mesiac
Streda, 19.6.2024
Meniny má Alfréd

STÁLICE V HOROSKOPE

 

 

     V dnešnej dobe sa vplyv stálic stále viac podceňuje, či prehliada a to hlavne z dvoch dôvodom. Za prvé narastá popularita moderných škôl astrológie, ktoré stálice nepoužívajú z dôvodu, že sa im moc nehodia do ich psychologického konceptu. A druhý dôvod v podstate nadväzuje na ten prvý... Za niekoľko tisíc rokov sa takmer nepodarilo predefinovať ich vplyv do nejakej modernejšej, menej fatálnej podoby a sprístupniť ich dnešnej dobe. Našťastie posledné roky hlavne vďaka austrálskej astrologičky Bernadette Brady sa tento trend pomaly obracia a dnes už môžeme vďaka jej práci vidieť aj psychologický charaker stálic pôsobiacich na človeka. Základnou tradičnou knihou o stáliciach je kniha od Vivian Robsona, anglického astrológa, ktorý o vplyvu stálic napísal spis ešte v predminulom storočí. Ďalšie dôležité zväzky napísali Ebertin, Manilius, Morse....A samozrejme spomínaná Bernadette Brady.   

     Stálice pôsobia v horoskope tak, že dokážu z priemerného človeka a života spraviť niečo výnimočné. Dodávajú mu určitý lesk, farbu, vôňu... Ich vplyv je trochu iný ako u planét, pretože stálice pôsobia viac osudovo (preto pravdepodobne bol aj dlho problém definovať ich psychologicky), nečakane, nadosobne, transpersonálne. Prinášajú planéte, či bodu horoskopu, ktorá je s nimi v nejakom úzkom vzťahu určitú výnimočnosť a originalitu, od ktorej sa líši od šedého davu. Často sa spomína, že stálice síce dávajú do vienka rôzne talenty, schopnosti, charizmu, či moc, ale aj tragický osud. Vysvetľujem si to tým, že jednak ten, kto je veľmi obdarovaný, tak dokáže tieto dary veľmi ľahko zneužiť, či premrhať a preto nasleduje nevyhnutný trest. Respektíve ako som už spomínal, stálice pôsobia intenzívne na nadosobnej, transpersonálnej úrovni, kde vzniká silný tlak aj prostredníctvom ťažkého osudu k tomu, aby človek upieral pozornosť viac k duchovnému, nadvedomému svetu. Preto každý, kto má v horoskope zvýraznené silné stálice, by si mal dávať väčší pozor nato, aby ho neovládli vlastnosti ako pýcha, nadradenosť, túžba po moci a sláve, nenásytnosť, či neopatrnosť.  Pretože tieto vlastnosti ho môžu strhnúť na úplné dno.

     Každá stálica má povahu určitej planéty, či kombinácii planét, z ktorej sa odvodzujú jej základné charakteristiky (spolu s mytológiou a symbolikou súhvezdia, v ktorom sa nachádza). Ak je vo vzťahu k planéte s podobnou charakteristikou, tak posilňuje jej charakter (napr. planéta Mars na marsovskej stálici zdôrazňuje ešte viac vlastnosti ohnivého Marsu ako odvahu, divokosť, impulzívnosť, bojovnosť...). Ak je však vo vzťahu k planéte, ktorá má odlišné charakterové črty ako je povaha stálice, tak môže pôsobiť ako aspekt medzi dvomi planétami. Napríklad Venuša na saturnskej stálici môže pôsobiť ako keby so Saturnom zvierala v určitom zmysle aspekt.

     Keď pracujeme so stálicami, tak si treba uvedomiť pár vecí. V prvom rade, že existujú stovky stálic, napriek tomu viditeľný vplyv má len pár desiatok. A aj z tých pár desiatok rozlišujeme podľa určitých znakov, že kedy sa jedná o zásadný vplyv a kedy len o dokresľujúci. V tomto prípade dvojnásobne platí, že je nutné triediť zrno od pliev, pretože ak by sme počítali so všetkými vplyvmi v horoskope, tak by sme sa v nich doslova stratili.

    V prvom rade je treba poznať silu, či intenzitu a dôležitosť pôsobnosti hviezd. Nie každá stálica pôsobí rovnako intenzívne. V jednoduchosti ich môžeme rozdeliť do 4 kategórií. Do prvej kategórie zaraďujeme kľúčové stálice (patria sem aj 4 kráľovské hviezdy), ktoré veľmi silno ovplyvňujú horoskop. Do druhej kategórie patria tiež dôležité stálice, ktoré však pôsobia o niečo slabšie ako stálice z predchádzajúcej kategórie. Spolu tieto dve kategórie zahŕňajú okolo 20 najdôležitejších stálic, ktoré môžeme brať ako úplný základ. V tretej kategórii sa nachádzajú stálice, ktoré pôsobia o úroveň slabšie, napriek tomu však cítiť ich vplyv. Tieto stálice berieme do úvahy len pri detailnom rozbore horoskopu. Štvrtá kategória obsahuje hviezdy, ktoré môžeme pri výklade väčšinou zanedbať, keďže ich vplyv je slabý a skôr doplnkový. Väčšiu pozornosť môžeme upriamiť k nim len vtedy, ak horoskop neobsahuje dostatok aspektov, aktívnych midpointov, či iných planetárnych väzieb a vďaka nim chceme rozšíriť svoj výklad.  

 

 1. kategória – Algol, Aldebaran, Sírius, Regulus, Spica (spolu s hviezdou Arcturus), Antares, Vega, Fomalhaut
 2. kategória – Sirrah (Alpheratz), Alcyone (hlavná hviezda Plejád), Capella (zosilnená pôsobením mnohých hviezd okolo nej - Phact, Mintaka, Nath),  Betelgeuse (v konjunkcii s Polárkou), Pollux a jeho brat Castor, Procyon, Alfrad, Vindemiatrix, Severná a Južná Miska, Altair, Scheat
 3. kategória – Mirach, Prima Hyadum (hlavná hviezda Hyád), Rigel, Bellatrix, Canopus, Praesepe (zosilnená pôsobením dvojhviezdy Severný a Južný Aselus), Denebola, Zosma, Algorab, Acrux, Gemma Alphecca, Unuk, Agena, Toliman (Bungala), Deneb Algedi, Deneb Adige, Achernar
 4. kategória – všetky ostatné (Denebkaitos, Sheratan, Alhena, Zaniah, Diadem, Acuelus, Acumen, Markab...)

 

    Pri stáliciach uvažujeme hlavne konjunkcie, v určitých prípadoch aj opozície, či paralely. Ostatné priame aspekty neuvažujeme vôbec. Kvadratúry, trigony, sextily na stálice pôsobia len vtedy, ak sa na stálici nachádza nejaký dôležitý prvok a podľa aspektácie tohto prvku môžeme predpokladať, či vplyv stálice bude viac konštruktívny alebo deštruktívny.  Orbis pri aspektoch medzi stálicou a planétou, či hlavnou osou je citeľný aj u najsilnejších stáliciach maximálne dva stupne. Orbis je však závislý hlavne od dôležitosti stálice.

 

 1. kategória -  orbis max. 2° (konjunkcia), 1° 30´ (opozícia a paralela)
 2. kategória – orbis max. 1° 30´ (konjunkcia), 1° (opozícia a paralela)
 3. kategórie – orbis max. 1° (konjunkcia), 0° 30´ (opozícia a paralela)
 4. kategórie – orbis max. 0°30´ (konjunkcia), opozíciu a paralelu môžeme zanedbať

 

     Stálice majú vplyv hlavne na planéty a hlavné osy. Veľa autorov uvažuje však aj ich pôsobnosť napríklad na lunárne uzly, bod šťastia, vertex... Preto čisto teoreticky sa dajú používať aj pri neštandartných prvkoch horoskopu. Prakticky však ich vplyv v týchto prípadoch je minimálny, pretože u stáliciach viac ako inde záleží na tom, že akú dôležitosť a silu má prvok v horoskope, s ktorým je vo vzťahu. Kedy je ich úloha v  horoskope dôležitá a neprehliadnuteľná si môžeme zhrnúť v nasledujúcich bodoch: 

 

 1. vo vzťahu so svetlami (Slnkom a Lunou)
 2. vo vzťahu s planétami, ktoré vládnu Slnku alebo Lune, hlavne ak je v znameniach Slnka, či Luny stélium viacerých (najmä osobných) planét
 3. vo vzťahu k Ascendentu alebo Medium Coeli alebo k planétam, ktoré týmto dvom bodom vládnu (obdobne to môže platiť aj pre Immum Coeli a Descendent, aj keď v menšej miere)
 4. vo vzťahu k dominantnej planéte:

a/ planéta, ktorá sa nachádza na hlavnej ose (Ascendent, Medium Coeli, Descendent, Immum Coeli)

            b/ ohnisková planéta významnej planetárnej konfigurácie (napr. polokríža, prstu božieho, draka...)

            c/ hlavná planéta tvaru horoskopu (napr.držadlo vedra alebo rušeň lokomotívy)

            d/ finálny dispozitor horoskopu vo svojom domicilnom znamení

 

    Po stručnom predstavení práce so stálicami môžeme prejsť k základným charakteristikám najdôležitejších hviezd, ktoré sme v našom rebríčku dôležitosti zaradili do I.kategórie....

 

Algol

 

 

 

    Jedna z najdiskutovanejších stálic u astrológov pre jej démonickú povahu. Nachádza sa v súhvezdí Perzeusa, pričom predstavuje hlavu medúzy, ktorú Perzeus drží v rukách. Povahou je zmesou vplyvu Saturna, Marsa a po novšom aj Urána a Pluta. Považuje sa za najhoršiu hviezdu na oblohe a je spájaná s prvou Adamovou ženou Lilith a s tarotovou kartou Diabol. Už z týchto symbolov je jasné, že z psychologickej stránky má niečo spoločné so (ženskou) sexualitou, libidom a poznaním. Modernejšie práce ju až tak čiernobielo nevidia a poukazujú aj na jej niektoré pozitívnejšie stránky. Jedných zo základných čŕt vplyvu tejto stálice aj tak patrí „strata hlavy“, tak ako ju stratila medúza pri seknutí mečom Perzeusa. Tento symbolický meč býva najčastejšie nejaká silná vášeň k nejakému obdivovanému človeku, ideálu, či životnému štýlu. Algol dokáže vyťahovať z nevedomia naše, či cudzie tiene a odvrátené vlastnosti, ktoré sa môžu použiť konštruktívne (napr. umenie) alebo deštruktívne (násilie). Tento vplyv posilňuje divokosť, zmyselnosť, extrémizmus, fanatizmus, tvrdohlavosť, zaťatosť, ktorá znamená doslova skamenenie (medúza, keď sa na niekoho pozrela, tak sa premenil na kameň), ale aj schopnosť ísť do hĺbky, robiť experimenty a prekračovať tabu, prenikavosť, skúmavosť, odvahu, vytrvalosť, výdrž, silu, vášeň a charizmu.

Príklady: basketbalista Wilt Chamberlain (ascendent), hermetici Pierre de Lasenic (Slnko) a Stanislas de Guaita (ascendent), hokejista Jaromír Jágr (ascendent), boxerista Nikolaj Valujev (Luna), špiónka Mata Hari (Pluto ako vládca ascendnetu), astrológ Wiliam Lilly (Slnko), spisovateľka Agata Christie (Medium Coeli), maliarka Frida Kahlo (Medium Coeli), iránsky náboženský vodca Ruholláh Chomejní (Slnko), geniálny klavirista David Helfgott (Slnko)

 

  Aldebaran

 

 

 

       Prvá zo štyroch kráľovských stálic Perzie, ktorá domovinu má v súhvezdí Býka. Povahou je zmesou Marsu a Jupitera, trochu aj so štipkou Venuše. Aldebaran sa nachádza v pravom oku Býka, pričom v blízkosti sa nachádzajú Hyády, ktoré pripomínajú červenú šatku alebo kvapky slzotvorného spreja, ktoré toto mohutné zviera rozdráždia. Je zaujímavé, že v presnej opozícii sa nachádza ďalšia kráľovská hviezda Antares v súhvezdí Škorpióna, ktorej sú pripisované práve problémy s očami. Už zo symboliky je jasné, že charakterom Aldebarana je divokosť, odvaha, sila, hrdinstvo, neústupnosť. Vplyv tejto stálice sa podobá parnému valcu, ktorý sa dá len ťažko zastaviť. Práve v tomto hrozí zároveň aj nebezpečenstvo, na ktoré si musí človek pod nadvládou tejto stálici dávať pozor. Mal by sa naučiť väčšej opatrnosti, aby vedel zatiahnuť včas brzdu, keď je treba. Ak je táto hviezda vo vzťahu k akejkoľvek planéte, tak zvyšuje sebavedomie, energiu a šarm princípu, ktorý tá planéta predstavuje. Napríklad pri Merkúrovi pôjde o sebaisté a rázne komunikačné schopnosti, či názory. Pri Venuši o silné vedomie vlastných, či celospoločenských hodnôt, prípadne o atraktivitu k druhému pohlaviu. A tak ďalej. Keďže Aldebaran je kráľovská stálica, tak prepožičiava ctižiadosť, autoritu a túžbu vyhrávať a vládnuť. Len ťažko dokáže žiť v podriadenom postavení. Väčšinou títo ľudia majú prirodzený inštinkt ako sa prepracovať k žezlu a korune, aby mohli vládnuť oblasti, ktorú si vyberú. V dávnych dobách sa jednalo hlavne o armádu a šľachtu. Dnes sa skôr jedná o šport, politiku a manažérske pozície v podnikateľskom prostredí. Keďže s touto stálicou je spojená mužská energia, tak prirodzenejšie sa prejavuje u mužov, pretože u nich zvyšuje okrem iných benefitov zvyšuje príťažlivosť pre nežnejšie pohlavie. Často tento vplyv prináša úspech, blahobyt, popularitu, ktoré však pre divokosť a neopatrnosť môžu rýchlo pominúť. Dôležitá je dosiahnuť osobnú integritu všetkých zložiek individuality. Ak sa robia kompromisy pri tomto dosahovaní, tak to môže predznamenávať začiatok pádu. 

Príklady: herec Clint Eastwood (Slnko), herečka Brooke Shields (Slnko), politici J.F.Kennedy (Slnko), Benito Mussolini (Luna), Viktor Orbán (Slnko), Nicolae Ceausescu (Ascendent), Miloš Zeman (Ascendent), George Bush senior (Medium Coeli), Tony Blair (Slnko), Juan Peron (Luna), Vladimír Mečiar (Saturn ako vládca Medium Coeli), hokejista Wayne Gretzky (Luna), beatník Jack Kerouac (Medium Coeli), moderátorka Oprah Winfrey (Medium Coeli)

 

Sírius

    Najjasnejšia a zároveň najviditeľnejšia hviezda na oblohe (niekedy prezývaná aj „nočné Slnko“), ktorá sa nachádza v ústach súhvezdia Veľkého psa. Povahou je zmesou Marsa, Jupitera so štipkou vplyvu Luny.  Ľudia pod vládou tejto stálice majú niečo zo zvieraťa, ktoré je často označované ako najlepší priateľ človeka. Sírius prepožičiava také vlastnosti ako vernosť, lojalitu, oddanosť, výdrž (zahryznúť sa a nepustiť), talent vyňuchať vhodné príležitosti a tiež potrebu a schopnosť  niekoho, či niečo chrániť, či strážiť. V horšom prípade sa môže jednať o podráždenosť, zúrivosť a neovládateľné emócie. Človek s touto stálicou nedokáže sedieť len tak v rohu, ale potrebuje doslova svietiť a byť obdivovaný. Vplyv posilňuje ctižiadosť, podnikavosť, ambície, vášnivosť, horlivosť, súťaživosť, mužskú energiu, charizmu a spoločenskú obratnosť. A prepožičiava podporu a ochrannú ruku od vyššie postavených ľudí alebo v metafyzickom zmysle aj od vyššej, neviditeľnej inteligencie. Utvrdzuje v osobnosti zbožnosť, vieru a aj schopnosť obetovať sa pre kolektív, ideál, či milovanú osobu. Sírius pôsobí ako čarovný prútik a to takým spôsobom, že dokáže niečo obyčajné premeniť na niečo neobyčajné, respektíve posvätiť svetské. Neveľké činy môžu vzbudiť obrovské následky, preto by si mal človek dávať obzvlášť pozor na svoje konanie. Podľa tradície táto hviezda prináša bohatstvo, úspech, popularitu, ale aj možnosť trvalejšieho zranenia (hlavne zo športu, súboja alebo z pôsobenia v armáde) a nebezpečenstvo pohryznutia psom a sklony k zneužitiu moci. Bola patrónkou generálov, dôstojníkov, vyšších úradníkov, správcov, ochrankárov a cirkevnej elity, v dnešnej dobe sa môže jednať skôr o športovcov, finančných žralokov, politikov, duchovné autority.

Príklady: Dalajláma XIV. (Slnko), herec Sylvester Stalone (Slnko) a Richard Chamberlain (Medium Coeli), herečka Monica Belluci (Medium Coeli), politici George Bush jr. (Slnko), Václav Klaus (Venuša ako vládca Ascendentu), Róbert Fico (Ascendent), Béla Bugár (Slnko), umelci Jean Cocteau (Slnko), Frida Kahlo (Slnko), basketbalista Michael Jordan (Ascendent), krasokorčuliarka Katharina Witt (Ascendent), vedec Albert Einstein (Ascendent), vynálezca Guglielmo Marconi (Ascendent), hudobník Kurt Cobain (Luna)

  

Regulus

 

 

 

    Ďalšia zo štyroch kráľovských hviezd Perzie, ktorá sa nachádza v srdci súhvezdia Leva.  Podľa mnohých astrológov sa jedná o najsilnejšiu stálicu, pretože svojou polohou sa nachádza presne na ekliptike, čím znásobuje svoj vplyv. Je to jedna z mála hviezd, od ktorej sa odvodzujú veky a cykly našej civilizácie. Povahou je zmesou Jupitera a Marsu (a podľa niektorých autorov aj Uránu). V tarote je spájaný s ohnivou kartou „Sila“. Už zo symboliky vyplýva, že Regulus prepožičiava kráľovské vlastnosti ako odvahu, veľkoleposť, vznešenosť, ušľachtilosť, idealizmus, nezávislosť... V horšom prípade sa môže jednať o velikášstvo až megalomániu, pýchu, nadradenosť a o takzvaný syndróm modrej krvi, či spasiteľský komplex. Všetky prvky horoskopy, ktoré sa dostanú do vzťahu s touto stálicou, tak môžu byť viac naladené na svoje ambície, posilniť vlastné sebavedomie a pocit výnimočnosti a veľkú túžbu po slobode. Preto sa len ťažko dokážu ľudia s týmto vplyvom podriaďovať, či hrať druhé husle. Silne potrebujú vládnuť alebo aspoň sa cítiť privilegovaný, či nespútaný. Regulus má aj v názve „reguláciu“, v latinčine sa nazýval „stella regina“ a preto je človek schopný regulovať, či riadiť dianie okolo seba. K tejto hviezde sa pripisuje sila ducha a srdnatosť pre ideál, ktorý si osoba zvolí (nie nadarmo sa táto stálica nachádza v srdci Leva). V tradičných knihách sa píše, že je to hviezda vládcov, generálov, šľachty, cirkevných hodnostárov. V dnešnej dobe však stojí skôr za športovcami (najlepší z najlepších), politikmi, manažérmi, duchovnými osobnosťami a často sa vyskytuje aj u astrológov. Prepožičia tiež rešpekt, autoritu, moc, bohatstvo, popularitu, úspech. Traduje sa, že po období úspechov, blahobytu, či popularity, nastáva strmí pád. Hlavný dôvod tohto pádu je pýcha a túžba po pomste. Kvôli úspechom, sebavedomiu a pocitu výnimočnosti, si človek pod týmto vplyvom vytvára kopec neprajníkov a nepriateľov. Ak podľahne túžbe zatočiť s nimi, ponížiť ich alebo doslova ich udupať pod rovnú zem, tak je veľká pravdepodobnosť, že si sám pod sebou podpíli konár. Mal by sa vystríhať hesla „oko za oko, zub za zub“ a mal by sa naučiť pokore a tiež sa snažiť riešiť konflikty umiernene a diplomaticky. Ak sa mu to podarí, tak žiadnemu pádu nemusí dôjsť.

Príklady: basketbalisti Wilt Chamberlain (Slnko), Kobe Bryant (Slnko) a Michael Jordan (Slnko), milionári Donald Trump (Ascendent) a Bill Gates (Pluto a Jupiter ako vládca Medium Coeli), spisovatelia Paulo Coelho (Slnko), H:P.Lovecraft (Slnko) a J.W.Goethe (Merkúr ako vládca Medium Coeli), americký generál Norman Schwarzkopf (Slnko), politici Winston Churchill (Luna), Margarette Thatcher (Luna), Sadám Hussein (Venuša ako vládca Ascendentu), Róbert Fico (Saturn ako vládca Ascendentu), Milan Rastislav Štefánik (Mars ako vládca Ascendentu), Juan Peron (Medium Coeli), hokejista Jaromír Jágr (Luna), atlét Usain Bolt (Slnko), spevák Prince (Pluto ako vládca Ascendentu + Medium Coeli)

 

Spica

 

 

    Veľmi dôležitá stálica, ktorá silou pôsobenia sa môže rovnať aj kráľovským hviezdam (niekedy je namiesto Fomalhautu aj za kráľovskú stálicu mylne považovaná). Možno je to aj vďaka tomu, že ani nie pol stupňa od nej (v dĺžkových súradniciach) sa nachádza významná hviezda Arcturus a tvorí s ňou dvojhviezdu. Povahou je zmesou Marsu a Venuše so štipkou vplyvu Merkúra a Jupitera. Spica sa nachádza v stohu klasov súhvezdia Panny (bohyňa plodnosti Isis, panna Mária...). Už z tejto symboliky je jasné, že prepožičiava človeku buď umelecký talent a spoločenskú obratnosť (a šarm) alebo analytické, vedecké myslenie a schopnosť vstrebávať nové vedomosti. Zrno slúži ako potrava. Je to dar bohýň plodnosti, ktorým môžeme nakŕmiť naše duševné zmysly (umenie, informácie). Alebo ak sa stane, že zrno je nekvalitné, tak človek pod vplyvom tejto stálice má dar triediť zrno od pliev (analýza, úsudok, vnímavosť). Táto hviezda dáva vlastnosti ako učenlivosť, vynaliezavosť, tvorivosť, zručnosť, šikovnosť. V indickej astrológii sa volá Čitrá, čiže v preklade „jasná“ a jej lunárna stanica je zobrazovaná ako lampa, či perla. Aj jedinec opečiatkovaný touto stálicou nosí v sebe nejakú cennosť, poklad, svetlo, pomocou ktorého môže zažiariť. V tradičných charakteristikách sa o Spice píše, že prináša bohatstvo, slávu, úspech, najmä prostredníctvom umenia alebo vedy (a vedomostí). A ak je poškodená, tak je príčinou neplodnosti a nespravodlivosti. Pravdepodobné vysvetlenie je v tom, že bohyne plodnosti obdarujú človeka vysokou duševnou plodnosťou a v rámci zákona rovnováhy asi na úkor tej fyzickej. Respektíve sa môže jednať aj o zneužitie darov, ktoré dostal. V praxi som však zatiaľ nevidel nijaké veľké odchýlky, že by ľudia pod týmto vplyvom nemohli mať vôbec deti.

Príklady: spisovateľ Oscar Wilde (Slnko), filozof Friedrich Nietsche (Slnko), herci Sylvester Stalone (Luna), Richard Chamberlain (Luna) a Gérard Depardieu (Medium Coeli), hudobníci Bruce Springsteen (Luna) a Chuck Berry (Slnko), politici Vladimír Putin (Merkúr) a Charles Gaulle (Ascendent), tenorista a operný spevák Jose Maria Carreras (Ascendent), basketbalista Yao Ming (Luna), spisovateľ H.P. Lovecraft (Luna), herečka Jennifer Aniston (Ascendent), prekliaty básnik Arthur Rimbaud (Ascendent)

 

Antares

 

 

     Tretia zo štyroch kráľovských stálic, ktorá sa nachádza v srdci súhvezdia Škorpióna. Meno je odvodené od Anti Ares – protivník Marsu. Už z tohto vyplýva, že v povahe badať silný vplyv Marsu a niektorí astrológovia k tomu pridávajú aj Jupitera, prípadne aj štipku Merkúra a Saturna. Jedná sa o jednu z najmilitantnejších hviezd. Škorpión bol odjakživa symbolom nebezpečenstva a aj človek narodený pod vplyvom tejto stálice má v sebe vlastnosti, ktoré ho môžu zahnať do nebezpečenstva. Patrí k nim odvaha, bojovnosť, divokosť, dravosť, dobrodružnosť, aktivita, nepoddajnosť, tvrdohlavosť, sebavedomie, veľkorysosť, ochota riskovať. Nie nadarmo je táto hviezda jediná, ktorá sa odváži vyzvať na súboj aj samotné božstvo vojny a boja – Marsa. A aby s ním dokázala v aréne držať krok, tak musí mať v sebe niečo viac ako len smelosť a opovážlivosť. A tým bonusom je silná intuícia, imaginácia alebo mimozmyslové vnímanie, vďaka ktorému môže mať rozvinuté strategické, taktické schopnosti a predvídavosť. S týmto súvisí aj to, že táto stálica oslabuje zrak a bežné zmyslové vnímanie. A naopak posilňuje mimo zmyslové vnímanie, vizuálne schopnosti, predstavivosť a inštinkty. Dôvod môže byť buď ten, že Antares robí presnú opozíciu voči ďalšej kráľovskej hviezde Aldebaranovi, ktorý symbolizuje oko Býka poprášené akoby sprejom, ktorý predstavuje súhvezdie Hyád. Alebo ako je známe, Škorpión je nočné zviera, ktoré sa cíti doma v rôznych jaskyniach, norách a tmavých skrýšach. A tam sa musí vedieť orientovať inak ako normálnym spôsobom. Podľa tradícii táto stálica prináša pocty a úspech, hlave v oblastiach ako armáda, politika, cirkev a duchovný život. Dnes k týmto oblastiam môžeme započítať šport, manažérske funkcie, podnikateľskú sféru, či religionistiku, spiritualitu a filozofiu. Ako každá kráľovská hviezda, tak aj Antares má špecifickú vlastnosť, ktorá môže spôsobiť pád. Je ňou extrémizmus (nemiernosť), posadnutosť alebo fanatizmus. Ak sa človek týmto vlastnostiam vyhne a bude si vo všetkom pestovať umiernenosť a rovnováhu, tak môže predísť skaze.

Príklady: politici Winston Churchill (Slnko), Jaques Chirac (Slnko), Saddam Hussein (Luna), Recep Erdogan (Luna, Mars), Abraham Lincoln (Medium Coeli), basketbalista Michael Jordan (Luna), plavecký rekordér Mark Spitz (Luna), maliar Pablo Picasso (Luna), operná diva Maria Callas (Slnko, Ascendent), tenista Boris Becker (Ascendent),  filozof Friedrich Nietsche (Luna), sochár Auguste Renoir (Medium Coeli), herci Gérard Depardieu (Venuša ako vládkyňa MC) a Woody Allen (Slnko), hermetik František Bardon (Slnko)

 

Vega

     Najjasnejšia hviezda súhvezdia Lýry, ktorej názov je odvodený od Al-Waki - pasca. Jej vplyv zvyšuje pravdepodobne aj fakt, že s významnou stálicou Sírius, ktorá je s ňou v opozícii, tvoria akúsi nebeskú osu. Ak by nebolo tejto polohy Síriusa, tak pravdepodobne vplyv Vegy by bol o niečo slabší, vďaka jej vysokej šírky. Povahou je zmesou Venuše a Merkúra a po novom aj Neptúna. Už zo symboliky tejto hviezdy vyplýva, že jej lahodný zvuk môže k sebe vábiť bytosti, ktoré sa potom môžu dostať do nejakého extrémneho stavu, z ktorého sa nedá ujsť. Často je týmto stavom očarenie alebo obdiv k človeku, u ktorého má táto stálica významné postavenie. Vega dáva osobnosti charizmu väčšinou spojenú buď s umeleckým talentom, krásou, spoločenskou obratnosťou alebo výrazným rečníckym talentom. Nebezpečenstvo tejto pozície je v tom, že svoju charizmu a talent môže tento človek zneužiť. K pozitívnejším stránkam tejto stálice patrí priateľskosť, kultivovanosť, šarm, flexibilita, cieľavedomosť, vecnosť a triezvy pohľad na svet. K tým horším stránkam patrí hlavne fanatická ctižiadosť, zmyselnosť, náruživosť a túžba po prepychu. Keďže tento vplyv sa často spája s bohatstvom a slávou, tak veľkým rizikom je nemierny, bohémsky život, ktorý je týmto ľuďom blízky. Podľa tradície, ak sa na tejto hviezde nachádza Luna (podľa niektorých zdrojov aj Neptún) pod obzorom, tak nositeľ tejto konštelácie má talent pre okultizmus, respektíve môže ľahko vyciťovať, či zhmotňovať obsahy kolektívneho nevedomia.  Tiež sa v podstate jedná o to, že buď niečo priťahuje alebo ovláda. Tak ako v knihách klasikov sa môžeme dočítať, že táto stálica sľubuje úspech v politike, umení alebo vo finančných záležitostiach. Ale aj tam sa spomína, že človek by si mal dávať pozor na pôžitkárstvo, ktoré môže viesť až k vlastnej skaze (hlavne prostredníctvom poškodeného zdravia alebo dlhov).

Príklady: politici Konrad Adenauer (Slnko), Mao Tse Tung (Ascendent), Jaroslaw Kaczynski (Medium Coeli), Miroslav Beblavý (Slnko), Róbert Fico (Ascendent) a Béla Bugár (Slnko), krasokorčuliarka Katharine Witt (Mars ako dominanta),  herci Johnny Deep (Luna) a Paul Newman (Ascendent), filozof a jogín Osho (Luna), basketbalisti Stephen Curry (Mars ako vládca Medium Coeli) a Shaquille O´Neil (Medium Coeli), speváci Peter Gabriel (Luna) a David Gahan (Medium Coeli)

 

 Fomalhaut

    Posledná zo štyroch kráľovských stálic, ktorá sa nachádza v ústach súhvezdia južnej Ryby. Povahou je zmesou Merkúra, Venuše a Neptúna. Keď sa pozrieme na symboliku tejto hviezdy, tak ústa značia to, čím sa naša duša prejavuje. A Ryby zas druhý, nepoznaný svet. Tento vodných živočích ústami mlčí, respektíve jeho reč je akoby z iného sveta. A ticho môže znamenať najvyšší kozmický stav. Najvyšší ideál, za ktorým mystici kráčajú. Na druhú stranu môže pre materialistu značiť prázdno a ničotu. Preto ľudia poznamenaný touto stálicou nosia v sebe obrovskú túžbu ísť za ideálmi a snami. Pri tomto vplyve je dôležité, či sa jedná o vznešené ideály a realizovateľné sny alebo o pochybné ideály a prízemné, či falošné túžby. V prvom prípade táto stálica prináša úspech, bohatstvo, slávu, nesmrteľnosť. V druhom prípade síce tiež môže priniesť slávu a úspech, ale po ktorom nasleduje pád. Alebo rozdúchava veľké túžby, ktoré sú príčinou strát a zmätku. Fomalhaut svojim pôsobením tlačí na hmotne založeného človeka, aby sa z neho stala duchovná bytosť a aby zjemnil svoje zmysly. Ľudia poznačený touto hviezdou majú v sebe  idealizmus, fantáziu,  vnímavosť, oduševnelosť, estetické cítenie, senzitivitu, šarm a vysoké ambície, pričom všetky tieto vlastnosti môžu využiť jak konštruktívnym, tak aj deštruktívnym spôsobom. Preto je u nich dôležité, aby zostali čestní a aby si zvolili taký ideál, ktorý presahuje ich individualitu. Potreba rozvíjať nezištnosť a spiritualitu. Podľa tradície tento vplyv pomáha spisovateľom, umelcom, politikom a duchovným ľuďom. 

Príklady: básnik a surrealista André Breton (Slnko), hudobníci Kurt Cobain (Slnko), Elvis Presley (Luna) a Prince (Luna), herečka Drew Barrymore (Slnko), herci Paul Newman (Luna) a Bruce Wilis (Merkúr ako vládca Medium Coeli), básnik a hermetik Stanislas de Guaita (Luna), mystik a jogín Květoslav Minařík (Slnko), basketbalista LeBron James (Medium Coeli a Mars), tenista Björn Borg (Mars ako dominanta), politik Ronald Reagan (Venuša ako vládkyňa Medium Coeli), Wolfgang Mozart (Venuša)

 

Stálice so špeciálnym vplyvom (priebežne sa bude dopĺňať podľa ďalších pozorovaní):

 

Šport/Armáda/Manažment – Algol, Aldebaran, Bellatrix, Pollux, Regulus, Antares

-          tieto stálice majú silne dravú, priebojnú povahu, pričom posilňujú vôľu a odvahu, a dávajú predpoklady vo všetkých marsovských oblastiach

Umelci/Spoločenská obratnosť – Alpheratz (Sirrah), Mirach, Spica, Vega, Fomalhaut

-          tieto stálice majú silnú venušskú signatúru, preto prepožičiavajú buď umelecký talent, krásu alebo schopnosť nadväzovať a udržiavať si kontakty. Ľudia s týmito stálicami dokážu ťažiť zo vzťahov svojou priateľskosťou, diplomaciou a sympatiami. Majú cit utvárať harmonické vzťahy a prezentovať tie lepšie stránky svojej povahy.

Mimozmyslové vnímanie  - Alcyone, Praesepe, Spiculum, Antares, Acumen, Aculeus, Facies

-          tieto stálice podľa tradície oslabujú zrak, ale podľa novších pozorovaní ich lepšie definuje skôr  odlišnosť vo vnímaní reality, ktorá síce môže (ale aj nemusí) oslabovať bežné zmysly, ale tiež môže posilňovať mimozmyslové vnímanie, intuíciu a citlivosť k nevedomiu. Ľudia pod vplyvom týchto stálic môžu mať problémy v medziľudských vzťahoch (odlišné vnímanie) alebo v orientovaní sa v bežnej realite, ale môžu mať aj blízky vzťah k snom (napr. veštecké sny, lucidné snívanie...) a k inej dimenzie bytia.

Moc a autorita – Aldebaran, Antares, Regulus, Sírius, Vega, Fomalhaut  

-          tieto stálice prinášajú moc, sebavedomie, charizmu a schopnosť byť prirodzenou autoritou vo svojom okolí. Ich vplyv má často dopad na široké masy ľudí.

Spisovatelia/Intelektuáli – Capella, Castor, Pollux, Vindemiatrix, Spica, Scheat

-          tieto stálice zvyšujú buď rozumový potenciál alebo schopnosť zhromažďovať a potom používať (často originálne) širokú škálu informácií

Nešťastie/Utrpenie – Algol, Unukalkhai, Scheat

-          tieto stálice podľa tradície prinášajú bolesť, sklamanie, nebezpečenstvo, nehody a straty (častokrát kvôli svojej neopatrnej a divokej povahe), ktoré môžu byť veľkým impulzom k umeleckým aktivitám alebo k uvedomeniu si pominuteľnosti všetkých vecí

Veľké šťastie – Capella (a oblasť hviezd okolo nej – Phact, Mintaka, Nath), Betelguese, Regulus, Spica (Arcturus)

-          tieto stálice prinášajú nejaký dar do života, výhodu pred ostatnými  alebo šťastné príležitostí, ktoré pomáhajú človeku radovať sa z pozemského bytia v oblasti, ktoré sú stálicou zasiahnuté

Okultizmus/Zvláštne schopnosti  - Regulus, Acrux, Fomalhaut, Scheat

-          tieto stálice prinášajú často silný idealizmus a záujem o okultizmus, náboženstvo, filozofiu, či mystiku alebo nejaké zvláštne schopnosti, či zážitky, ktoré sa ťažko vysvetľujú bežným rozumom

 

Poznámka:   Názov „stálice“ nie je práve najšťastnejší, lebo v skutočnosti nestoja na jednom mieste, ale zverokruhom sa pohybujú približne 1° za 72 rokov. Ak dôležité stálice menia svoje znamenia, tak často hovoríme o striedaní vekov. Napríklad naposledy menili znamenie hlavná hviezda Plejád Alcyone (v roku 2000 z Býka do Blížencov) a jedna zo štyroch kráľovských hviezd Regulus (v roku 2012 z Leva do Panny). Keďže k tomuto javu dochádza len raz za niekoľko storočí, až tisícročí, tak môžeme hovoriť o postupnej zmene vedomia civilizácie. Aktuálne polohy stálic môžete nájsť na internete.

 

 

Niekoľko príkladov:

 

Jimi Hendrix bol podľa mnohých prestížnych ankiet, rebríčkov a časopisov, označený za najlepšieho gitaristu všetkých čias. Keď sa pozrieme na jeho horoskop, tak nedá sa nevšimnúť opozície Urána s Venušou, ktorá je častá u hudobníkov venujúcich sa modernou hudbou. Tiež je výnimočné prepojenie transsaturnských planét (Urán, Neptún, Pluto) so svetlami: Neptún v sextile na Slnko a Lunu, pričom tieto aspekty sú ešte zosilnené tým, že midpoint Slnko/Luna sa nachádza presne na Neptúne. Urán je v opozícii na Slnko a v sextile na Lunu. A Pluto je v konjunkcii s Lunou a v trigone so Slnkom. A tieto prepojenia vytvárajú konfiguráciu podobajúcu sa na kolísku. Už z týchto konštelácii je jasné, že sa jedná o výnimočnú osobnosť, ktorá bude mať dosah na veľkú skupinu ľudí. Tiež je v horoskope vidieť jeho obrovský umelecký talent. Ale skvelých hudobníkov s horoskopmi nabitými talentom je tisíce. Ktoré konštelácie sú také výnimočné, že sa z neho stal kráľ gitaristov??? Odpoveďou je výnimočné postavenie astrologických prvkov na silných stáliciach. Bod symbolizujúci povesť a kariéru (MC) sa nachádza vo Váhach na silnej stálici Spica, ktorá je častá u umelcov. Ďalej vládca Medium Coeli – Venuša, sa nachádza v Strelcovi, na kráľovskej hviezde Antares. Táto stálica určite podporovala jeho úspech, ale aj divokosť, akou sa životom rútil. A tiež môže mať prsty v tom, že sa stal známym vďaka elektronickej gitare, ktorej zvuk má dosť marsovských rysov. Ak sa pozrieme na vládcu Ascendentu – Jupitera, tak ten stojí na Procyonovi, ktorý prináša drzosť a drive. Druhý vládca Ascendentu – Saturn sa nachádza na ďalšej kráľovskej stálici Aldebaranovi. Táto hviezda dáva charizmu a schopnosť stať sa autoritou v oblasti, ktorej sa človek naplno venuje. Navyše Lunárny uzol, ktorý symbolizuje vzťahy a možnosti rastu, sa nachádza na tretej kráľovskej stálici – Regulusovi. Celkovo syntéza prepojenia transsaturnských planét v konfigurácii kolíska a obsadenosť dôležitých stálic dali Jimimu Hendrixovi výnimočný potenciál, ktorý v hudobnej brandži naplno využil.

 

 

 

 

Michael Jordan je považovaný takmer všetkými odborníkmi, ale aj laickou verejnosťou za najlepšieho basketbalistu všetkých čias. A pravdepodobne tak skoro prekonaný nebude. Bol jedným z jedenástich športovcov, ktorý získali v prestížne ocenenie najlepšieho športovca minulého storočia. Aký ma Michael Jordan horoskop? Z klasických konštelácii, ktoré prinášajú úspech, udrie hneď do očí domicilný Jupiter v Rybách, presne na Medium Coeli. Jupiter značí úspech a expanziu. Navyše prestížne kolektívne športy sú podľa mnohých astrológov symbolizované práve Jupiterom a 9.domom, kde má Jordan Slnko. Tvar horoskopu je lokomotíva, kde rušňom je výbušný Mars v ohnivom Levovi. Navyše je bohato aspektovaný Lunou, Neptúnom a Saturnom. Už z toho sa dá usudzovať, že talent k športu by nositeľ tohto horoskopu mohol mať. A tiež, že by mohol byť aj úspešný. Ale kde je v horoskope naznačená taká obrovská sláva a výnimočnosť? Opäť môžeme povedať, že v stáliciach. Ascendent v Rakovi leží presne na najjasnejšej hviezde našej oblohy – Síriusovi. A presne tak svietil Jordan v NBA, či na olympijských hrách. Ďalej vládca Ascendentu Luna sa nachádza na kráľovskej stálici Antares, ktorá dáva sebavedomie, energiu a chuť víťaziť a dobíjať. Potom Slnko vo Vodnárovi je v opozícii na ďalšiu kráľovskú stálicu Regulusa. Ten zvyšuje silnú túžbu po presadení vlastnej osoby. A neposlednom rade jedna z dominánt – Venuša sa nachádza na silnej stálici Vega, ktorá môže byť za tým, že okrem športového úspechu bol aj mimoriadne komerčne úspešný. A že bol ideálnym modelom pre mnoho reklamných kampaní.

 

 

 

Ronald Reagan bol jeden z najvýraznejších amerických prezidentov, ktorý bol zdatný súper vtedajšiemu Sovietskemu zväzu a ktorý významnou mierou prispel k pádu železnej opony. Navyše do úradu vstúpil už ako hollywoodska hviezda mnohých filmov. Ak sa pozrieme na jeho horoskop, tak veľký potenciál skrýva polokríž medzi Slnko, Lunou a Jupiterom. Tiež do očí udrie dominantný Mars v povýšení v Kozorožcovi pri Ascendente, ktorý je v trigone na Saturn dáva ohromnú pracovitosť, vytrvalosť a cieľavedomosť. Trochu prekvapivo nie sú až tak poprepájané transsaturny so svetlami a hlavnými osami. Ale vynahradzuje postavenie stálic, hlavne čo sa týkajú jeho kariéry. Medium Coeli sa nachádza v konjunkcii so Spicou, ktorá dáva spoločenskú obratnosť, úspech a výnimočný umelecký, či rečnícky talent. Nie je náhoda, že mu prischla prezývka „Veľký komunikátor“. Navyše vládca Medium Coeli – Venuša sa nachádza na kráľovskej stálici Fomalhaut, ktorá dáva človeku charizmu, moc a idealizmus. A sila Venuše je ešte umocnená tým, že stojí v Rybách, kde je v povýšení. A v neposlednom rade Ascendent je v opozícii k hviezdnemu obrovi Betelguese zo súhvezdia Orión, ktorý sľubuje nehynúcu slávu a mnoho príležitostí v živote sa vyšvihnúť.

 

 

 

Mini štatistika top športových legiend vo väzbe na kráľovské stálice

 

     Ak už chceme astrológiu nejako štatisticky skúmať, tak najlepšie k tomu slúžia vyhlásenie prestížnych cien v rôznych oblastiach (napr. Nobelove ceny, Pulitzerova cena, Oscar, Grammy...), pretože tie sú precízne vyberané veľkou skupinou odborníkov. Jedno takéto udeľovanie cien sa konalo koncom minulého storočia vo Viedni a jednalo sa o World Sports Awards , čiže o vyhlásenie športovca storočia. Výber bol rozdelený do jedenásť kategórií s jedenástimi víťazmi: atletické športy/muži (Carl Lewis-atletika), atletické športy/ženy (Nadia Comaneciová-gymnastika), vodné športy/muži (Mark Spitz-plávanie), vodné športy/ženy (Dawn Fraserová-plávanie), zimné športy/muži (Jean Claudy Killy-lyžovanie), zimné športy/ženy (Annemarie Moserová-Pröllová-lyžovanie), loptové hry/muži (Michael Jordan-basketball), loptové hry/ženy (Steffi Grafová-tenis), futbal (Pelé), bojové športy (Muhammad Ali-box), motorizmus (Alain Prost-formula1). Prvotná úvaha bola taká, že ak sú to králi kráľov v marsovskej oblasti akou je šport, tak by mohli mať nejako zvýraznené štyri kráľovské hviezdy (Aldebaran, Regulus, Antares, Fomalhaut), z ktorých tri majú silné marsovské kvality. Zohnal som si dáta víťazov, pričom v tomto prípade som mal šťastie. Okrem jednej športovkyne (Annemarie Moserová-Pröllová), je u všetkých ostatných známy aj čas narodenia. A výsledky potvrdili správnosť mojej úvahy. Jean Claude Killy (Regulus/Luna), Alain Prost (Fomalhaut/Slnko), Mark Spitz (Antares/Luna), Michael Jordan (Antares/Luna) a Dawn Fraserová (Regulus/Luna) majú buď Lunu alebo Slnko na jednej z kráľovských hviezd. To je takmer polovica minivzorky, pričom nepoznáme čas narodenia Annemarie Moserovej-Pröllovej, ktorá má Lunu na konci znamenia Leva alebo na začiatku znamenia Panny, čiže čisto teoreticky je u nej šanca, že sa jej Luna nachádza buď na Regulusovi alebo v opozícii na Fomalhaut. Zvyšní piati športovci síce nemajú Slnko ani Lunu v konjunkcii s jednou zo štyroch kráľovských hviezd, ale napríklad Carl Lewis má na Regulusovi Lunárny uzol v blízkosti sa nachádzajúceho Marsa (orbis 2°14´). Nadia Comaneciová má zas Urán na Regulusovi. Pelé, Steffi Grafová a Muhammad Ali nemajú však žiadny prvok na kráľovskej stálici, ale aj u nich cítiť silný vplyv stálic. Pelé má dominantnú Lunu a Steffi Graffová dominantné Slnko na šťastnej hviezde Capella. A Muhammad Ali dominantný Urán v blízkosti Medium Coeli na Algole.

     Aj tomu, kto sa nerozumie štatistike, je hneď jasné, že existuje len malá šanca, aby sa svetlá, tak často vyskytovali na týchto citlivých stupňoch zverokruhu ako v tejto vzorke. Samozrejme súbor je príliš malý, tak sa nedajú z neho vyvodzovať nijaké prevratné závery. V tej ankete však ešte bolo ocenených deväť ďalších nezabudnuteľných športovcov, ktorí tiež boli top legendami, ale o chlp im ušiel stupienok víťaza. Ak sa sústredíme opäť na svetlá, tak sa nám súbor osobností s kráľovskými hviezdami rozšíri o ďalšie dve mená a to o basketbalistu Wilta Chamberlaina (Regulus/Slnko) a cyklistu Fausta Coppiho (Aldebaran/Luna). Takže z dvadsiatich legiend má minimálne sedem osobností buď Slnko alebo Luna na kráľovskej stálici. To je viac ako jedna tretina. Náhoda? Asi sotva. A to sme v tejto mini štatistike neuvažovali ostatné prvky horoskopu na kráľovských hviezdach. A v troch prípadoch sme nepoznali presný čas narodenia, teda sa nedala určiť presná poloha Luny, či Ascendentu.

    Ešte zaujímavejšie by vyzeral súbor, ak by sme ku každému víťazovi priradili najväčšieho konkurenta v ankete alebo nasledovníka z tohto storočia. Napríklad Marka Spitza (Antares/Luna) by v tomto storočí prekonali plavci Ian Thorpe (Regulus/Luna) a Michael Phelps (Antares/Luna). Najväčšou hviezdou do príchodu Michaela Jordana (Antares/Luna) bol v basketbale Wilt Chamberlain (Regulus/Slnko), ktorý doteraz drží rekord najviac nastielaných bodov v NBA v jednom zápase (100). Za nasledovníka Michaela Jordana je mnohými odborníkmi považovaný Kobe Bryant (Regulus/Slnko). V dnešných časoch by mal v atletike Carl Lewis obrovského súpera v podobe Usaina Bolta (Regulus/Slnko). V zimných športoch zas lyžiarovi Jean Claudy Killymu tesne dýchal na chrbát neprekonateľný hokejista Wayne Gretzky (Aldebaran/Luna). Záver nech si z tohto skromného výskumu spraví každý sám. Škoda len, že toľko známych časov narodenia, nie je vo väčších súboroch. Napríklad pri nositeľoch Nobelových cien. Možno by sme niečo zaujímavé objavili.

 

Dôležité!!!

Treba si uvedomiť, že stálice sú len jeden z mnohých faktorov v horoskope, ktorý mu dodáva určitý lesk. Je mylné sa domnievať, že každý človek, ktorý nemá v horoskope zvýraznené žiadne významné stálice, že bude neúspešná existencia potulujúca sa v strede šedého davu. A platí to aj naopak.  Existuje mnoho iných výnimočných konštelácií (napr. previazanosť transsaturnských planét so svetlami, či hlavnými osami alebo veľké planetárne konfigurácie ako drak, veľký kríž, mystický obdĺžnik atď.), ktoré môžu plne zastúpiť absenciu stálic a dať horoskopu výnimočný potenciál. Ani človek s obsadenými kráľovskými stálicami nemusí byť synonymom úspechu a popularity, hlavne ak svoj potenciál premrhá, prípadne aj iné prvky horoskopu o nijakej výnimočnosti nehovoria. Aj pri stáliciach platí, že najdôležitejšia je celková syntéza a celostný pohľad na horoskop. 


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...