mesiac
Streda, 6.12.2023
Meniny má Mikuláš

Astrológia a horoskopy - 

Bod šťastia

danka11
danka11 | 30.5.2021 12:41
Aké máte skúsenosti s tranzitmi na bod šťastia?
Konkrétne v mojom Horoskope tranzitný bod šťastia na lune a tranzitný urán na bode šťastia?
Ďakujem
neznámy
neznámy » danka11 | 31.5.2021 13:50
Bod štěstí proběhne zvěrokruhem jednou za 24 hodin, jeho tranzity trvají cca 4 minuty
dodo41
dodo41 | 31.5.2021 21:01
Stesti, jenom muska zlata (?)
danka11
danka11 | 1.6.2021 00:35
Aha děkuji to jsem nevěděla.
neznámy
neznámy » danka11 | 1.6.2021 15:23
bod štěstí je složen z fáze Luny (rozdíl mezi polohami Slunce a Luny) a pozice ascendentu. Fáze Luny se většinou změní o cca 12°z den, jenže ascendent proběhne celým zvěrokruhem za cca 24 hodin.

Kdybyste se narodila přímo za novoluní, měla byste po většině dne bod štěstí v konjunkci s ascendentem
danka11
danka11 | 2.6.2021 01:10
A ako to je s tranzitmi na bod šťastia?
Prejavujú sa nejako?
Napríklad mne teraz urán v konjunkci na bod šťastia v 3. dome.
neznámy
neznámy » danka11 | 2.6.2021 03:13
rozhodně tranzity na bod štěstí nepodceňujte
danka11
danka11 | 2.6.2021 11:42
Áno a preto sa pýtam. Že by náhle šťastie?
neznámy
neznámy » danka11 | 4.6.2021 21:59
Rudhyar píše o vztahu tohoto bodu s planetami v nativitě. Může to být inspirací i pro tranzit nebo progresi:
Bod štěstí a planety

Kontakty bodu štěstí s planetami se týkají zvláště jednotlivcova hledání štěstí a charakteristických rysů jeho osobního vyzařování. Když tyto kontakty bereme v úvahu, neměli bychom zapomínat na to, že bod štěstí zhruba jednou za den tvoří konjunkci a opozici s každou planetou horoskopu. Ted' už máme co dělat ne s měsíčním, ale s denním rytmem. Je to „život", svedený do svého nejindividualizovanějšího ohniska čočkou ascendentu, tedy „život" ve stavu své nejcharakterističtější osobní diferenciace. A tento stav je možno definovat jako štěstí - pozitivní a negativní; protože štěstí je v zásadě výsledkem orientace člověka na „život", lásku, instinkt, kulturu a nějaký významný cíl.
Jestliže se bod štěstí nachází v konjunkci s nějakou planetou, povaha této planety tuto orientaci aktivně ovlivňuje. Jestliže je k nějaké planetě v opozici, pak to, co označujeme jako „bod osvícení", je s touto planetou v konjunkci. Jestliže se planeta nachází v kvadratuře k bodu štěstí, bývá její vliv daleko měně zřejmý, ale mnohdy jej můžeme zaznamenat jako určitý druh frustrace nebo „komplexu".
Uvádět mnoho příkladů takovýchto konfigurací je dost obtížné, za prvé proto, že jev můžeme určit jen tehdy, když je s určitostí znám přesný okamžik narození, a za druhé proto, že se jejich vliv týká intimní osobní sféry toho kterého člověka, a tudíž nemusí být z jeho obecně známého života zřetelný. Příklady, které uvádíme, však nicméně do určité míry mohou ukázat, jak výše zmíněné principý fungují.

Slunce a bod štěstí
Hlavní životní cíl se pociťuje vysoce osobním způsobem. Když je Slunce na ascendentu, sluneční energie na člověka silně působí a staví jej stranou od ostatních lidí, vydělujíc jej, aby se stal prostředníkem této sluneční energie. Když ale Slunce leží blízko bodu štěstí, pak to spíš ukazuje na reakci člověka jako celku na sluneční vitalizaci a osvícení. To může působit na různých úrovních, jak je možno vidět z následujících příkladů: anglický Jindřich VIII., Franz Liszt, F. D. Roosevelt, papež Pius XII., Mary B. Eddyová, Bab.

Luna a bod štěstí
Konjunkce označuje narození při východu Slunce, opozice narození při západu Slunce. Záleží hodně na tom, z které strany bodu štěstí Luna leží; je-li tedy Slunce nad horizontem nebo pod ním. Královna Viktorie a Havelock Ellis se narodili při východu Slunce a o novoluní, to znamená se Sluncem, Lunou, ascendentem a bodem štěstí v jednom znamení - tedy v Blížencích a ve Vodnáři. Carl Jung, Annie Besantová, A. Hitler jsou příklady narození při západu Slunce; v Lutherově nativitě vidíme kvadraturu Luny a bodu štěstí, což je možno vztáhnout na psychologický impulz, který jej donutil, aby se odtrhl od náboženského asketismu.

Merkur a bod štěstí
Hrabě Keyserling má bod štěstí obklopen planetami Merkur a Mars, Einstein blízko Merkura a Saturna. Tyto planetární kontakty velmi dobře charakterizují intelekt těchto dvou lidí. V našem národním horoskopu USA (s vycházejícím Střelcem) je bod štěstí v konjunkci s Merkurem a v opozici k Plutonovi; zatímco v tradičním horoskopu Anglie je bod štěstí v opozici k Merkurovi (a poblíž ležícímu Slunci). Může to ukazovat na náš subjektivní a emocionální osobní přístup a na anglickou objektivitu a zdrženlivější postoj k mentální zkušenosti a mentálním schopnostem.

Venuše a bod štěstí
Toto spojení by mělo propůjčovat osobní kouzlo, a my tuto konjunkci najdeme pravděpodobně doloženou v Rooseveltově nativitě. Může to rovněž znamenat velmi výrazný kontakt osobního já s vnitřním archetypálním já („Nejvyšší Manas" teosofie, platonské Nous) - příkladem je třeba Nostradamus. Opozici lze vidět v nativitách Evangeliny Adamsové a Williama Q. Judga; kvadraturu u puritána Olivera Cromwella a romantika lorda Byrona (podle údajů z knihy Marca E. Jonese „ The Guide to Horoscope interpretation “ - Rukověť interpretace horoskopu).

Mars a bod štěstí
Instinktivní impulzivita a osobní agresivita charakterizují konjunkci, kterou vidíme v horoskopu diktátora Franca těsně pod západním horizontem. Příklady opozice nalezneme v nativitách maršála von Hindenburga, skladatele Schonberga a viceprezidenta Henryho Wallace. Ve Stalinově nativitě bod štěstí tvoří kvadraturu s Marsem a Neptunem, a také s Venuší. Wallaceova opozice bodu štěstí k Marsu zdůrazňuje sílu jeho Luny, Merkura a Venuše ve Štíru a ohniskový planetární akcent na descendent ve Štíru. Tyto faktory, společně s vycházejícím Neptunem a Plutonem, charakterizují zaujatost širokými sociálními problémy a hluboké ztotožnění se s faktory, společnými lidstvu (Štír).

Jupiter a bod štěstí
Konjunkce je typickým ukazatelem osobního optimismu, víry v osud a snadnosti ovládání sociálních energií - což zase obvykle vede k úspěchu nebo blahobytu. Dobrými příklady jsou Cecil Rhodes, lmmanuel Kant, Tomáš G. Masaryk a Edvard Beneš (zakladatelé Československa), Victor Hugo a Bernard Shaw. V nejpravděpodobnější nativitě Oskara Wilda vidíme negativní příklad této pozice; ale bod štěstí leží v sedmém domě mezi Neptunem a Jupiterem, oběma retrográdními - což dobře ilustruje jeho nenormální přístup k mezilidským a společenským vztahům. Gershwin a Andrew Carnegie mají bod štěstí v opozici k Jupiteru.

Saturn a bod štěstí
Konjunkce je jasným ukazatelem seriózního a hlubokého přístupu k životu, což může snadno vést k pesimismu a malomyslnosti, ale může také ukazovat na osobnost naplněnou pocitem svého předurčení a odpovědnosti, přesvědčivě si uvědomující své místo i místo ostatních lidí ve Společnosti i ve světě. Takovouto konfiguraci měli George Washington a Benjamin Franklin. Clara Bartonová, zakladatelka amerického Červeného kříže, měla bod štěstí v konjunkci s Jupiterem i se Saturnem. Veliký mystik Rámakrišna měl bod štěstí v opozici k Saturnu - což je možný znak asketismu a duchovní disciplíny nebo silného otcovského komplexu.

Uran a bod štěstí
Konjunkce má tendenci podporovat okázalé a dramatické procitování osobnosti. U autoritářského krále Ludvíka XIV. Ovlivnila jeho sklony k sebeoslavování a obřadnosti; u indického teosofa a spisovatele Bhagavana Dase jeho zvláštní okultní zážitky. Králi Ludvíkovi I. Bavorskému přinesla pád kvůli vášni a jeho vnuka krále Ludvíka II., Wagnerova ochránce, dovedla k šílenství - ale také ke slávě. (Tito dva králové měli stejný den a hodinu narození
a stejnou konjunkci Urana s bodem štěstí.)

Neptun a bod štěstí
Tento vzájemný vztah dává většinou člověku pocit sounáležitosti s širokými sociálními nebo duchovními Hnutími. Vnější výsledky jsou různé a závisí na jiných faktorech osobního života. Konjunkci můžeme vidět v horoskopech Olivera Cromwella a Skrjabina, velkého ruského skladatele a mystika; opozici v nativitách Theodora Roosevelta a „diamantového" Jima Bradyho, obchodníka a okázalého hýřila; kvadraturu v nativitě Jay Goulda.

Pluton a bod štěstí
Od tohoto vzájemného vztahu je možno očekávat důraz na politické činnosti a všechny formy zanícené sociální agitace, protestu proti konvencím a obyčejům, osobní tvrdost. Významnou roli v životním postoji mohou hrát smrt a válka. Příklady: Jennings Bryan a horoskop Třetí francouzské republiky, kterou zrodila válka, rozvrátila politika a zničila válka. Mezinárodní finanční král J. P. Morgan starší měl bod štěstí v opozici ke konjunkci Venuše a Plutona. Venuše znamená elektromagnetickou činnost, a Pluton ji koncentruje do pevně daného, sevřeného uspořádání, ovládajícího energie a jejich uchovávání. Duchovním symbolem Plutona je sémě, které také představuje sevřené uspořádání určené k ovládání životní energie a její obnově.
danka11
danka11 | 5.6.2021 09:31
Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď.

Poèítam horoskop... Počítam horoskop...