mesiac
meno: heslo:
NAJČÍTANEJŠIE

Horoskop na rok 2015

Aké atrologické konštelácie na nás budú pôsobiť najbližší rok? » viac

Luna „Void of Course“

Čo znamená ak je Luna vo fáze „Void of Course“? » viac

Rebríček astrologickej literatúry

Výber najlepšej astrologickej literatúry v SK a CZ » viac

Astrológia a horoskopy - 

Taký malý prieskum :-) - novolunie v direkciách, aspekty a sabiány

neznámy | 22.1.2017 20:00
Asi proto ti rozumím-LOL-
Všimla jsem si, že lépe se o určitém problému dorozumí ti, kteří mu příliš nerozumí. nejsou totiž zatížení žádnou "jistotou".:D

Jinak - emocionálně vypjaté okamžiky si asi člověk pamatuje nejlépe - nevím. Já jo. Takže mám plnou nůši senzačních a hrozivých zážitků.
Možná paměť by byla na nové téma. teď jsem poslouchala, jak si staří (teda já) lidé pamatují hlavně to dobré, zapomínají bědy - v rámci samočištění, vedoucímu k uchování klidu a míru v hlavě. Já si pamatuju hlavně vše emočně náročné, což nevede ke klidu v hlavě, musím se ho pořád učit, ale zase jsi pořád jaksi připravená.:D
neznámy | 22.1.2017 20:20
Zuzko,-BLUSH-, já ti to tu nejen prasím, ale ještě reju do tématu.
Omlouvám se.
Ty jsi astrolog, já brebtalka.
neznámy | 22.1.2017 20:26
:D No to ani omylom, že astrolog.
Ja sa nesiem na tvojej, hanginej a podobných vlnách. Svet symbolov je fascinujúci.
dr. Faustroll | 22.1.2017 22:08
balzamická Luna je poslední osmina lunačního cyklu ať už progresivního, nebo běžného synodického. V progresivním lunačním cyklu odpovídá cca 3 rokům a 8 měsícům před progresivním novem.

Leyla Rael Rudhyar v Progresivním lunačním cyklu z roku 1984 píše o balzamické Luně:
V této závěrečné fázi se výsledky celého cyklu zhutňují, koncentrují a stávají se základem cyklu příštího - ke kterému se teď vědomí obrací s očekáváním, snad i s určitým sebeobětováním.

fáze Uvolnění
Toto je často zvlášť introspektivní nebo do sebe uzavřená část cyklu. Často je to nutné, protože období „vyprázdnění' je nezbytné k tomu, aby nový cyklus mohl začít více či méně znova. Malíř může přestat malovat nebo jeho díla mohou být mimořádně subjektivní, guru může přijít o své následovníky, politického leadra mohou opustit jeho voliči. Teď nezáleží na tom, co je vně prožívajícího, ale opět na tom, co je uvnitř něj. Na základě zkušeností cyklu, který teď končí, se celá bytost orientuje na nový cyklus zkušenosti, aby v něm uspokojila ty požadavky nebo vyřešila ten problém, který se vnitřně vyjasňuje v průběhu této fáze. To, co představuje potenciální odpověď na novou potřebu v době, kdy se blíží progresivní novoluní, je vyvoláváno a podmiňováno kvalitou vědomí, hlubinného vidění a víry, která se zrodila v končícím, teď už plně asimilovaném cyklu.
dr. Faustroll » dr. Faustroll | 22.1.2017 22:44
o novoluní píšu Leyla Rael Rudhyarová v reminiscenci na Rudhyarův text Lunační cyklus z roku 1944 a 1967:

"Takže jestliže aplikujeme progresivní lunační cyklus na život a životní události, máme především co dělat s body obratu a životními fázemi, a ne s určitými daty, ke kterým se má, jak se předpokládá nebo očekává, stát »cosi* více nebo méně zvláštního. Zatímco přesné datum, na které připadá aspekt mezi progresivním Sluncem a progresivní Lunou, může být významné, je třeba aspekt sám o sobě považovat za určitý bod nebo mezník, označující počátek období, které má v obecném schématu života specifickou kvalitu a specifický cíl. Progresivní lunační cyklus tak používáme jako strukturu, jako podklad, vůči němuž můžeme vidět a smysluplně interpretovat všechny změny, všechny rozličné po¬doby životních událostí či okolností.

Progresivní novoluní – Vynoření

Velmi důležitý je věk, na který progresivní novoluní připadá. Důležité je také, o které novoluní v průběhu života jde, zda o první, druhé nebo třetí. Nesmíme zapomínat, že při budování každého progresivního cyklu je nutno překonat setrvačnost předcházejícího cyklu nebo cyklů, a jejich negativní pozůstatky asimilovat.

Progresivní novoluní je v životě člověka dobou často velmi subjektivní a/nebo zmatenou. Stává se to proto, že on nebo ona ještě nejsou schopni přesně pochopit, co se děje, jaký je smysl toho všeho a jaký může být konečný cíl. Takovéto věci se většinou začnou jevit jasněji až za srpkovité fáze, asi tři roky a sedm měsíců po novoluní, anebo, pokud novoluní připadlo na rané dětství, ne dříve než v první čtvrti. Nějaká významná událost nebo změna životních podmínek může nebo nemusí být v době progresivního novoluní navenek zřejmá. Přesto však je v retrospektivě člověk téměř vždy schopen určit, že určitá závažná tendence se v jeho životě začala jemně projevovat zhruba v této době. Je to doba vnitřní reorientace.

Cokoli, co se děje přibližně v době progresivního novoluní, je možno interpretovat jako pokus o přípravu scény na důležité životní události, které se vyjasní později. Nezávisle na tom, jaký je stimul, zda je zjevně vnější nebo sotva postřehnutelně vnitřní, člověk na něj obvykle reaguje spontánně, instinktivně nebo dokonce nutkavě; v jeho životě začíná působit nová síla, a ta potřebuje působit. Jestliže nejsou vzorce chování už do hloubky dané nebo zdegenerované, pak na tuto novou potřebu otevřeně a upřímně reaguje celé bytí člověka. Klíčovou vlastností, kterou je nutno v tuto dobu pěstovat, je otevřenost.

Znamení zvěrokruhu, na které novoluní připadá, buď totéž, ve kterém stálo Slunce při narození, nebo znamení následující po něm, a sabiánský symbol toho stupně, na který připadá, když se dostává do kontaktu s planetami nebo hroty nativního horoskopu: toto všechno může být důležitým klíčem k povaze a smyslu počínajícího třicetiletého cyklu. Pro progresivní novoluní je možno sestavit horoskop, a to pro dobu, ve které k němu fakticky došlo, a pro místo, kde jej dítě prožilo."
dr. Faustroll » dr. Faustroll | 22.1.2017 22:50
u mne to prošlo takto:

Novoluní před narozením poblíž Slunce v 10. domě.

FÁZE 113 (RAK 23°): SETKÁNÍ LITERÁRNÍ SPOLEČNOSTI
Klíčová myšlenka: Objektivní a kritický přístup k obecným faktorům naší kultury a k jejím psychologickým problémům.

Básníci, romanopisci a kritici, sdružení ve společnosti, reprezentují snahu zvlášť senzitivních a intelektuálně nadaných jedinců dát formu a význam určitým nejcharakterističtějším situacím a mezilidským vztahům své společnosti a kultury. Nastavují společnosti zrcadlo a zároveň ji ovlivňují a vedou její vývoj. Je jejich úkolem diskutovat o významu toho, co je, a představovat si to, co by být mohlo. Jsou barometrem i termostatem, plátnem i projektorem dosud převážně nevědomých představ.

Na tomto třetím stupni dosahujeme úrovně INTELEKTUALIZACE. Zde člověk jedná jako objektivní mysl a zároveň jako emotivní účastník událostí a nadějí svého dne. Činí konkrétním to, co je pro většinu lidí pouhou podvědomou snahou nebo nutkáním.


Uvědomuji si, že se vědomě i nevědomě snažím využívat napětí mezi vědomím a nevědomím, mezi raciem a imaginací ať už v umělecké nebo astrologické sféře.
dr. Faustroll » dr. Faustroll | 22.1.2017 22:57
první novoluní po narození podzim 1975 (balzamická fáze od 1972)

FÁZE 141 (LEV 21°): PŘIOTRÁVENÁ KUŘATA ZMATENĚ TŘEPOU KŘÍDLY A ZKOUŠEJÍ VZLÉTNOUT
Klíčová myšlenka: Mnohdy negativní a občas směšně absurdní první zkušenost s duchovními učeními.
V blízkovýchodním symbolismu často nacházíme víno, vinice nebo otravy jako symbol extatických zážitků a kontaktů s mystickými nebo okultními školami. „Kuřata“ zde znamenají, že se symbol týká lidí, kteří jsou standardizovanými produkty své kultury a víceméně klasickými vzorky společenské normy. Jsou-li náhodně nebo předčasně přivedeni k mystickým nebo okultním prožitkům, obvykle na to reagují velmi „zmateně“. To, co v nich takto reaguje, je ego, a ego nikdy nemůže „létat“ (tj. efektivně prožít transcendentní skutečnosti).

První symbol dvacáté deváté sekvence nám představuje obraz neuspokojivé cesty, kterou dnes tak často volí mnoho lidí – zejména mladých – jako přístupovou k tomu, co považují za spirituální realitu. „Potrava“ může být omamná, vědomí rozšiřující, avšak takto docílená vnitřní otevření postrádají hloubku a konstruktivnost, ať už produkují či neprodukují cosi jako úžasné pocity. Lze zde mluvit o PŘEDČASNÉ EXPANZI VĚDOMÍ.

V mém životě období, kdy jsem si naplno uvědomil, že nestojím o běžný život občánka za reálného socialismu, protože jsme museli pracovat, bylo mi jasné, že zaměstnání bude vedlejší a že si najdu takové zaměstnání, které mi dovolí dělat svoje: surrealismus a to se mi před první lunační čtvrtí podařilo dokonale . Současně s tím se mi podařilo dostat se k zásadním informacím z hermetických oborů (astrologie, alchymie, kabbala) spojil jsem svůj život s několika přáteli, tyto vztahy trvají dodnes, podobně jako surrealismus s nímž jsem se potkal v roce 1967 za poslední lunační čtvrti.
dr. Faustroll » dr. Faustroll | 22.1.2017 23:15
progresivní úplněk 4°Ryb/Panny září 1989
vše co jsem se naučil během předchozích 15 let jsem zúročil a mohl otevřeně sdílet s ostatními, život na veřejnosti ve spolcích atd. Bohužel si to vynutilo omezení výtvarné činnosti na minimum, čehož dodnes lituji.První manství a první syn.

novoluní duben 2005 19°Panny

FÁZE 169 (PANNA 19°): PLAVECKÝ ZÁVOD
Klíčová myšlenka: Stimulace, která vzchází ze skupinového úsilí o dosažení duchovního cíle.

Když se člověk naučí dobře plavat, symbolicky řečeno to znamená, že se naučil, jak působit v novém živlu. Tento živel, voda, představuje věčně proudící tok psychické energie, a, alespoň v jistém smyslu, „astrální“ svět. V ještě hlubším smyslu je člověk nyní schopen, mysticky řečeno, překonat řeku a dosáhnout „druhého břehu“ – anebo plavat proti proudu zpět k prameni. Je otázkou, zda symbol má či nemá vyjadřovat ducha soutěživosti. Na biologické úrovni plave armáda spermií směrem k vajíčku, a každá se dere k cíli, k aktu oplodnění. Ten, kdo se snaží duchovně se obrodit, v tom obvykle není sám. Je to Člověk, kdo prostřednictvím jednotlivců, kteří jsou v čele závodu, činí krok směrem ke „znovuzrození“ nebo k nové mutaci. Osobní, egocentrická ambice uspět a „být první“ je ovšem znamením toho, že lze očekávat duchovní pád.

Tento čtvrtý stupeň nás staví před interpretační problém. Není ambice pouhou jemnou formou úchylky pod tlakem dávné karmy, a vzájemné předhánění, tak ceněné naší civilizací, jen znamením nepochopení hlubší reality existence? Potřebujeme USILOVNOST, ne závodění.

V osobním životě krize a rozpad manželství i dalšího "osudového" vztahu, změna stylu života, odchod do ústraní, druhé manželství, dcera a druhý syn. Od té doby práce spíš v pozadí. Přibližně v den kdy došlo k novoluní zemřel Jan Pavel II. a já přišel v pětapadesáti letech o svůj první zub. Postupný návrat k výtvarné činnosti. Surrealismus, strukturalismus, holismus. Nemám dar víry, náboženství mne zajímají jen z hlediska religionistiky, mytologie a symbolismu. Jsem v podstatě agnostik.

úplněk na 4°Ryb

FÁZE 334 (RYBY 4°): HUSTÝ PROVOZ AUT NA ÚZKÉM PRUHU PEVNINY, KTERÝ SPOJUJE DVĚ PŘÍMOŘSKÁ STŘEDISKA
Klíčová myšlenka: Mobilita a intenzita nepřetržité vzájemné výměny, která umožňuje i charakterizuje komplexní společenské procesy.
Zde máme pojem obchodu a společenské interakce v nové formě. Zdůrazněna je nutnost zavést nepřetržité dynamické vztahy mezi všemi aspekty a funkcemi společenského života. Čím jsou tyto vztahy komplexnější, tím je společnost dynamičtější a agilnější. V tomto symbolu je „úzkým pruhem pevniny“ míněna geografická situace poblíž San Diega v Kalifornii, odkud sabiánské symboly pocházejí – a podobné lze najít na Floridě i kdekoli jinde. Úzký pruh země odděluje moře od zálivu, a na tomto pruhu stojí budovy a neustále se tam prohánějí auta. Blízkost moře zdůrazňuje kolektivní povahu společenských zkušeností i toho, co se může jevit jako „individuální“ úspěchy.

Tento symbol čtvrtého stupně evokuje nejrůznější aspekty toho, co může být na různých úrovních nazýváno PROVOZEM. Technika docilování společenských výsledků je vždy založena na vzájemné výměně idejí a souhře aktivit. Pochopitelně se občas zmatkuje, a neustále hrozí možnost dopravní zácpy.

V osobním životě mi přinesl společenské uznání a úspěch, který se však rychle omrzel a stal se obtěžujícím
neznámy » dr. Faustroll | 22.1.2017 23:26
nikdy mi nebolo poriadne jasne, ze naco mi je informacie novolunia pred narodenim...ale teraz to uz viem...dik za inspiraciu-PUH-
dr. Faustroll | 22.1.2017 23:34
tak bezva

mj. existují i retro sekundární direkce, tedy den před narozením odpovídá roku po narození, ale s těmi nepracuji.

Myslím, že z novu před narozením čerpáme přímo z kolektivního nevědomí jako součást jednoho "výsadku" který se narodí během jednoho běžného lunačního cyklu 29,5 dne od novu k novu okolo našeho narození.
neznámy » dr. Faustroll | 23.1.2017 08:38
Tento spln bol vyvrcholonením predchádzajúceho novu, poloha Luny predstavuje niečo ako záver ku ktorému človek dospeje z predchádzajúcich skúseností a v duchu novolunia pokračuje ďalej s tým, že zakomponuje to čo zistil, vyjadrujem sa trochu kostrbato -SHAME-, mám dojem že Luna splnu predstavuje akýsi AHA efekt, pochopenie čohosi, Slnko, spôsob ako zakomponovať toto zistenie do ďalšieho života......keď som pozrela sabian Slnka vášho splnu tak mi to takto davalo zmysel i u Vás....

A ďakujem za objasnenie tej balzamickej Luny -FLOWER-
dr. Faustroll | 23.1.2017 08:54
metaforicky:
nov jako každá konjunkce odpovídá fázi semene, zrna, setby, satby

úplněk odpovídá fázi květu

poslední čtvrť odpovídá fázi ovoce, sklizně

balzamická luna odpovídá fázi výmlatu (zrno odděleno od plev)

pokud máte na mysli Slunce úplňku v mém roce 1989 pak je to trochu divoké:
FÁZE 154 (PANNA 4°): ČERNÉ A BÍLÉ DĚTI SI SPOLU SPOKOJENĚ HRAJÍ
Klíčová myšlenka: Překonávání společenských a kulturních předsudků.

Oproštění se od všech forem, odstínů a zvláštností určité kultury či třídy, do níž se člověk narodil a v níž byl vychován – to je sine qua non pro vědomí, které skutečně „nastoupilo Cestu“. Ideál univerzálního bratrství provází všechna velká duchovní učení, protože jsou větvemi Jednoho Stromu, Člověka, v jeho božském stavu. Neznamená to, že rasové rozdíly neexistují, ale spíše že tyto rozdíly mají funkční hodnotu v celkovém organismu Člověka – a planety Země.

Tento čtvrtý stupeň v sekvenci jasně stanovuje základní techniku, bez níž se neobejde žádný opravdový duchovní pokrok. Každá lidská bytost má být viděna, brána a vřele přijímána jako „dítě Boží“, či v ne tolik náboženském slova smyslu jako exemplář Člověka. Takový stav dává každé společenské a interpersonální skupině povahu BRATRSTVA.

V mém životě mne to mělo upozornit na to, že existují různé názory, různé přístupy (i v astrologii) a netlačit tolik na pilu při hlásání humanistické a transpersonální astrologie, což vyvolalo v řadách tradičních astrologů odpor, který za lposlední lunární čtvrti vedl k mému rozchodu s astrologickou komunitou vůbec.
dr. Faustroll » Boen | 23.1.2017 09:03
8-9. stupeň ryb je zavádějící údaj, je třeba přesně určit stupeň novu jde o 8. nebo 9. stupeň.

FÁZE 338 (RYBY 8°): DÍVKA TROUBÍ NA POLNICI
Klíčová myšlenka: Volání k účasti na službě lidskému rodu za blížící se evoluční krize.

Tento symbolický obraz předkládá další aspekt emocionálního vztahu mezi jedincem a společenstvím lidských bytostí. Lze jej rovněž spojit se starým feministickým hnutím nebo se současným osvobozením žen. V tradičním symbolismu zastupuje žena spíše biologický a psychický aspekt lidského života; je chápána především jako matka, anebo jako intuitivní či „medijní“ typ člověka. Nový druh lidských bytostí zřejmě něco z tohoto druhu potenciálu vědomí a naplnění postupně rozvine. Jedinec, který předvídá tento evoluční vývoj, „dává signál“. Je zřecem-hlasatelem i mutantem. V tomto smyslu je takováto lidská bytost jak jedincem věrným své původní přirozenosti, tak člověkem odevzdaným – zasvěceným budoucnosti, kterou v sobě latentně chová. Totéž činí semeno v procesu přeměny – v mutaci.

Na tomto třetím stupni šedesáté osmé pětičetné sekvence splývají dva symboly předchozí v novou formu zasvěcení jedince Celku. Zítřek se projevuje dneškem; SVOLÁVÁ a VYZÝVÁ lidské bytosti, aby se přerodily.


FÁZE 339 (RYBY 9°): ŽOKEJ ŽENE KONĚ, CHCE CO NEJVÍC PŘEDEHNAT SOUPEŘE
Klíčová myšlenka: Intenzivní mobilizace energie a umu při nutkání uspět v určité skupinové činnosti, ovlivněné duchem soutěživosti.

Od dob konce starověku a počátku zdůrazňování individualismu, zejména v naší americké společnosti, která uctívá materiální obrazy „úspěchu“, plodí touha zvítězit v jakémkoli „závodu“ horečné rozpoutání energie, ovládané technickou zručností a dlouhým výcvikem. Všude tam, kde nacházíme tento symbol, se jedná o potřebu napřít se celou bytostí k rychlému dosažení cíle, o který jde.

Toto je čtvrtý symbol šedesáté osmé série; technický význam tohoto symbolu je evidentní. Každá přebytečná „zátěž“, každý zbytečný ohled je na překážku, jde-li někdo přímou čarou za svým společenským cílem. Klíčovým slovem by mohlo být SEBEPODNÍCENÍ.
neznámy » dr. Faustroll | 23.1.2017 09:03
Toto je veľmi zrozumitelné, ďakujem. :)
Tak na pochopenie čo mi hovorí sabián môjho terajšieho novolunia, tak to si ešte počkám.
Hoci 19 st.býka hovorí predovšetkým o príchode niečoho nového, ale to je každé novolunie u každého. Preto je pre mňa tento sabián ešte záhadnejší.
neznámy » dr. Faustroll | 23.1.2017 09:06
Vďaka :)
Pozriem si znovu poriadne tie moje cykly..
Posledná štvrť je direkčný kvadrát, dáva zmysel pozrieť i sabian slnka a luny v tomn čase? Odráža podobu plodu?
Boen » dr. Faustroll | 23.1.2017 10:28
Dakujem veľmi pekne. :) Čo píšete, je pre mňa veľmi podnetné, budem uvažovať aj iným smerom ako doteraz.

Pri interpretácii sabiánskych symbolov som vychádzala z tohto zdroja: http://astrolot.cz/apraxe1/astropsab.html, ktorý sa, mimochodom, odvoláva na Vás. Ako kľúč používajú interval medzi dvoma stupňami, počínajúc 0-1 a končiac 29-30.

Môj direkčný nov nastane exaktne 13.mája na 8, 45 st. rýb, logicky som teda použila interval 8-9. Alebo sa mýlim??
Podľa tohto zdroja to vyzerá to skôr na džokeja, uháňajúceho na koni. Aj keď popravde, také niečo je pre mňa momentálne úplne nepredstaviteľné.... hoci nov znamená zatmenie (symbolickú smrť) a následne nový počiatok (zrod) ... nechám sa prekvapiť.
So sabiánskymi symbolmi koketujem už dlhšiu dobu. Vo všeobecnosti rada používam symboly, ale z týchto som dosť zmätená, strácam sa v nich, akoby som ich nevedela uchopiť. Niekedy sa mi zdá, že viac svetla do vecí mi vnáša sephariel.
neznámy » dr. Faustroll | 23.1.2017 10:51
áno,
svojim spôsobom, by Slnko uplnku mohlo byť i predobrazom budúceho plodu...
v tom prípade musím konštatovať, že predošlý cyklus, ktorý začal novom pred narodením som bohvieako nezvládla -NOOO-
ale dáva mi to zmysel i pri pohľade na na ukončený cyklus Modrej i na môj vlastný spln a čo naznačuje....
neznámy | 23.1.2017 11:12
Aký symbol si mala v nove pred narodením?
Ja som si to teraz pozrela, zaujalo ma hlavne, že nov pred narodením bol v presnej opozícii na Pluto, tento terajší nov prebehol v presnom trigóne na pluto.
Taký plutonický život. :)
Sabián pred narodením bol zvláštny. Však aha.

20° : Stůl přichystaný k večeři.
Slib duchovní potravy pro ty, kteří během celého cyklu dobře pracovali. Víra v budoucnost.
dr. Faustroll » Boen | 23.1.2017 11:34
ano to je v pořádku, jsou tam na tom webu interpretace Sabiánských symbolů z pozdního francouzského překlad Rudhyarovy Astrologie osobnosti. Potíž je, že oni vedou ty stupně tak jak jste napsala kvůli jiným systémům, takže je v tom maglajz.

Ve vašem případě 8°45´jde opravdu o 9°
já zde záměrně cituji celé pasáže z Rudhyarovy astrologické mandaly, kterou česky vydalo nakl. Půdorys a která se občas v nějakém knihkupectví/antikvariátu najde.

Chápu, že Vás víc inspiruje Sephariel, u sabiánů tvoří celá vždy pětice stupňů příběh,takže byste měla imaginovat stupně 6° - 10°, abyste pochopila stupeň 9°.
Boen » dr. Faustroll | 23.1.2017 12:23
Neostáva mi nič iné, iba zase poďakovať. :) A imaginovať.

Pokúsim sa zohnať tú knihu. Prípadne sa prihlásim k Vám do kurzu.;)
Stránka:
1 2 3 4 5
 

KOMUNITA

Príď sa podeliť o svoje názory, myšlienky a pocity na náš originálny chat, či diskusné fóra! Spoznaj kopec fajn ľudí, pričom s každým z nich si môžeš porovnať horoskop, prečítať si jeho stručnú astro charakteristiku (a tým lepšie pochopiť jeho osobnosť), alebo si podľa vyhovujúcej konštelácie horoskopu nájsť spriaznenú dušičku, ktorej sa len tak ľahko nezbavíš (a ani ona teba :-)

Najnovší používatelia:
horoskopy Dom1n1k_96 horoskopy Kristína horoskopy darkprince1231 horoskopy azip33 horoskopy Alois horoskopy mirka horoskopy donkymamky horoskopy mima87 horoskopy Alan650 horoskopy Pimpf horoskopy SilviaJa horoskopy bug

horoskophoroskophoroskop Nadišiel čas pre organizovanie, či návštevu prednášok, kurzov a seminárov a taktiež aj pre obchodné záležitosti, pretože dopyt po informáciách rastie a mozog sa lepšie prekrvuje. Šance na svižný a hladký priebeh jednaní stúpajú.

horoskophoroskophoroskop Zvýšenie estetické cítenie prispeje k vyššej spokojnosti pri nákupoch, či návšteve kultúrnych akcií a kozmetických salónov. Terajšia pohodová a priateľská atmosféra osvieži všetky milostné, rodinné a spoločenské záležitosti.

horoskophoroskophoroskop Spoločnosť bude mať tendencie k zbŕklejšiemu jednaniu, čo môže byť príčinou konfliktov, nehôd a zranení. Narastajúca aktivita extrémistických a oslobodzovacích skupín. Vy sa radšej snažte získať nezávislosť od vlastných zlozvykov a vášní.

Kostol / Chrám V našom povedomí sa táto budova vzťahuje na niečo posvätné, vzácne, rešpektované, nadľudské. Je to akási brána medzi človekom a bohom. Duchovnosť tu dostáva väčší... viac »

Mŕtvy / Mŕtvola / Zosnulý / Nebožtík V snoch sa objavujú mŕtvoly, ak sme sa niečoho zbavili alebo ak prechádzame na inú úroveň prežívania určitej vlastnosti, vášne, závislosti...Môže to aj znamenať stratu... viac »

Lietať / Vznášať sa / Lietanie / Letieť / Let Povznesenie na úroveň, ktorá je bližšie k nebesám. Vzdušný živel je spájaný s mentálnou, duchovnou sférou. Už z týchto obrazov je jasné, že lietanie predstavuje... viac »

Počítam horoskop... Počítam horoskop...