mesiac
Streda, 29.5.2024
Meniny má Vilma

SYNASTRIA A PARTNERSKÉ HOROSKOPY (časť 1.)

    Porovnanie kompatibility dvoch ľudí patrí medzi najzložitejšie odvetvia astrológie a bohužiaľ veľa astrológov (aj profesionálnych) pristupuje k nej veľmi zjednodušene, čím sa môže stať výklad takej synastrie zavádzajúci. V tomto článku sa posnažím zhrnúť moje skúsenosti z tejto oblasti astrológie, ktoré som nadobudol a ktoré potvrdili aj mnohí astrológovia, ktorí sa tejto sfére venujú do hĺbky. Pokúsim sa vysvetliť po krokoch ako by sa malo pri výklade postupovať a hlavne čo si treba všímať, aby posúdenie sa čo najviac priblížilo k skutočnej realite.

 

1. Radix (osobný horoskop) každého z účastníkov

     Úplné prvé k čomu pristúpime, tak je skúmanie osobných horoskopov každého zvlášť. Na toto mnoho astrológov zabúda a tým sa dopúšťajú kardinálnej chyby. Dôležitosť posúdenia radixov spočíva v tom, že aj keby partnerský horoskop ukazoval na výnimočnú zhodu a harmóniu, tak práve problematický radix jedného partnera (a hlavne jeho nezvládnutie) môže mať veľký dopad na kvalitu vzťahu a porozumenie dvojice.  

    Preto prvé, čo analyzujeme, sú povahy a potenciál zúčastnených osôb. Obzvlášť pozorujeme to, či sa vo vzťahu stretávajú ľudia s „ťažkým“ a „ľahkým“ horoskopom, či sú to konfliktné alebo pokojné povahy, ďalej ako sú na tom so sexualitou a tiež si všímame, že aké životné oblasti sú pre nich kľúčové. Predsa len človek, ktorý má silne obsadený 2.dom, sa bude inak cítiť pri osobe, ktorá má stélium planét v 9.dome a úplne inak pri osobe so silne zdôrazneným 10.domom. Treba si však uvedomiť, že veľa informácií sa z horoskopu nedá vyčítať. Jedná sa napríklad o výšku IQ, etické a morálne zásady (charakter), úroveň vedomia, vierovyznanie... Nanajvýš dôležité je vycítiť ako sú na tom po tejto stránke obidvaja partneri, preto sa odporúča, aby na výklad horoskopu prišli spoločne.

    Ak však skúmame radixy samostatne, tak najdôležitejšie je si všímať astrologické prvky, ktoré majú niečo spoločné s partnerskými vzťahmi:

-          znamenie Descendentu a aspekty na Descendent

-          vládca Descendentu plus jeho aspekty, dom a znamenie

-          planéty v 7.dome plus ich aspekty a postavenie v znamení

-          Venušu a jej aspektácia, znamenia a dom

     Z tohto všetkého sa dá vyčítať, že aký typ vzťahov bude dotyčný počas života vyhľadávať a akých partnerov si bude do života nevedome priťahovať. Aby sme si vytvorili prehľad, že ktorý planetárny princíp hrá v tejto oblasti najdôležitejšiu úlohu, tak si vypočítame vzťahový (osobný) horoskop (viď www.zverokruh.sk), respektíve si sami od oka určíme, ktorá vzťahová téma bude dominantná.

    Príklad ukáže viac ako podrobné vysvetľovanie: Dajme tomu PARTNER1 má Pluto v 7.dome, vládcu Descendentu v 8.(plutónskom) dome, ďalej Venušu v Škorpiónovi (ktorému vládne Pluto) a v sextile na Pluto. Už z tohto vidíme, že „vzťah na spôsob Pluta“ je až štvornásobne v horoskope zastúpený. Teda PARTNER1 bude vo vzťahoch vyhľadávať intenzitu, emocionalitu, hĺbku, veľmi tesné spojenie, vzájomné zdieľanie a „lásku až za hrob.“ A tak bude podvedome vyhľadávať ľudí, s ktorými môže tieto pocity prežiť. Naopak PARTNER2 má len veľmi slabo zdôraznený „vzťah na spôsob Pluta.“ V jeho horoskope však nájdeme Descendent vo Vodnárovi (ktorému vládne Urán), Urán v kvadratúre na vládcu Descendentu, potom Venušu v trigone na Urán a tiež vládcu 11.(Uránskeho) domu v konjunkcii s Descendentom. Z tohto všetkého je zrejmé, že „vzťah na spôsob Urána“ je zdôraznený až štvornásobne. PARTNER2 bude v partnerstve vyhľadávať voľnosť, individualitu, toleranciu, ľahkosť, priateľstvo a nekonvenčnú lásku. Ak si to rozmeníme na drobné, tak zistíme, že obidvaja partneri vnímajú vzťahy inak a niečo iné v nich aj hľadajú. Aj keď partnerský horoskop ukazuje medzi nimi silné väzby, tak tento odlišný pohľad na lásku ich môže rozdeľovať, či spôsobovať silné rozpory. Na druhú stranu treba sledovať aj tranzity a direkcie, pretože dočasne sa môže táto schéma meniť. Napríklad PARTNEROVI2 tranzituje Pluto cez Descendent alebo tranzitujúci Pluto tvorí opozíciu na jeho Venušu, či direkčná Venuša sa dostane do konjunkcie s Plutom. Na určitý čas sa v ňom prebudí potreba vzťahu na spôsob Pluta, ktorý môže k nemu pritiahnuť partnera, či vzťah s pečaťou tohto planetárneho princípu.

     O spojení dvoch ľudí často počujeme od okolia zjednodušenú charakteritiku ich vzťahu. Blízki ľudia okolo nich zahlásania: buď „Protiklady sa protihajú“ alebo „Vrana k vrane sadá.“ Samozrejme, nikdy sa nejedná o čisté typy, ale najčastejšie sa vyskytujú zmiešané typy, len v rôznych pomeroch. Čo som si všimol, tak ľudia s určitými horoskopmi, respektíve v určitom vývojovom štádiu, inklinujú skôr buď k jednej alebo k druhej variante. Prvý typ vzťahov (protiklady sa priťahujú) vyhľadávajú ľudia, ktorí potrebujú svoje slabiny svojim partnerom doplniť, či vyvážiť, respektíve nemajú dostatočne spracované rôzne témy v horoskope, či nedokázali dostatočne integrovať chýbajúce princípy do svojej osobnosti. Naopak druhý typ vzťahov (vrana k vrane sadá) zväčša uprednostňujú ľudia, ktorí majú už niečo odžité, cítia sa dostatočne vyrovnaní a v psychologickom zmysle ako tak vycentrovaní a tiež sa im už z veľkej časti podarilo integrovať chýbajúce zložky do svojej osobnosti. Keďže sa jedná v tomto prípade o určitý stupeň vývoja, tak tieto informácie nie je možné z horoskopu vysledovať. Čo sa však dá z horoskopu vyčítať, tak to určité planetárne princípy, ktoré inklinujú buď k prvej alebo druhej variante. Tieto moje postrehy sú platné pre väčšinu bežných ľudí, pretože len málokto dokázal vo väčšej miere integrovať chýbajúce zložky do svojej osobnosti a platí to aj naopak.

    Typ „Protiklady sa priťahujú“ má zvýraznené vzťahy na spôsob:

-          Pluta,

-          Neptúna,

-          Urána,

-          Saturna,

-          Marsa,

    Títo ľudia dokážu oveľa lepšie zvládať napäťové synastrie plné opozícii a kvadratúr a v podstate oveľa ťažšie dokážu fungovať vo vzťahoch, kde takéto napätie chýba. Potrebujú výzvy, dynamiku, akciu a tvrdé lekcie, ktorými  formujú svoju osobnosť. A to sa dá len pri veľkej rozdielnosti povahových čŕt osôb.

     Typ „Vrana k vrane sadá“ má zvýraznené vzťahy na spôsob:

-          Slnka,

-          Luny,

-          Merkúra,

-          Venuše,

-          Jupitera,

    Títo ľudia oveľa ťažšie zvládajú napäťové synastrie a naopak potrebujú v nich mať dostatok trigonov a sextilov. Vo vzťahoch hľadajú určitú podobnosť, teda určite viac ako predchádzajúci typ. Až tak nepotrebujú v partnerstvách tvrdé lekcie (ich vzťahy nemajú až taký transformačný dopad), ale skôr v nich vyhľadávajú pohodovú atmosféru.

    Ďalšími dôležitými prvkami, ktoré je vhodné v horoskope analyzovať, je Slnko (citový animus, otec, manžel) a Luna (citová anima, matka, manželka), ktoré predstavujú to  ako sme vnímali našich rodičov a teda aj hovoria o tom, že s akými partnermi si vieme predstaviť náš spoločný rodinný život. Tiež je dôležité sledovať 4. a 10.dom, ktoré majú súvislosť s našimi rodičmi. Ak chceme skúmať sexualitu, tak musíme pozerať na postavenie a aspektáciu Venuše (pudová anima, milenka, zmyslové prežívanie) a Marsu (pudový animus, milenec, chtíč) a tiež na 5.dom (prejav pri dvorení a sexe, erotika, predohra) a 8.dom (orgazmus, vzájomné zdielanie pocitov a energií pri sexe, splynutie duší) a znamenia, ktorým vládne Venuša (Býk/Váhy) a Mars (Baran/Škorpión), respektíve aké planéty sa v nich nachádzajú.

     Jedným z posledných krokov pri skúmaní radixov je posúdenie toho, či človek je náročný vo vzťahoch, prípadne či má zložité pocity, či predstavy o vzťahoch a tým pádom mu aj menej ľudí v partnerstve vyhovuje, preto oveľa ťažšie si hladá ideálneho partnera. A naopak.    Tento typ ľudí má často v horoskope nasledovné prvky:

-          stélium viacerých planét (hlavne odlišnej povahy, či zložito aspektované) v 7.dome,

-          silno zvýraznených viac rozdielnych typov vzťahov na spôsob určitého planetárneho princípu (napr. výrazne pôsobenie vzťahu „ťažkého kalibru“ na spôsob Pluta, Saturna a súčastne aj silný vplyv „ľahších kalibrov“ na spôsob Jupitera a Venuše...viď vzťahový horoskop na zverokruhu),

-          zložito aspektovaný a umiestnený (v páde, retrográdny...) vládca 7.domu, Venuša, či Descendent,

-          zložito aspektované a umiestnené Slnko (u ženy) a Luna (u muža), prípadne planéty v 4. a 10.dome.

    Poslednou veľmi dôležitou vecou, ktorú si všímame v radixoch, je to, či majú (potencionálny) partneri zvýraznené nejaké rovnaké témy, či aspekty. Ak má napríklad jeden v horoskope aspekt Mars kvadratúra Urán a druhý Mars konjunkcia Urán (alebo Mars vo Vodnárovi, ktorému vládne Urán a podobne), tak v živote budú tému tejto konštelácie riešiť spoločne. Budú na rovnakej vlne v oblasti, ktorú dotyčná konštelácia predstavuje a buď ich to bude veľmi zbližovať alebo naopak môže aj posilňovať problémové stránky tejto konštelácie. Tiež si všímame aj opačné prípady, ked v horoskopoch sa nachádzajú protichodné aspekty, či témy. Napríklad jeden má Slnko trigon Jupiter a druhý partner Slnko kvadratúra Saturn. V tomto prípade energie konštelácií budu úplne protichodné a tak buď jeden druhého môže motivovať, aby sa naučil niečo úplne nové, respektíve vybalansoval opačný vplyv, ktorý má v horoskope zdôraznený alebo to môže značiť úplne odlišný prístup v danej oblasti a tak aj potencionálne problémy. Čím viac podobných alebo odlišných konštelácií majú partneri vo svojich radixoch, tak tým môže byť vzťah zaújimavejší, či podnetnejší.  

 

2. Partnerský horoskop

     Ak sme už preskúmali radixy osôb každej zvlášť, tak potom pristúpime k analýze spoločnej synastrie. Hneď prvé si všímame aké formy dopĺňania, či podobnosti majú horoskopy zúčastnených osôb.

Možné znaky dopĺňania alebo podobnosti (minimálne 5 planét alebo 4 + ascendent v určitom skúmanom parametri sa považuje za nadbytok):

-          absencia/nadbytok živlov (oheň, voda, zem, vzduch),

-          absencia/nadbytok modality znamení (mužské, ženské),

-          absencia/nadbytok kvality znamení (kardinálne, fixné, mutuálne),

-          absencia/nadbytok kvality domov (hlavných, pevných, následných),

-          absencia/nadbytok aspektov (konjunkcia, opozícia, kvadratúra, trigon, sextil),

-          obsadené/neobsadené hemisféry,

-          obsadené/neobsadené kvadranty,

-          obsadené/neobsadené kvadranty ročných období (jarné, letné, jesenné a zimné znamenia. Dôležitý ukazovateľ zaplnenia, či nezaplnenia prázdnych častí horoskopu druhého = efekt vyváženia),

-          dominantné planéty/ slabé planéty,

-          rovnaká/opačná lunárna fáza,

-          rovnaký/opačný tvar horoskopu,

-          Merkúr Epiméheus/Prométhues, Venuša Zornička/Večernica

V podsate môžu potom nastať tieto prípady:

-          jeden partner má nadbytok toho, čo druhému chýba, čiže sa vhodne dopĺňajú (pozitívne pôsobenie),

-          jeden partner má nadbytok toho, čo aj druhý (napr. živlov), čiže posilňujú svoje dobré, ale aj problémové stránky súvisiace s danou konšteláciou (neutrálne pôsobenie),

-          jeden partner má nedostatok toho, čo aj druhý, čiže akoby obaja posilňovali svoj handicap, či slabosť (negatívne pôsobenie). 

    Tento typ dopĺňania/podobnosti má trošku iný vplyv ako sme spomínali v kapitole o radixoch v znení „vrana k vrane sadá“ a „protiklady sa priťahujú.“ Síce aj tu, ak je podľa tohto systému aktívnych veľa ukazovateľov dopĺňania, tak to môže hovoriť o tom, že vo vzťahu sa stretli typy protichodné, ale na rozdiel od tvrdých aspektov (opozície, kvadratúry) nepôsobia tak rozdeľujúco, konfrontačne, či skľúčujúco. Skôr je to účinok vyvažovania pomyselnej hojdačky bez nejakého veľkého pretláčania ako to býva u tvrdých aspektov. Preto aj typy „vrana k vrane sadá“ takéto dopĺňanie vítajú. Z toho vyplýva, že čím je viac znakov dopĺňania (a menej posilňovania slabostí) v synastrii načrtnuté týmto spôsobom, tak tým to môže mať viac pozitívnejší efekt na fungovanie vzťahu.

 

     Ďalej sa zameriame na aspekty medzi planétami, či dôležitými prvkami horoskopu medzi partnermi navzájom. Väčšina astrológov používa 10 planét plus hlavné osy horoskopu ako základ. Existujú však minimálne ešte ďalšie tri prvky, bez ktorých si dovolím tvrdiť, že je posúdenie synastrie veľmi neúplné. Tým trojlístkom, ktorý je obzvlášť dôležitý v partnerských horoskopoch, pretože každý jeden z tejto trojice súvisí aj so vzťahmi, sú nasledovné prvky:

     a/ midpoint Slnko/Luna – tento midpoint je ohniskom mužského a ženského princípu, zlúčením muža (Slnko) a ženy (Luna), symbolom svadby, vzťahu, úzkeho spojenia... V sebe spája energiu Slnka aj Luny, preto ak ho aspektuje iná planéta, tak tú planétu môžeme brať tak ako by dostavála aspekty od týchto dvoch svetiel súčastne.

    b/ Lunárne uzly – veľmi dôležitá osa v synastrii, ktorá symbolizuje spojenia, buď povznášajúce s možnosťou rastu (severný uzol/dračia hlava) alebo obmedzujúce s možnosťou degradácie (južný uzol/dračí chvost). Lunárne uzly majú v sebe niečo osudové, nevysvetliteľné, pohlcujúce, preto niektorí astrológovia túto osu spájajú s minulými životmi.

    c/ Vertex/Antivertex – doplnková osa, ktorá v synastrii naberá na význame. Antivertex značí náš duševný Ascendent, čiže naše prejavy a vyžarovanie, ktorého nie sme si vedomí. Vertex symbolizuje náš duševný Descendent, čiže predstavy o vzťahu a našich potencionálnych partneroch, ktoré si nosíme hlboko v nevedomí. Taktiež ako Lunárne uzly má táto osa v sebe niečo osudového, magického, záhadného, preto ju niektorí astrológovia dávajú do spojitosti s karmou a reinkarnáciou.

    Ďalšími zaujímavými doplnkovými prvkami (ale už nie až tak ako predchádzajúci trojlístok) sú Lilith a planétka Juno. Lilith je bod, ktorý je bránou do našeho hlbokého nevedomia a ktorý značí naše tienisté stránky osobnosti. Juno je zas planétka, ktorá na rozdiel od Venuše symbolizuje naše oficiálne zväzky, čiže aj manželstvo. Dôležitosť týchto dvoch prvkov v synastrii netreba preceňovať, ale ani podceňovať. Ostatné astrologické prvky ako Chiron, bod šťastia alebo manželstva, či rôzne kombinácie midpointov, môžu priniesť dokresľujúce informácie, ale nie až tak zásadného charakteru ako vyššie spomínané prvky.

 

     Keď už skúmame aspekty planét a rôznych astrologických bodov medzi dvomi horoskopmi, tak je vždy dôležité oddeliť zrno od pliev, čiže sa musíme zamerať hlavne na tie kľúčové, ktoré udávajú základný tón celej synastrie. Medzi najdôležitejšie aspekty v partnerskom horoskope patria tieto:

-          aspekty medzi Slnkom, Lunou, Venušou, Marsom a hlavnými osami (prípadne s vládcom Ascendentu/Descendentu, midpointom Slnko/Luna, Uzlami, či Vertexom) navzájom,

-          aspekty, ktoré majú orbis menší ako 1°,

-          konjunkcie a opozície, až po nich nasledujú v dôležitosti kvadratúry a trigony a najmenej intenzívne sú sextily, kvinkunkxy a polokvadratúry/seskvikvadratúry,

-          obojstranné aspekty (napr. muž má konjunkciu svojho Slnka na Pluto ženy a žena má opozíciu svojho Slnka na Pluto muža),

-          aspekty Merkúra (podporujú komunikáciu) alebo Saturna (pôsobia stabilizujúco) na osobné planéty a hlavné osy. 

    Samozrejme tieto postrehy je potrebné sa naučiť kombinovať v praxi, aby neprišlo k chybným interpretáciám. Napríklad sextil Slnka s Lunou do orbisu 1° bude určite silnejšie pôsobiť ako opozícia týchto dvoch svetiel v orbise 7°. Alebo konjunkcia Luny s Plutom bude citelnejšia ako sextil Slnka s Venušou, ak oba aspekty budú mať podobný orbis. Jemnosť úsudku sa však dá získať len skúmaním desiatok horoskopov.

    Podľa mojich subjektívnych skúseností s prihliadaním na skúsenosti niektorých autorov, som spísal krátky zoznam TOP konštelácií, ktoré vzťahu buď najciteľnejšie dodávajú energiu alebo naopak mu najviac odoberajú.

    Najlepšie konštelácie, ktoré vzťah povzbudzujú a prinášajú do neho pohodu a fajn atmosféru:

-          Slnko trigon Slnko,

-          Slnko konjunkcia, trigon Luna (hlavne ak je v spojení Slnko muža a Luna ženy),

-          Luna konjunkcia, trigon Luna,

-          Slnko konjunkcia, trigon Venuša,

-          Luna konjunkcia trigon Venuša,

-          Venuša konjunkcia, trigon Mars (hlavne ak je v spojení Mars muža a Venuša ženy),  

-          Slnko, Luna alebo Venuša v konjunkcia s osou Ascendent/Descendent,

-          Slnko, Luna alebo Venuša, Ascendent v konjunkcii alebo v opozícii s midpointom Slnko/Luna,

-          Slnko, Luna konjunkcia Lunárny uzol (dračia hlava, severný uzol),

-          vzájomné prekrývanie osí Ascendent/Descendent, Immum Coeli/Medium Coeli, a Vertex/Antivertex,

-          Merkúr trigon Merkúr,

-          Merkúr trigon Slnko, Luna,

-          Saturn trigon Slnko, Luna.   

Najproblematickejšie konštelácie, ktoré vzťah ubíjajú a vycuciavajú z neho energiu:

-          Slnko kvadratúra Slnko,

-          Slnko kvadratúra Luna,

-          Luna kvadratúra Luna,

-          Slnko a Luna kvadratúra osa Ascendent/Descendent

-          Slnko a Luna konjunkcia, kvadratúra Lunárny uzol (dračí chvost, južný uzol)

-          Merkúr kvadratúra Merkúr,

-          Venuša kvadratúra Venuša,

-          Mars kvadratúra, opozícia Mars,

-          Slnko kvadratúra, opozícia Mars,

-          Luna kvadratúra, opozícia Mars,

-          Slnko, Luna, Merkúr, Venuša, Mars, Ascendent kvadratúra, opozícia Saturn,

-          Mars kvadratúra, opozícia Pluto,

    V ideálnom prípade by malo byť tých najlepších konštelácií, čo najviac a v tesnom orbise a naopak najproblematickejších konštelácií, čo najmenej alebo ak aj nejaké sú, tak by nemali byť príliš tesné (orbis 1°). Netreba zabúdať, že niektoré typy ľudí (typ „protiklady sa priťahujú“) znášajú napäťové aspekty oveľa lepšie ako iné typy ľudí (typ „vrana k vrane sadá“), pretože vo vzťahoch potrebujú dynamiku, akciu, či určitú formu utrpenia, ktorá prináša vývoj. Dôležitá je však rozumná miera a prípustná dávka, lebo inak aj pre nich môže mať vzťah destruktívny charakter.

    Okrem základných aspektov (konjunkcia, opozícia, kvadratúra, trigon, sextil) sa doporučuje používaj aj tri doplnkové aspekty (kvinkunx, polokvadratúra, seskvikvadratúra). V astrológii je dôležité sa nestratiť v tom množstve informácii, preto ostatné minoritné aspekty ako Novil, Kvintil, Bikvintil, Septil, Polosextil atď. síce môžu mať nejakú výpovednú lehotu, ale v bežnej praxi ich môžeme zanedbať.

     Niektorí autori používajú aj aspekty z hľadiska domov. Tento druh aspektov sa používa tak, že si zmeriame dĺžku domu a delíme ju tridsiatimi. Výsledok nám dá hodnotu jedného stupňa v rámci domov. Napríklad ak má dom 45°, tak hodnota jedného stupňa bude 1,5°. Ak sa nachádza v strede toho domu nejaká planéta, tak môžeme ju pomyselne brať ako keby bola na 15-tom stupni domu. Potom si zapíšeme stupne planét podľa domov oboch partnerov a hľadáme, že aké aspekty navzájom majú. Napríklad jeden má vo svojom horoskope Slnko na začiatku 4.domu a druhý má Venušu na začiatku 8.domu. Aj keď v skutočnosti tieto planéty nezvierajú uhol 120° (trigon), tak z hľadiska domov trigon tvoria. Samozrejme, že tieto aspekty pôsobia trochu inak ako klasické aspekty vo zverokruhu. Nehovoria ani tak o harmónii, či napätí v rámci energie planéty, ale skôr o súlade, či disharmónii v rámci určitej oblasti, v akej planéty pôsobia. Túto techniku netreba preceňovať, ale ani podceňovať. Na význame naberá hlavne vtedy, ak v synastrii sa nenachádza dostatok klasických aspektov a výklad chceme spestriť o niečo nové, ktoré nám pomôže pochopiť vzťah viac do hĺbky. V bežnej praxi však je takéto podrobné rozpitvávanie skôr na škodu ako na prospech veci.

     Ďalším druhom „aspektov“ je živlová príbuznosť. Napríklad ak má niekto Lunu v ohnivom Baranovi a druhý má Lunu v ohnivom Levovi, tak automaticky môžu pociťovať spriaznenosť v pocitoch, potrebách a emóciách, aj keď planéty nezvierajú trigon. Určite takáto živlová podobnosť má niečo do seba, len existuje nebezpečenstvo, že ak sa jedna planéta nachádza na začiatku živlu a druhého planéta v strede rovnakého živlu, tak tam sa o žiadnej príbuznosti hovoriť nedá, keďže planéty zvierajú uhol 135°, čo je napäťová seskvikvadratúra.  

    Posledný typ aspektov, ktoré si ešte pre úplnosť spomenieme, sú aspekty šírkové a deklinačné (paralela a kontraparalela). Existuje len minimum astrológov, ktorí tieto aspekty využívajú aj v synastrii. Preto je to skôr oblasť pre experimentátorov, ktorí chcú objaviť niečo nové. Pri výklade horoskopov by však nadbytok informácií mohol škodiť.

 

    Veľmi dôležité poznatky získame aj z toho, že aký typ aspektov v synastrii prevažuje a naopak, ktorých je nedostatok:

     a/ nadbytok konjunkcií – prináša úzke spojenia, duševnú blízkosť, splynutie, jednotu, podobnosť, inštinktívnosť, ale aj určité nejasnosti, subjektivu, nevedomosť a zmätok.

nedostatok konjunkcií – vo vzťahu môže chýbať pocit prepojenosti, jednoty, blízkosti, intimity, splynutia.

     b/ nadbytok opozícií – prináša efekt dopĺňania a zrkadlenia, osvietenie, uvedomenie si svojich nedostatkov, objektivitu, ale aj konfrontáciu, rozčarovanie, pocit odlišnosti.

nedostatok opozícií – v partnerstve je ťažké si uvedomiť svoje nedostatky, ťažkosti s dopĺňaním a vyvážením sa prostredníctvom partnera, môže chýbať odstup a objektivita.

     c/ nadbytok trigonov – prináša do vzťahu ľahkosť, pochopenie, porozumenie, príbuznosť duší, pocit rovnakej vlnovej dĺžky, pocit rastu a expanzie.  

nedostatok trigonov – vo vzťahu môže chýbať akási ľahkosť, samozrejmosť pochopenia, či obmedzená schopnosť sa prejavovať, všetko sa dosahuje len s námahou.  

     d/ nadbytok kvadratúr (polokvadratúr a seskvikvadratúr) – prináša dynamiku, akciu, aktivitu,  pohyb, tlak na radikálne zmeny, ale aj konflikty, napätie, skúšky, boje.

nedostatok kvadratúr (polokvadratúr a seskvikvadratúr) – v partnerstve môže chýbať dynamika, akčnosť, napätie, súperenie, čo môže viesť k stagnácii a nude.

     e/ nadbytok sextilov – prináša produktivitu, zúročenie schopností medzi partnermi a praktické využitie poznatkov vo vzťahu k sebe alebo k ostatným.

nedostatok sextilov – vzťahu značí možné problémy v praktických záležitostiach, slabšiu produktivitu dvojice, či namáhavejšie zúročenie schopností a spoločných aktivít.

    f/ nadbytok kvinkunxov – prináša zvláštny vzťah s podivuhodným osudom, kde na dvojicu je vyvíjaný nevedomí tlak k preorientovania vlastných postojov.

nedostatok kvinkunxov – vo vzťahu môžu chýbať podivuhodné náhody a patové situácie, ktoré nevedome vytvárajú tlak a rozpaky na revíziu vlastných postojov.

 

    Veľmi vhodné je tiež skúmať, že ktoré planéty sú v synastrii (vrátane aspektov z kombinu a kompozitu) najviac aspektované. Z toho si môžeme urobiť obraz, že aké témy u každého z partnerov vo vzťahu dominujú:

    a/ Slnko

Tento vzťah môže silno ovplyvniť vašu identitu, sebavedomie, vitalitu, sebahodnotu a životný cestu. Pri partnerovi si môžete lepšie uvedomiť, kto skutočne ste a kam smerujete. Tiež cez tento zväzok môžete riešiť svoj postoj k autorite, či už k vlastnej alebo k otcovi.

    b/ Luna

Tento vzťah môže mať silný dopad na vaše vnútorné prežívanie, vnímanie, emócie, potreby, (zlo)zvyky. Pri partnerovi si môžete lepšie uvedomiť vaše „vnútorné dieťa“, koreňe a vzťah k rodičovstvu. Cez toto spojenie môžete riešiť postoj k domovu, ženám a k svojej matke.

    c/ Merkúr

Tento vzťah môže meniť, či cibriť vaše názory, myslenie, vyjadrovanie. Pri partnerovi môžete byť mentálne stimulovaný a naučiť sa lepšie komunikovať a získavať nové informácie. Cez toto spojenie môžete tiež riešiť váš postoj k nadväzovaniu kontaktov, cestovaniu, štúdiu.

    d/ Venuše

Tento vzťah môže silno ovplyvniť vaše hodnoty, záľuby, zmyslové a citové prežívanie, predstavy o láske, pocit slasti. Pri partnerovi môžete objavovať svoju ženskú stránku osobnosti a tiež vaše estetické schopnosti. Cez tento zväzok sa naučíte sám seba oceňovať.

    e/ Marsu

Tento vzťah môže mať dopad vaše aktivity, energiu, túžby, činnosti. Pri partnerovi sa môžete naučiť narábať so svojou agresivitou, pudmi, či so schopnosťami bojovať a presadiť si svoje. Cez tento zväzok môžete riešiť svoj postoj k rivalite, sexu, vášni, konfliktom.

    f/ Jupitera

Tento vzťah môže silno ovplyvniť váš svetonázor, vieru, ideály, schopnosť rásť a expandovať. Pri partnerovi sa môžete naučiť spoznávať vaše skutočné možnosti, správnu mieru a nové obzory. Cez toto spojenie sa môžete naučiť odľahčený prístup k životu.

    g/ Saturna

Tento vzťah môže mať silný dopad váš pocit istoty, disciplínu, štruktúru a koncetráciu. Pri partnerovi môžete objavovať vaše hranice, mantinely a schopnosti výdrže a zodpovednosti. Cez tento zväzok môžete riešiť svoj postoj k systému, pravidlám a k autorite.

    h/ Uránu

Tento vzťah môže silno ovplyvniť váš pocit nezávislosti, individuality, originality. Pri partnerovi sa môžete naučiť držať si odstup od svojich emócií, netradičného pohľadu na svet, či tolerancie. Cez toto spojenie môžete riešiť svoj postoj k slobode a k inakosti.

    i/ Neptúna

Tento vzťah môže mať dopad na vašu iracionálnu zložku osobnosti, sny, fantáziu, vízie a ideály. Pri partnerovi môžete objavovať abstraktné vnímanie sveta, pocit opojenosti, či splynutia. Cez tento zväzok môžete riešiť svoj postoj k (seba)obetovaniu a ľudskosti.  

    j/ Pluta

Tento vzťah môže mať dopad na vaše regeneračné schopnosti, hlbiny duše, transformáciu. Pri partnerovi môžete spoznávať pocit moci/bezmoci, intenzitu, fatalitu, či svoje tieňové vlastnosti. Cez toto spojenie môžete riešiť svoj postoj k prerodu a k tabuizovaným témam.

Poznámka: Silný vplyv planéty v synastrii nemusí značiť len množstvo aspektov, či v partnerskom horoskope alebo kombine/kompozite, ale aj postavenie planéty na hlavnej ose v týchto horoskopoch. Tiež do hry môžu vstupovať momentálne tranzity, či direkcie. Napríklad ak niekomu prechádza direkčné Slnko cez Descendent, tak ten vzťah môže otvoriť tému Slnka.

 

    Poslednou vecou, ktorú si všímame v synastrii, tak je umiestnenie hlavných osí a planét jedného partnera v domoch druhého partnera. Tým získame informáciu, že v akej oblasti (dom) a akým spôsobom (planéta) nás môže partner obohatiť, či niečomu nás naučiť. Obzvlášť veľký význam má tento poznatok, ak planéty jedného spadajú do prázdneho domu druhého. Najviditeľnejšie pôsobí v tomto smere Slnko, Luna, Ascendent a stélium planét. Preto určite neurobíte chybu, ak si budete všímať hlavne tieto astrologické prvky.

 

    Teraz si môžeme v kocke zhrnúť hlavné body, ktoré ak budeme dodržiavať, tak nám to bude postačovať pri hodnotení synastrie v bežnej praxi:

-          všímame si znaky dopĺňania a podobnosti,

-          do výkladu zahrnieme Vertex, Uzly a midpoint Slnko/Luna,

-          pozeráme na aspekty medzi dvomi horoskopmi (čím tesnejšie, tým dôležitejšie, respektíve opozícia a konjunkcia je dôležitejšia ako sextil, či trigon),

-          použijeme aj tri vedľajšie aspekty (kvinkunx, polokvadratúru, seskvikvadratúru),

-          všímame si, ktorý druh aspektov v synastrii prevažuje a ktoré planéty sú v nej najviac aspektované,

-          pozeráme na to, že aké planéty jedného spadajú do domov druhého partnera. 

 

    Tak to by bolo k prvej časti asi všetko. V druhej časti sa viac pozrieme na progresívnu synastriu (3), kombin (4), kompozit (5), prípadne na horoskopy svadby, či zoznámenia (6).

 

                                                                                                       © Rudi Majtán

 


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...