neštandardné. Už dávno sú totiž vyvíjané rôzne technológie, schopné ovládať myseľ a emócie. Technológie, schopné ovplyvňovať naše emocionálne prežívanie od radosti a eufórie, až po zlosť a agresivitu. Technológie, schopné zvnútra psychicky deštruovať našu osobnosť.

Je napríklad známe, že počas druhej svetovej vojny dostávali ruskí vojaci pred rozhodujúcim útokom prídel vodky, aby mali otupené zmysly a na povel išli aj na smrť. Američania za rovnakým účelom využívali vo Vietname drogy. No a ľudia s implantovanými čipmi pôjdu do potencionálneho útoku v eufórii, vyvolanej z nejakej vzdialenej počítačovej centrály prostredníctvom čipov v ich tele.

V súčasnosti žijeme napríklad v dobe, v ktorej ľuďmi vo veľkej miere manipulujú médiá. Na objednávku mocných účelovo formujú verejnú mienku do takej podoby, ako si to mocní želajú. A masy to aj skutočne takto prijímajú a považujú to za skutočnosť.

Tento proces sa však má prostredníctvom implantovaných čipov ešte viac zefektívniť a priviesť do dokonalosti. Z ľudí sa majú stať už len akýsi bioroboti, ktorých bude možné ovládať absolútne podľa vlastného priania. Bioroboti, ktorí budú na cudzí pokyn vraždiť, páchať samovraždy, alebo čokoľvek iného podľa priania a rozmaru mocných. K tomuto všetko speje!

No a na záver si ešte ukážme duchovný pohľad na danú problematiku.

Keď sa v roku 2012 podľa Mayského kalendára nekonal koniec sveta, mnohí to obrátili na posmech. Ľudia si vydýchli a všetko ide ďalej po starom. Málokto si ale uvedomuje, že koniec starého, racionálne materialistického sveta a vznik čohosi nového, stojaceho na duchovno morálnych základoch nie je nič, k čomu dôjde z jedného dňa na druhý. Je to proces! Postupný neodvratný proces, ktorý sa práve v našej dobe skutočne blíži k svojmu vrcholu!

O tom, že žijeme v dobe veľkého zlomu svedčia mnohé znamenia. Napríklad predpovede Sibyly. Tá o nej hovorí, ako o dobe, v ktorej budú na oblohe lietať železné vtáky a v ktorej nebude možné rozoznať muža od ženy, čo dnešná gender ideológia skutočne priviedla k svojmu vrcholu.

Aj v Biblii sa píše o tejto prelomovej dobe, a to najmä v jej závere, v zjavení Jánovom, v Apokalypse. Sú tam opísané jej mnohé poznávacie znaky, a medzi nimi sa nachádza aj informácia o aplikácii podkožných implantátov: „všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, prijímajú na pravú ruku, alebo na čelo znak, a nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak.“

V Biblii sme teda pred čipovaním varovaní! A to preto, lebo na základe toho, čo sme hovorili v druhom bode, sa človek stane zo samostatne sa rozhodujúcej, slobodnej duchovnej bytosti, bytosťou mentálne a emocionálne zotročenou, ovládanou elitou prostredníctvom čipov. Bytosťou, schopnou konať na cudzí príkaz tie najohavnejšie veci. Bytosťou, ktorej budú zadávané úlohy a jej celkové životné smerovanie prostredníctvom centrálneho počítača, komunikujúceho s implantovaným čipom v jej tele.

Dalo by sa však namietať, že za všetky zlé činy, ktoré budú ľudia takýmto spôsobom páchať na príkaz úzkej elity svetovládcov, nebudú niesť zodpovednosť, pretože budú konať takpovediac v nepríčetnosti.

To je však omyl! Ľudia budú niesť plnú duchovnú zodpovednosť, pretože svojim súhlasom s implatovaním čipu do vlastného tela dovolili iným, aby ich ovládali. A dovolili im to aj napriek tomu, že v Apokalypse boli pred tým varovaní!

Ale keďže dnes sú ľudia materialistickí a duchovné varovania i všetko duchovné je im ukradnuté a smiešne, neberú tieto veci vážne, a na základe mediálnej manipulácie o veľkých výhodách podkožných implantátov budú náchylní k súhlasu s ich zavedením.

Avšak toto ich rozhodnutie bude posledným slobodným rozhodnutím, ktoré učinia! A práve za to ponesú plnú duchovnú zodpovednosť! Na základe toho sa totiž potom stanú otrokmi a bytosťami, ktoré ovládajú iní. Za všetko nízke, zločinné a zlé, čo potom na cudzí príkaz vykonajú, ponesú veľký diel osobnej zodpovednosti, pretože oni sami, keď ešte mali slobodnú vôľu, sa rozhodli podstúpiť čipovanie, a tým darovať výsadu vlastného slobodného rozhodovania iným.

Títo ľudia nebudú mať žiadnu poľahčujúcu okolnosť, pretože Biblia ich pred tým varovala, ale oni boli tak materialisticky slepí a tak vzdialení od duchovna, že to ignorovali. A tak ich nakoniec ich pohodlnosť a ich ateizmus a materializmus zničia, pretože sa stanú otrockými humanoidnými bytosťami, ktoré ovládajú iní.

Ak vám teda budú v dnešnej, alebo v blízkej dobe materialistické média hovoriť o výhodách čipovania, neverte im! Neverte im a v žiadnom prípade nezapredávajte za tieto výhody a za proklamovanú pohodlnosť svoju dušu a svoju osobnosť.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.
Kpt.Nemo
Kpt.Nemo » smilan | 21.11.2019 23:55
Čipy nespornou výhodu mají o tom žádná.
Stejně tak jako kamery na rozpoznávání obličeje.
Jde jen o to kdo a jak s těmi daty zachází.
Kdybychom byli proti technickému pokroku, bivakovali bychom stále po jeskyních a v lesních brlozích.
astonm
astonm » smilan | 22.11.2019 00:53
Nuž, smilan, to o čom si sa tak rozsiahlo rozpísal, alebo odpísal? je len normálny evolučný posun a započal potrebou rozoznať identitu už v časoch prvých kultúrnych a kmeňových rozdielov. V prvopočiatkoch to boli rôzne ozdoby na tele, neskôr uniformy, rôzne preukazy, pasy a dnes sú to čipy. Úloha týchto "značiek", identifikátorov, bola a je vždy rovnaká. Rozoznať príslušnosť ku "kmeňu". Aby bolo jasné, kto kam a ku komu patrí. A vždy to bolo, je a bude o ovládaní rovnako, ako aj o spolupráci. Lebo pre nášho domestikátora, teda našu kultúru, je to výhodné. Môžme sa tomu brániť, ale nezastavíme to. A ako všetko na tomto svete, aj toto bude na niečo dobré a na niečo zlé. Tak ako ťa dnes bez občianskeho alebo pasu nepustia do lietadla, tak ťa v budúcnosti bez čipu možno nepustia ani do vlaku. Ak bude chcieť človek naozaj žiť nemateriálne a duchovne, bude musieť opustiť civilizáciu. A tak ako si bude môcť vychutnať všetky výhody stým spojené, tak bude musieť znášať aj všetky strasti, ktoré to prinesie.
milan08
milan08 » smilan | 22.11.2019 05:38
nezostava nic insie ako suhlasit!
Kpt.Nemo
Kpt.Nemo » milan08 | 22.11.2019 11:47
Jeste by se dalo i nesouhlasit.
4400
4400 » smilan | 22.11.2019 16:29
Čipovanie je fakt známy a používaný už niekoľko desaťročí a vôbec to nezačalo pokusmi na zvieratách.
Povinné čipovanie začalo v GB niekedy v 70-tch rokoch, kde takto "ošetrili" väzňov, ktorí spáchali ťažké zločiny. Implantovali im o. i. neuročipy a dostala som sa k materiálom, kde vedenie väzníc priznalo, že niektorí z čipovaných zomreli.
Laserové značky na zápästí sa už dávno používajú na označenie obyvateľov kibucov a v Indii už má čip skoro každý človek. Ami zasa čipujú bezdomovcov ... a v mojej bývalej práci mi pár mladých ľudí povedalo, že je to absolútny komfort, keď nebudú musieť nosiť žiadne doklady, peniaze, vodičáky atď., lebo všetko bude v čipe -NOSMILE-
Gitus
Gitus » Kpt.Nemo | 22.11.2019 16:54
-LOL-
milan08
milan08 » Kpt.Nemo | 26.11.2019 05:59
haha aj tam sa dobre byva nieje tam teplo v lete!
Kpt.Nemo
Kpt.Nemo » milan08 | 26.11.2019 23:55
Milan pozri já mám nožík!
nikav
nikav » Kpt.Nemo | 27.11.2019 06:28
To je komentár za všetky drobné. :) Akoby ten nožík držal v labke tvoj rozzúrený profilový kocúr.

Dobré by ale bolo vrátiť sa k pôvodnej téme. ;)
milan08
milan08 » Kpt.Nemo | 27.11.2019 06:44
Smilan ma pravdu!! suhlasim s nim.
nikav
nikav » milan08 | 27.11.2019 06:45
Všetko dobré Milan k tvojim dnešným meninám.-FLOWER-
Kpt.Nemo
Kpt.Nemo » milan08 | 27.11.2019 10:16
Ne! Pravdu bude mít Ivan!
milan08
milan08 » Kpt.Nemo | 2.1.2020 06:33
hm lepsie v jaskyni ako byt ocipavany,,,,
milan08
milan08 » Kpt.Nemo | 14.2.2020 05:41
to je tiez pravda! nesuhlasit
emanuel
emanuel » smilan | 16.2.2020 20:08
ja by som to nevidela tak čierno,dávate sem články že jeden by si to doslova hodil,ak by ich bral vážne

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...