mesiac
Pondelok, 3.8.2020
Meniny má Jerguš

Vlastná tvorba - 

Aforizmy - rôzne / A.V./

pravdaživota.av
pravdaživota.av | 12.4.2017 11:15
I.


1. Nádej a viera z lásky vyviera.
Nikdy nezaniknú. Láska neumiera.

2. Láska z LÁSKY trvalá, odveká,
posvätí pokrstí tvora na Človeka.

3. BOH - otec LÁSKY na človeka čaká.
Človek bez lásky sa jeho lásky ľaká.

4. Človek, ktorý k žitiu čerpá silu z Boha-LÁSKY,
vyriešil života i smrti otázky.

5. Láska Boha k človeku je dobroprajná, istá.
Láska človeka k Bohu je hmlistá.

6. Láska je najväčšia zo všetkých cností.
Sama je hladná, mnohých pohostí.

7. Láska obrodzuje svet. Život umrie, kde lásky niet.

8. Láska je zmyslom života.
Láska je z Boha.BOH je jej istota.

9. Láska stále seje,úrodu žnú iní.
V obave sa skúma,či sa dostatočne činí.

1o . Láska je ako prameň vody v studni.
Čerpaním sa obnoví. Čistiť ho nezabudni.

11. Najsilnejšia láska je láska k Bohu.
Nestačí jej byť na zemi,letí nad oblohu.

12. Láska si mnohokrát zlomí krídla,
keď ju ľudia nechcú vpustiť do obydlia.

13. Láska vždy dobro iných sleduje,
i keď sa na nich hnevá, jeduje.

14. Keď človek žije podľa svojej vôle,narobí si mnohé ťažkosti a bôle.
Keď žije podľa Božieho zákona, mnoho dobra sebe i iným vykoná.

15. Láska mnoho nehovorí. Chápe, dáva,otvorí sa, tvorí.

16. Láska je cudná.chváliť sa hanbí.
Samochvála nad ňou ohŕňa gamby.

17. Keď dali rodičia deťom v Boha vieru,
dali im zmysel života,vo všetkom správnu mieru.


18. Prisahá na Boha, že nemá vieru.Verí, že urobí do sveta dieru.

19.. Človek sa nebojí smrti,ale seba,
že neobstojí pred Bohom tak ako treba.

2o. Nie ten je šťastný kto má mnoho,
ale ten, kto málo má a vie dať i z toho.

21. Je veriaci.Verí,že život mu riadi Boh.
Je na poslednom mieste zo všetkých jeho hodnôt.

22. Študoval mnoho kníh.Veľa sa naučil z nich.
Z knihy svojho srdca,umu, sa naučil iba vzdych.


23. Zapiera Boha ako len môže.V trápení volá-ach, pomôž Bože.

24. Jak hreší, tak hreší KRISTA.
Na svoj život prisahá, že je ateista.

25. Nectí si Svätého Ducha. Vraj ho v prosbách neposlúcha.
----------------------------------------------------------------
II.


1. Zlo je oheň, zlé slovo drevo podeň, dobro je voda. Voda oheň zdolá.

2. Kopí kopy na kopy. Dokope ich dokopy.

3. Hoci má život ako blen horký, cmúľa ho ako cukrík, vzdá sa ho nevoľky.

4. Prvý má život ľahký, Druhý ťažký, predsa v prospech Prvého vážia vážky.

5. Riť je najmocnejšia pani, keď rozkáže, utekajú aj najväčší páni.

6. Každý rád sám seba stavia na piedestál. Je presvedčený, že by na ňom obstál.

7. Každý vie robiť keď musí a keď robiť skúsi.

8. Kto život veľmi využíva, sám seba zneužíva.

9. Prvý sa šanuje, Druhý sa derie. Druhý biedi, Prvý berie.

10. O láske vo dne v noci sníva a predsa nevyspatý býva.

11. Odpílili ho z vrchu i odspodu, lebo prinášal hojnú úrodu.

12. Oblialo ho svetlo malej slávy, chce preč z piedestálu, má ho vyše hlavy.

13. Každý má šťastie v takej miere akú mu kladie do cesty maniere.

14. No, je to láska, prisahám vačku! Ľúbi ho ako mačka myš, on ju ako myš mačku.

15. Zabudol, že má ruža tŕň. Nuž, rýchlo na to prišiel keď jej bol muž.

16. Uzavreli manželskú dohodu ako budú užívať voľnosť a slobodu.
------------------------------------------------------------------------------

III.

1. Narodenie, život, smrť, život hrá v troch dejstvách.
Ži tak ,aby si z posledného dejstva nemal strach.

2. Najvyššou hodnotou života je BOH.
Radosť, bolesť, strasti zlož u jeho nôh
Kto vyznáva iné krédo, hodnoty,
je chudák hoc by žil i tri životy.

3. Javisko života rôzne hry prináša.
Tisíc ľudí hrá kráľa,miliardy šaša.

4. Nešťastný je nadmieru kto nemá v BOHA dôveru.

5. Najväčšia túžba je túžba po BOHU.
Roztvára Poznanie,zem, moria, oblohu.

6. Najväčšia láska je láska k BOHU.
Dá sa v obeť modlí sa, spieva lásky slohu.

7. Najväčší strach je strach z BOHA,
keď v smrti stemnieva žitia obloha.

8. BOH človeka nepotrebuje,BOH človeka chce.
Človek BOHA potrebuje chce či nechce.

9. Veda s BOHOM vedno sadá.
Veda je BOH. BOH je veda.

10. Životu rozmach a vzlet dáva viera.
Bez viery sa človek iba poneviera.

11. Ten zlorečí životu,kto nezná jeho hodnotu.

12. Alfou a Omegou života je práca.
Človek sa v nej nájde,a v nej sa i stráca.

13. Život je trochu radosti, ťažkosť a bôľ.
Koho nič nebolí, ten nie je, už bol.

14. Kto je životu príliš oddaný,stáva sa jeho poddaný.
Kto stavia sa k nemu ako Pán,tomu slúži život sám.

15. Ten múdro žije, kto aj seba bije.

16. Človek i po smrti môže dlho žiť
keď vedel svoj život múdro využiť.

17. Judr.,Mudr.,na náhrobkoch- Výsmech žitia.Tituly.
Mať-Smrť kráľa či žobráka rovnako si pritúli.

18. Kto si život príliš všíma, toho čosi vždy omína.
Kto ho berie s rozvahou,poslúži mu odvahou.

19. Telo je sluhom DUCHA.
Často DUCH-PÁN sluhu-telo poslúcha.

Tak má človek žiť,o to sa snažiť,
aby si sám seba mohol vážiť.

2o. Život je rozmarný PÁN. Dá málo radosti a mnoho rán.

21. Predvádza bohatstvo v noblesnom rúchu.
Bohatý je na statky. Chudobný v DUCHU.

22. Chudobný je,nebohatý, a predsa mu vravia zlatý.

23. Lepšie sa je spotrebovať,ako mnoho potrebovať.

24. I stará handra bola nová.Určite počula obdivné slová.

25. Už ten môže šťastný byť,kto môže zdravo jesť a piť.

26. Keď človek žiada odmenu za dobrý čin
čin je dobrý, človek ničím.

27. Aký rozum,taký skutok.Chcel ísť do Prahy,prišiel do Vrútok.

28. Podľa skutkov poznať človeka.Každý skutok z mysle vyteká.

29. Kto jar v jeseni čaká,nech nad vädnutím nebedáka.

3o. Od vekov sú medzi ľuďmi rozdiely.Ziskuchtivý vždy viac sebe nadelí.

31. Láska často rozum stratí,sklamanie jej ho navráti.

32. Najhoršia je sebaláska.Seba do úmoru láska.

33. Láska je mocný cit.Ovláda srdce, rozum, riť...

34. Ľúbi tak,ako treba.Pravda, len sám seba.

35. Vie ľúbiť a byť oddaný, tomu, kto mu je poddaný.
----------------------------------------------------------------------

IV.


1.Každý človek má takú vieru, aký má rozum.
Mnohí sa sýtia Duchovnom, mnohým stačí konzum.

2.Láska je ako dobrá mať. Dá i tam, kde nemá dať.

3.Logika života je jednoduchá. Biedny je ten, kto telo a nie Ducha poslúcha.

4.Mozog je pán, srdce radca. Kto oboch poslúcha je múdry vládca.

5.Láske sa slová priečia, skutkami presviedča.

6.Láska je ohnisko, ktoré rýchlo zhasne.
Keď naň človek nepriloží svoje srdce vlastné.

7.Keď človek hlbšie myslí, zistí zakrátko,
že Duch ňom je človek, telo hoviadko.

8.Láska odpúšťa do tej miery, do akej miery v lásku verí.

9.Láska rada prijme opraty na šiju, keď tí, ktorých miluje z jej lásky vyžijú.

1O.Láska nie je náročná na živiny. Často žije i z podvýživy.

11.Darmo po láske túži, kto len sebe slúži.

12.Láska vždy k niekomu konkrétnemu smeruje.
Málo ľudí lásku ku všetkému karuje.

13.Láska, ktorá časom praská, nie je láska, ale maska.

14.Láska bez prúta málo ponúka.

15.Láska nechce počuť slová, i keď je v nich fráza nová.

16.Sám seba za nos vodí, kto lásku s priateľstvom nespojí.

17.Láska je ako ortuť v teplomeri. Z najnižšieho bodu k vyššiemu mieri.

18.Láska hladká, ľúbi, teší, usmerňuje, bije, hreší.

19.Pokora človeka neponižuje, ale ho dvíha, lebo ho ťarcha pýchy nenadýma.

2O.Ľudská múdrosť je ako šperky, má rôznu podobu. Časť z nej nechá
človek na zemi, mnoho vezme do hrobu.
----------------------------------------------------------------------------

V.

1.Čo všetko skúsil, vyskúšal, keď Šťastenu pokúšal. Šťastena snahou dojatá, nasypala mu zlata.

2.Šťastie často ide okolo nás. Len mi preň nemáme akosi čas.

3.Keď niekto o sebe tvrdí, že je nešťastný, tak ešte asi neprešiel po žihľave, po tŕní.

4.Šťastie každý v sebe nosí, často sa prejaviť prosí.

5. Láska, úspech, zdravie je veliké šťastie. Ako často toto šťastie malichernosť zastrie?
----------------------------------------------------------------------------

VI.

1.Človeka najviac ctí rozum a vôľa. Keď vôľa neslúži rozum málo zdolá.

2.I nezmysel má zmysel, keď je v ňom úmysel.

3.Bohatý je. Fuj, ako sa mu hnusí, že milióny míňať musí.

4.Keby sa vážili činy a slová, váha slov víťazí, váha činov schová.

5.Človek od života mnoho očakáva. Život viac berie ako dáva.

6.Myslí si, že je idolom.Kto iný? Nuž On.

7.Nikto ho nemá rád. On je vraj všetkým brat.
----------------------------------------------------------------------------
VII.

Hodnotu života nerobia tituly,
ale múdro žitý život
pre dobro iných minutý.

Život má takú hodnotu
akú hodnotu dá človek životu.

Život je opakovanie tých istých vecí.
Akí sú z toho nešťastní ľudia všetci.

Keď sa pozrie človek na svoj život globálne,
zdá sa mu, že všetko beží normálne.
Keď ho položí pod duševný mikroskop
vidí v mnohých aktivitách priestupok.


Anna Vodičková
neznámy
neznámy » pravdaživota.av | 12.4.2017 12:21
-FLOWER-
neznámy
neznámy » pravdaživota.av | 17.4.2017 06:21
Panejo, pěkná sbírka. Ale polemizovala bych. Třeba bez sebelásky nejsou lidé schopni citu. Duši v sobě mají skrytu.
-FLOWER-
milan08
milan08 » pravdaživota.av | 17.4.2017 07:02
dbre ,paci sa mi to.
voltaire
voltaire » pravdaživota.av | 18.4.2017 07:05
Pekne poucne pripomina prislovia zo zakona.Ak je to aj prezite....tym lepsie.-FLOWER-
pravdaživota.av
pravdaživota.av » pravdaživota.av | 7.8.2017 10:31
1. Akí sú ľudia sprostí!
Budujú dobré i zlé veci zároveň.
Na výrobu zbraní stavajú továreň.

2. Ľudia stavajú k sebe mosty.
Keď sa na nich stretnú, sáču jeden druhého
do priepasti.

3. Tvorivá myseľ je dar i pokuta.
I múdrych v poznaní zaháňa do kúta.

4. Skúšky života sú ako šípy z kuše.
Človek zomrie keď ho zasiahnu do duše.

5. Ľudská duša. Čo to je?
Žriedlo chcenia, vôle.
Treba ho držať čisté,
aby nezbahnilo v zlobe.

6. Čo človeka pokúša, pokoj duše narúša?
Života skúška.
Má byť človeku pani alebo slúžka?

7. Prvý zažil veľa zla. Druhý mnohé dobrá.
Obidvoch poznačila diagnóza chorobná.

8. Čomu, komu, je človek roveň?
Nemá základ, nemá koreň.
Čo hýbe v ňom mysle páky?
Plazí sa ako had i lieta ako vtáky.

9. Srdca tlkot, rytmus dychu, vedomie.
To je život celkom holý.
Už od narodenia bolí telo, duša, svedomie.

10. Často nie rozum, ale tela pudy
stvárňujú ľuďom osudy.


Anna Vodičková
neznámy
neznámy » pravdaživota.av | 8.8.2017 14:01
ach jaj-FLOWER-
pravdaživota.av
pravdaživota.av » pravdaživota.av | 10.8.2017 11:11
1.
Presne vidí cestu, ktorou sa má brať. Obchádza ju, lebo je na nej zátaras a hať.

2.
Latku si postaví privysoko. Nepreskočí. Vidí len na jedno oko.

3.
Každý svoju kožu nesie na trh. Skrýva ju, či môže ju dať navrch?

4.
Vysoko sa cení. Myslí si, že nad neho neni.

5.
Chce vlastniť všetko len prvej akosti. Pred svadbou vyskúšal, či má lámavé kosti.

6.
Láska ktorá bez nôh chodí, veľa nešťastia privodí.

7.
Neunesie svoju múdrosť, toľko rozumu. Za hrste z neho rozdáva tu - tam, kdekomu.

8.
Veľkou múdrosťou je obdarené ľudstvo. Veľkú múdrosť zvrhne v ešte väčšie hlupstvo.

9.
Často si spomína na minulé časy. Starne, život si z neho začína robiť špásy.

10.
Sľuby, sľuby, sľuby. Či sa dobrý sľub ľuďom neľúbi?

11.
Únava, Bože môj, únava. Cesta životom strastná a boľavá.


Anna Vodičková
neznámy
neznámy » pravdaživota.av | 10.8.2017 13:35
Únava, Bože môj, únava. Cesta životom strastná a boľavá. ,,veruže áno-FLOWER-
damara
damara » pravdaživota.av | 10.8.2017 14:14
perfektné :)-HEART-
voltaire
voltaire » pravdaživota.av | 10.8.2017 22:41
137

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...