mesiac
Utorok, 4.8.2020
Meniny má Dominik, Dominika

Cesty tela i ducha - 

Neznáme fakty o Mesiášovi

smilan
smilan | 10.11.2014 15:25
Neznáme fakty o Mesiášovi


Ježiš Kristus bol očakávaným Mesiášom. Jadrom jeho poslania však bolo prinesenie Slova Pravdy, pretože iba životom v súlade s týmto Slovom môže človek dospieť k spáse. Mesiáš však nemal zomrieť, ale mal byť židovským ľudom a jeho duchovnou elitou ako Mesiáš spoznaný a akceptovaný. Židovský národ mal prijať jeho učenie, žiť podľa neho a tak sa stať žiarivým vzorom národa, žijúceho podľa Zákonov Božích. Duchovný a následný pozemský vzostup by z neho urobil jeden z najpoprednejších národov sveta, ktorého príklad by s úctou a obdivom nasledovali aj ostatné národy.

Avšak od samého začiatku svojho pôsobenia sa Ježiš stretal s nevôľou a nepochopením duchovnej elity židovského národa. Časom to prerástlo až v nenávisť a Ježiš vedel, že mu usilujú o život.

Poslanie Mesiáša však vyžadovalo jeho osobnú konfrontáciu z celým židovským národom i z jeho duchovnými vodcami. Všetci museli byť konfrontovaní s osobou Božieho Vyslanca. Mali dostať príležitosť rozhodnúť, či ho ako Mesiáša príjmu, alebo nie. Táto konfrontácia bola jedeným z vrcholných momentov Kristovho poslania. Malo k nej dôjsť počas veľkonočných sviatkov v Jeruzaleme. Tam sa malo rozhodnúť, či ho ľud a duchovná elita príjmu ako Mesiáša, alebo nie

Na základe nenávisti, ktorú Ježiš cítil už samozrejme tušil, ako ich rozhodovanie dopadne, avšak splnenie jeho pozemskej misie vyžadovalo túto rozhodujúcu konfrontáciu duchovných vodcov i celého židovského národa s jeho poslaním Mesiáša.

Keď o tom všetkom hovoril učeníkom a Peter sa ho snažil zachrániť, Ježiš ho odmietol ako pokušiteľa, pretože on musel ísť do Jeruzalema a podstúpiť onen rozhodujúci krok.

V evanjeliách môžeme čítať, že keď stál Kristus pred veľradou, jednou z najzásadnejších otázok bola priama otázka, či je Mesiáš - Syn Boží. Ježišovou kladnou odpoveďou bola duchovná elita židovského národa postavená pred ono veľké rozhodnutie a síce, či ho ako Mesiáša príjme, alebo nie. Rozhodli sa tak, ako sa rozhodli a ako aj sám Ježiš predpokladal. Avšak v splňovaní svojho poslania im musel dať k tomuto rozhodnutiu príležitosť.

V Jeruzaleme boli počas sviatkov veľkej noci zhromaždení i zástupcovia takmer celého židovského národa, a keď dal napokon Pilát predviesť Ježiša pred ľud, mal opäť možnosť celý židovský národ rozhodnúť, či ho vydá na smrť, alebo nie. Či sa postaví za Pravdu, alebo proti nej. Ľud mal v tejto chvíli dokonca i možnosť zvrátiť rozhodnutie veľrady. Žiaľ, masy sa rozhodli tak, ako sa rozhodli. Ich rozhodnutie je ťažko pochopiteľné zvlášť preto, lebo pri Kristovom príchode do Jeruzalema ho ako Mesiáša skutočne vítali a teraz zrazu tie isté masy kričali: ukrižuj!

Ježišova smrť nebola nutná! Všetko sa mohlo vyvíjať úplne inak, ak by bol židovský národ prijal Krista ako Mesiáša. Tento svet by bol dnes určite zásadne iným.

Ježišova vražda a jeho následné zmŕtvychvstanie bolo druhou, núdzovou variantou, vynútenou ľudskou zlobou, ktorá usilovala o to, aby jeho poslanie bolo znemožnené a upadlo do zabudnutia. Preto museli byť Svetlom na zemi hľadané iné cesty.

O tom, že Kristova smrť nebola Vôľou Najvyššieho svedčia dôsledky, ktoré to malo pre židovský národ. Ak by ho totiž židia prijali ako Mesiáša, mohli pod jeho vedením vybudovať kráľovstvo Božie na zemi. Mohli sa stať živým vzorom národa, ktorý žije podľa Zákonov Najvyššieho. Vzorom, ktorý by nasledovali i iné národy ako už bolo spomínané na začiatku.

Vraždou Mesiáša sa však tento národ spreneveril svojmu poslaniu. Hospodin ho zavrhol, čoho dôsledkom bolo to, že onedlho po Kristovej smrti prestal ako národ prakticky existovať. Tvrdou päsťou bol rozprášený medzi ostatné národy sveta, medzi ktorými živoril po celé dlhé stáročia iba ako nezvaný cudzinec. Takto by sa predsa Hospodin nikdy nezachoval k svojmu povolanému národu, keby bola Ježišova smrť dielom vykúpenia a na Golgote sa stalo to, čo spočívalo vo Vôli Najvyššieho.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.
zvedavec
zvedavec » smilan | 10.11.2014 15:35
Kažé slovo sa tu dá vyvrátiť Je iba na škodu veci písať takéto fantazny.
neznámy
Anna2212
Anna2212 » smilan | 10.11.2014 20:11
ja si myslím, že Boh už vopred vedel ako sa zachovajú židia, svedčí o tom Simeonovo proroctvo:

Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“
Antonidas
Antonidas » smilan | 11.11.2014 08:13
Ježiš - ako syn človeka ... bol najprv syn človeka so všetkými chybami a slabosťami ľudí. Ale vedením okolia a pripravovaním sa na životnú dráhu neustálim štúdiom po viacerých duchovných strediskách tej doby ,napr. v Egypte, Asýrii, Indii.... sa stal majstrom . Kristom - synom Boha ,ktorý sa vedome spojil s otcom - Bohom a boli jedno.
Zavrhnutie Ježiša Krista bolo zavrhnutie svetla... kto zavrhne svetlo, nech sa pripraví na tmu...
milan08
milan08 » Antonidas | 16.11.2014 17:49
stale pakujem P.Jezis niejesynom cloveka ale Bozim synom a vobec neumrel na krizi to su len vymysli katolickej cirkvi.odisiel spolu s Mariu Magdalenu do Francuzska tam dozili spolocne,svedcia o tom aj prepisy so smeragdovych dosiel aj som spoznal osobu ktorej sa po klnickej smrti otvoril kanal a xacali si postupne sopominat na minule zivoty,ze zila v ich blizkosti.nemusite verit ale je to tak.
Tojotomi
Tojotomi » smilan | 19.11.2014 12:57
a čo India bol tam či nie? :)
milan08
milan08 » smilan | 20.11.2014 09:38
co bolo-bolo uz to nezmenime skoda o tom basnit.
dr. Faustroll
dr. Faustroll » Tojotomi | 20.11.2014 12:26
nemusel se táhnout až do Indie, stačilo mu zaskočit do Alexandrie

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...