mesiac
Piatok, 21.2.2020
Meniny má Eleonóra

Ľudská duša - 

Pátý element..nejen chlebem je člověk živ..

neznámy
neznámy | 25.6.2017 08:49
Kvintesence (z lat. quinta essentia, pátá jsoucnost) je pojem, který vychází z Aristotelovy přírodní filosofie. Ke čtyřem živlům sublunárního světa (ohni, vodě, zemi a vzduchu) připojil Aristotelés živel pátý, nebeský. Ve své koncepci vycházel z vlastní nauky o pohybu: vedle lineárního pohybu pozemských látek, ovládaných zákony vznikání a zanikání a neustále se v sebe vzájemně proměňujících, postupoval stálý kruhový pohyb nebeských těles, jejichž sféra musí být podle něj dočista jiné podstaty - božské. Tento světový éter (řecky aithér), později zvaný též spiritus (duch) nebo pneuma, byl imateriálním substrátem pravidelného pohybu hvězd, který se přenáší až do sféry pozemské. Pseudoaristotelský spis „O kosmu“ z 1. století po Kr. tvrdí, že onen jemný éter má látkovou povahu a je to božská, tvůrčí a pohybující síla.
V současné kosmologii se pojem kvintesence používá pro jednu z interpretací tzv. hypotetické temné energie, způsobující zrychlené rozpínání vesmíru.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvintesence

Skutečně pak existuje rovnost živlů? Rovnost ducha a hmoty? Éter život duchovní, duševní, země život smyslový. Nejen chlebem je člověk živ.
Saffiyah
Saffiyah | 25.6.2017 22:05
Četla jsem o harmonii, ale ne o rovnosti.
neznámy
neznámy » Saffiyah | 25.6.2017 22:38
Já četl i o vychvalování hmoty. Podle mně vždy nutno doložit kontext.
V západní astrologii panuje rovnostářský názor pokud je mi známo dokonce i mezi živly.
Poměrně materialistické smýšlení. Což by asi nevadilo, kdyby bylo důsledné.
Jednou položil Marpa Milarepovi otázku co má větší hodnotu, zda oltář na kterém je umístěno božství, anebo ten kdo jej vytvořil.
Milarepa odpověděl že oltář, je přece dokonalý a tisíckrát krásnější než ten kdo jej uctívá.
Marpa se na Milarepu rozzlobil a řekl mu "ztrácíš inspiraci!".
Saffiyah
Saffiyah | 27.6.2017 01:20
Hmm, tělo nás táhne k matce Zemi, duše by chtěla ke svému Stvořiteli... Všichni víme, jak to končí, tak proč předbíhat?;)
neznámy
neznámy » Saffiyah | 27.6.2017 09:49
To asi záleží na typu duše. Prý ona to..co chtěla sem dolů na zem. Tak jí tu chvilku zde dopřejme..
Saffiyah
Saffiyah | 29.6.2017 07:42
Duše jako individualita? A co když je to jen naše přání? Touha ega přetrvat, neochota smířit se se zánikem?
neznámy
neznámy » Saffiyah | 29.6.2017 11:16
No vždyť. Přesně to je naše individuální duše.
Saffiyah
Saffiyah | 29.6.2017 15:23
V té individuální podobě přetrvává přes veškeré inkarnace až do úplného spasení (osvícení, dosažení Nirvány...), kdy se konečně individualita rozplyne v pochopení. Po dlouhé cestě, ne hned, což se podobá nadějnému pokračování osobnosti, kterou se cítíme být dnes. ;)
neznámy
neznámy » Saffiyah | 29.6.2017 16:12
Rozplynutím se patrně míní pokračování ve kvalitativně vyšším individuačním celku. Což se ano podobá tomu co žijeme dnes. Prý je to tam dokonce úplně stejné.
Tudíž vzniká oprávněná otázka zda je o co stát.
Ostatně ale taková otázka nemá ani věcný základ neboť nás nic neponouká abychom něco přijali anebo odmítli.
Takže je to stále..Choď tam nevedno kam, poznaj to nevedno čo. Dokud se na to chození někam a poznávání něčeho konečně zhola nevykváknem. Pak už budeme tady jenom koukat a hledět do prázdna. No to bude paráda.
Takže je vlastně vše tak jak je na svém místě a v tom nejlepším pořádku.
Zaplaťpánbu za tu nevědomost neboť je příjemná a hřejivá..než zřeci jak holému v trní.
Saffiyah
Saffiyah | 1.7.2017 06:45
Sedět a koukat do prázdna... Ale tomu se v některých kruzích říká rozjímání-LOL-
Není to špatné, odpoutat se, popřít gravitační působení, uzavřít sluch a zrak... na chvíli. Ale na týdny, měsíce, léta? Není to předčasný konec života?;)
neznámy
neznámy » Saffiyah | 1.7.2017 09:27
Tak. :)
Ledaže by se stal normální běžný život tou meditací.

37.minuta videa
"..Nemá ale smysl tam moc chodit. Když člověk pochopil že tento život a ten další jsou totožné nemusí se už těmto esenciálním věcem věnovat.
Když k rozložení těla dojde již během meditace, zmizí veškeré otázky týkající se smrti.."

https://www.youtube.com/watch?v=3327D7qXMoE
Saffiyah
Saffiyah | 11.7.2017 00:35
Tohle je moc jednoduché, zde to vypadá mnohem komplikovaněji ;)

https://cirkev.wordpress.com/2014/03/19/duse-lidska-je-nesmrtelna/
neznámy
neznámy » Saffiyah | 11.7.2017 17:24
To mi hlava nebere.
Saffiyah
Saffiyah | 12.7.2017 17:22
No právě -LOL- Taky jsem někde narazila na stejně komplikované, matematicky podložené zdůvodnění, že někde existuje paralelní vesmír, kde není čas ani prostor, tudíž tam je duše nesmrtelná... Až to opět najdu, dám odkaz:)
neznámy
neznámy » Saffiyah | 12.7.2017 18:46
To zdůvodnění by mně zajímalo.
Pak by se dal z toho asi odvodit i "důvod naší existence". -ROLL-

Počítam horoskop... Počítam horoskop...