mesiac
Streda, 26.6.2019
Meniny má Adriána

Astrológia a horoskopy - 

Československo 1968

dr. Faustroll
dr. Faustroll | 22.8.2018 15:31
dovoluji si zde zveřejnit populární astrologický článek o některých událostech roku 1968 u nás.

21. srpna1968 v 1 hodinu 55 minut začala linout z rozhlasových přijímačů slova provolání Všemu lidu Československé socialistické republiky:
"Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a těchto orgánů.
V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ÚV KSČ a zabývalo se přípravou XIV. sjezdu strany. Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, Bezpečnost a Lidové milice nedostaly rozkaz k obraně země.
Předsednictvo ÚV KSČ považuje tento akt za odporující nejenom všem zásadám vztahů mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva.
Všichni vedoucí funkcionáři státu, KSČ i Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž byli jako představitelé lidu a členů svých organizací zvoleni podle zákonů a jiných norem platných v Československé socialistické republice. Ústavními činiteli je okamžitě svoláváno zasedání Národního shromáždění, vlády republiky, předsednictvo ústředního výboru KSČ svolává plénum ÚV KSČ k projednání vzniklé situace.“

Pluton právě dorazil do téměř přesné kvadratury (diference 16 úhlových minut) na ascendent a descendent (průsečík obzoru s ekliptikou) večerní verze právoplatného vzniku Československa 28. října 1918 v 18:59 SEČ a stejně tak i vůči ascendentu a descendentu dopolední verze vyhlášení svobodného státu 11:07 SEČ u sochy sv. Václava poblíž Národního musea vlasteneckým knězem Isidorem Zahradníkem. V mundánní astrologii, která se zabývá životem a dějinami jednotlivých států představuje ascendent stát jako celek, jeho povahu, charakteristiku, to jak je vnímán ostatními státy a také sebeobraz, jaký si o svém státě jeho občané vytvářejí. Descendent představuje vztahy s ostatními zeměmi a státy, tedy záležitosti spadající pod ministerstvo zahraničních věcí, mezistátní smlouvy, spojenectví i nebezpečí války hrozící z vnějšku. Plutonovy tranzity pak symbolizují dramatické dějinné okamžiky, kdy je třeba slovy Brumbálovými „rozhodovat se mezi tím co je snadné a co je správné“. Hrdinný pasivní odpor československého lidu v následujícím týdnu patří k hvězdným okamžikům našich národů. Na tom nic nemění ani to, že do Moskvy unesení státní i političtí vůdcové izolovaní od zpráv o tom, co se doma děje, podlehli nátlaku a až na výjimku Františka Kriegla podepsali tzv. Moskevské protokoly, které legalizovaly okupaci Československa. K podpisu došlo 26. srpna ve 22:45 moskevského času a čten byl v rozhlase po návratu unesených 27. srpna v 15 hodin. Pluton v ten okamžik dospěl do naprosto přesné kvadratury vůči ascendentu i descendentu Československa. Pamatuji se na ten okamžik, kdy jsme v ulicích poslouchali ten hanebný text, stáli jako přimražení, seznavše, že jsme byli opět zrazeni. V ten okamžik začal odbíjet poslední tlukot srdce „socialismu s lidskou tváří“, který se tak nehodil do krámu jestřábům na Východě stejně jako vojensko-průmyslovému komplexu na Západě. Obě strany cítily se myšlenkou socialismu s lidskou tváří bytostně ohroženy. Pražské jaro se zvrátilo v podzim a první okamžiky úpadku tzv. „normalizace“, nazývané tehdy „Biafrou ducha“.

Obrodný proces Pražského jara začal poznenáhlu. Vzpomínáme dnes na „zlatá šedesátá léta“, ale ono zlato bylo vyvzdorováno. Bylo to několik let přetlačované mezi progresivními a konzervativními silami. V únoru 1962 bylo jasné, že 3. pětiletý plán hospodářského rozvoje zkrachoval. Bodejť ne, když chudý Saturn kvadratizoval Slunce Československa. Nebylo možné se už vymlouvat na sabotáže agentů imperialismu. Neptun, planeta vizí a snů o dokonalé, rozumějme socialistické společnosti ukázal svoji rozvratnou tvář, když začal přecházet přes Merkura, dispozitora našeho ascendentu, neboť Merkur je doma v Blížencích, které náš večerní ascendent protíná. Tato situace trvá po celý rok 1962 a 1963, politické špičky si uvědomují, že bez hospodářských reforem se situace nezmění. Na podzim 1964, když Uran tranzituje oživujícím sextilem vůči Merkurovi, který je mimochodem i symbolem obchodu, začíná se uvažovat o kočkopsu „plánovaném tržním hospodářství“. 1. ledna 1965 když je na obloze Uran v konjunkci s Plutonem a po celém světě začíná revoluce ve všech oblastech života, vstupuje v platnost Šikova ekonomická reforma nazvaná Nová soustava řízení. Neptun naleptává kvadraturou MC Československa. Moc se začíná drobit. Konzervativci i progresivisté si uvědomují, že ekonomické reformy musejí nakonec vyústit v reformy politické. V květnu 1965 vítězí konzervativní křídlo a reformy jsou zastaveny. V červnu 1967 následuje IV. Sjezd spisovatelů, na němž i členové komunistické strany kritizují režim. Revoluční Uran v kvadratuře na ascendent, probíhá otevřený boj, konzervativci nejprve vítězí, ale přichází léto a podzim, na hlavu tehdejšího prvního člena státostrany a prvního občana Antonína Novotného se snáší kritika z leva i zprava. Urana v kvadratuře vystřídá Pluton. 31. října je zmasakrována policí klidná manifestace vysokoškolských studentů, kteří pod Pražským hradem, kde právě zasedá Ústřední výbor KSČ, protestují proti vypínání elektrického proudu na kolejích. Prosincové plénum ÚV KSČ je přerušeno, Novotný si díky soudružkám, které „musejí jít domů péct vánočky“ ještě udrží pozici. Na lednovém plénu je zbaven funkce šéfa strany a zůstává do března už jen prezidentem republiky. Prvním tajemníkem je zvolen Alexander Dubček, který vyhovuje všem. Neptun rozpouští saturnské okovy. Začíná Pražské jaro, ale Pluton stále pozoruje kvadraturou ascendent Československa a čeká na příležitost, kdy udeří. Má dost času. Od podzimu 1967 do léta roku 1969, kdy bezpečnost rozežene demonstrace za prvního výročí okupace.

Jediným výsledkem celého procesu je pseudo- federalizace k 1. lednu 1969.
Magnician
Magnician » dr. Faustroll | 22.8.2018 15:50
ďakujem,,tak k vôli takýmto príspevkom sem rád chodím
dr. Faustroll
dr. Faustroll » Magnician | 22.8.2018 16:14
díky, škoda, že sem nedokážu uložit příslušné obrázky

Československo - Výchozí horoskopy - radixy:
dopolední verze
10:50 vylepen text nóty, který lze ještě pohodlně přečíst, tedy žádné srocení davů, podle spisovatele J. Herbena dvacet až třiceti lidí. Formulace nóty, že Vídeň bezvýhradně uznává „práva Čechoslováků a Jihoslovanů“ je lidmi chápána jako kapitulace a uznání nezávislosti. K poledni postupné houstnutí davů, které na Václavské náměstí přivážely všechny možné tramvaje.

Okolo 11:00 Vlastenecký kněz Isidor Zahradník, davem vynesen na stupně pod sochou sv. Václava, pronáší: „Navždy lámeme pouta, v nichž nás týrali věrolomní cizáčtí a nemravní Habsburkové. Povstali jsme k naší samostatnosti. Jsme svobodní a naši svobodu nám nikdo nevezme, jen kdybychom se jí sami zřekli. Přísaháme, že chceme této svobody se státi hodnými.“ Lidé zvolali „Přísaháme!“

Poté se Dr. Zahradník odebírá na nádraží Františka Josefa I. (později Wilsonovo a ještě později Hlavní), odkud dává telegrafovat po všech českých stanicích zprávu: „Československý stát proklamován dnes o 11.hodině u sochy sv. Václava. Odstraňte ihned všechny znaky bývalého státu rakousko-uherského. Do Vídně a do Německa všechno zboží zadržte. Ať žije československý stát. Nazdar! Dr. Zahradník.“ Díky jeho iniciativě se převrat rozšířil po celé zemi.

rektifikace 11:07 SEČ (rektifikace zaokrouhlena na 1 minutu)
AS 27 Střelec 00, MC 23 Váhy 54, Slunce 4 Štír 11, Luna 23 Lev 26

večerní verze

Po 17:00 Schůze Národního výboru v Obecním domě, zpráva o situaci, práce na prvním zákoně (i podle samotného A. Rašína nebylo nic předem připraveno) a na Manifestu národů.

Od 18. hodiny shromažďování sokolů a českých vojáků a důstojníků na Žofíně a formování národního vojska.

19:00 (?) Vyhlášen a schválen první zákon (Rašínův zákon) jehož první věta zní: „Samostatný stát československý vstoupil v život.“ a Manifest národů, texty předány tisku.

rektifikace 18:59 SEČ (rektifikace zaokrouhlena na 1 minutu)
AS 21 Blíženci 59, MC 18 Vodnář 00, Slunce 4 Štír 30, Luna 27 Lev 36

oba horoskopy si vyměnily ascendent a descendent
Republika Československá:

14. listopadu 1918 se sešla ustavující schůze Národního shromáždění. Schůze byla zahájena v 11:40 SEČ za předsednictví Karla Kramáře, který ač sám monarchista, prohlásil rozvázání pout s dynastií habsbursko-lotrinskou a vyhlašuje republikánský režim, požádal přítomné, aby zvolili prvním prezidentem Československé republiky nepřítomného Tomáše G. Masaryka. O návrhu se nehlasovalo, projevy souhlasu byly nanejvýš hlasité a jednotné. Stalo se přibližně o 12. hodině, zvonily prý zvony a schůze byla ve 12:05 byla přerušena, (viz stenozáznam v archivu Parlamentu ČR).

rektifikace 12:00:25 SEČ
AS 22 Kozoroh 11, MC 24 Štír 36, Slunce 21 Štír 16, Luna 27 Ryby 27
voltaire
voltaire » dr. Faustroll | 22.8.2018 18:46
skor opacne udalosti takeho vyznamu vybrane k "vhodnej"konstelacii
dr. Faustroll
dr. Faustroll » voltaire | 22.8.2018 19:09
navrhněte jinou interpretaci, není nic snazšího
milan08
milan08 » voltaire | 23.8.2018 06:29
ale panove snad sa nebudete hadat co uz bolo.
púpavka
púpavka » dr. Faustroll | 23.8.2018 08:24
Ja si pamätám ako to bolo u mňa, boli sme v horách, ešte sa zbierala mládza a bolo to odrazu hrozné, plné nebo lietadiel, rámus veľký a panika u ľudí.
Tanky a to ostatné sme pozerali večer v televízore.
Ako dieťa vyrastajúce v pohraniči som sa už videla ako pomáham partizánom a tak sme to preberali aj s priateľkou ako budeme vo vojne pomáhať. Hlúpe? - no bola iná doba a spomienky na vojnu ešte nevybledli tak ako dnes.
Naša revolta bola že som nastúpila do 9 triedy a neučili sme sa ruský jazyk, až v druhej polovici nám to už netolerovali lebo to vraj potrebujeme. Na trh prišli veľmi chutné dubčekove rožky, ktoré sme milovali, bol veľký, lacný a veľmi chutný kam sa naň hrabú terajšie bagety či niečo iné.
Bolo to silné obdobie aj ked mňa nejak zvlášť netrápilo, svet v tom čase bol pre mňa malina.
dr. Faustroll
dr. Faustroll » dr. Faustroll | 23.8.2018 11:15
tranzity posuzujeme v rámci orbisu, obvyklý orbis je +-1°
důležité jsou i zastávky planet ať už jde o zastávku k retrográdnímu či k direktnímu pohybu, mohou mít význam i když jsou mimo úzký orbis.

Plutonova kvadratura vůči AS-DS ČS během námi zkoumaného období orbis +-1°
(samozřejmě je tu hromada dalších tranzitů)

1. začátek 28.9.1967 - přesný 29.10. 67, retro 26.12.67, přesný 24.2.68 - konec 2.4.68
SD direktní zastávka 31.5.68
2. začátek 27.7.68 - přesný 27.8.68 - konec 24.9.
SR retro zastávka 27.12.68
3. začátek 15.4.69 SD 2.6.69 - konec 19.7.69

jde o kvadraturu, máme tedy jen tři přesné přechody, kdyby šlo o konjunkci/opozici bylo by jich pět jako v letech 2004-2005, kdy naše země vstupovaly do EU

1. přechod:
26.-27. 9. 67 zasedání UV KSČ, které po bouřlivých sporech odsouhlasilo represe vůči spisovatelům kvůli červnovému IV. sjezdu

přesný 29.10.1967 - Solár ČS

30.-31. 67 zasedá UV KSČ kritické vystoupení Dubčeka (šéf KSS), na které reagoval Novotný obviněním celého vedení KSS (Komunistická strany Slovenska) z nacionalismu, a kritiku převedl do česko-slovenského sporu, "slovenská otázka" stává rozbuškou uvolňující cestu k "Pražskému jaru"

současně policie brutálně rozehnala pochod studentů (Strahovské události)

SR 26.12.67
zasedání UV KSČ 19.-21.12. 67 opět kritizuje Novotného, ten dává funkci k dispozici, zachrání ho soudružky, které chtějí domů, aby mohly péct vánočky, jeho pád nastává až 3.-5. ledna 68, kdy Novotný navrhuje Dubčeka místo sebe, po dlouhých vyjednáváních se Dubček stává šéfem strany

přesný 24.2. 68
oslavám Vítězného února 25.2. je přítomen Brežněv, Bilak vzpomíná, že museli s Dubčekem přepracovat projev, neboť ten původní, který Brežněvovi zaslali k nahlédnutí Brežněva rozzuřil. Začátek podezření, že tu jde o „plíživou kontrarevoluci“.
26. Února utíká prominentní gen. Jan Šejna přes Italii do USA, neboť mu hrozí vyšetřování hospodářské kriminality, jako oblíbenec Novotného komplikuje jeho postavení.
Důležitější však je, že o útěku „semínkového generála“ píší noviny, je to poprvé co se takový skandál netutlá, ale stává se předmětem veřejné debaty. Je tu vidět vliv tranzitního Merkura přes MC ČS a Uranův tranzitní oktil vůči radixovému Merkurovi
(Jsou tam samozřejmě i další tranzity)
Konec 2.4.68
1.-5. Dubna UV KSČ vypracováva „Akční program“ návrh demokratizujících změn na příští dva roky.

2. Běh
Začátek 27.7. 68
Setkání v Čierné nad Tisou, stupňuje se tlak ze strany sovětů

přesný 27.8. podpis „moskevských protokolů“, 31.8. UV KSČ to odsouhlasuje – konec všem nadějím, začátek normalizace
během září první čistky a první zásahy do ústavních a občanských práv
konec 24.9.68

3. běh - bez přesného tranzitu
Začátek 15.4.69
17. 4. Nahrazuje Husák Dubčeka ve vedení KSČ
2.6. Stacionárně direktní Pluton
30. května Husák navrhuje „realizační směrnici“, která představuje návrat k byrokratickým poměrům před „Pražským jarem“

konec 19.7.69

https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2018/34-2018/dr.-polreich-v-roce-1968-prvni-tajemnik-nasi-mise-pri-osn-na-zasedani-rb-osn-o-srpnove-okupaci-nas-obhajce-prazskeho-jara-prekrikovali-i-lide-z-tamni-ukrajinske-a-beloruske-mise.-media-nas-prekrikuji-dodnes.
dr. Faustroll
dr. Faustroll » milan08 | 23.8.2018 11:57
to je otázka metodologie, můžeme:

1/ vybrat nějakou situaci ať už vnější či vnitřní a hledat k ní astrologickou situaci,
nebo
2/ vybrat astrologickou situaci a hledat, jak se promítá do situací vnějších či vnitřních

v obou případech hraje významnou roli orbis (dovolená odchylka)

1. metoda vede k analytickému pojetí, které se soustřeďuje na jednotliviny
2. metoda vede k pojetí holistickému, k vidění v širších souvislostech (kontext)

jsem přesvědčen o tom, že i 1. metoda analytická může nakonec přerůst v post-analytické pojetí, které se tomu holistickému blíží, protože zjistí, že nachází jen málo, nebo dokonce žádné souvislosti s astrologickou situací. To holismus zná, uvědomuje si, že nezná úplně všechny prvky, které do hry vstupují (jedna ze šesti tezí prof. Bělehrádka, protagonisty čsl. holismu pře 2. svět. válkou
dr. Faustroll
dr. Faustroll » dr. Faustroll | 24.8.2018 11:38
1. metoda je dobrá pro verifikaci/falzifikaci astrologických pouček (hypotéz) ale měla by se věnovat serii situací ne jen jedné astrologem izolované podle ideologie, kterou astrolog ovlivněn

2. metoda nám situace řadí do serií jako když přidávámě korálky do náhrdelníku. Proto např. nestudujeme jednu osamělou solární revoluci byť aktuální, ale díváme se na předchozí soláry a pak na soláry následující vědomi si toho, že astrologie pracuje s celky
jedním celkem (složeným z prvků) je entita v našem případě člověk, nebo horoskop. Druhým celkem je cyklus. Jestliže známe strukturu jednoho cyklu, známe strukturu jakéhokoli cyklu. Struktura cyklu zůstává stejná, jen obsah se proměňuje.
Magnician
Magnician » dr. Faustroll | 25.8.2018 15:10
..a ďakujem,,dokonca ešte i tomu rozumiem:)
damara
damara » dr. Faustroll | 1.9.2018 14:22
nebolo by od veci spomenúť aj Mníchovskú dohodu resp. zradu v roku 1938
dr. Faustroll
dr. Faustroll » damara | 1.9.2018 16:48
ano na to také dojde
milan08
milan08 » dr. Faustroll | 2.9.2018 07:18
ja som nefilizoval,lebo co raz bolo uz sa neodstane tak naco sa k tomu vracat,je to minulost!
neznámy
neznámy » milan08 | 2.9.2018 10:02
Národ, ktorý zabudne na svoju minulosť, nemá budúcnosť. -FLOWER-
dr. Faustroll
dr. Faustroll » milan08 | 2.9.2018 16:19
učíme se tu astrologii (alespoň v to doufám), a k tomu slouží kazuistiky
Magnician
Magnician | 2.9.2018 22:17
z minulosti čerpáme ponaučenie do prítomnosti i budúcnosti:)
milan08
milan08 | 3.9.2018 07:14
ved sme ajpriskoro zabudli do 89.roku vtedy sa to uz podarilo vojska nezasiahli!
milan08
milan08 » Magnician | 4.9.2018 07:05
:):):)
dr. Faustroll
dr. Faustroll » milan08 | 4.9.2018 10:43
vojska zasáhla tím, že nezasáhla, což se dalo čekat, když nezasáhla v NDR týden předtím
Stránka:
1 2
 

Počítam horoskop... Počítam horoskop...