mesiac
Streda, 19.6.2024
Meniny má Alfréd

Astrológia v kocke

» stiahnuť vo formáte PDF

PLANÉTY:
SLNKO(ŽIVOT)-osobnosť, vedomie, autorita, životná sila, vitalita, tvorivosť
SL :uvedomiť, pôsobiť, oslniť, realizovať sa, vyjadriť, vytvoriť, osvietiť, jednať, vystupovať, pohŕdať, stotožniť, pôsobiť, vyniknúť, pýšiť, identifikovať, sebahodnotiť
+ ušlachtilosť,dôstojnosť,vznešenosť,hrdosť,čestnosť,sila,vôla,kreativita
- pýcha,pompéznosť,egoizmus,despotizmus,preceňovanie sa,arogancia,márnivosť
LUNA(CIT)-dav, nevedomie, emócie, nálady, potreby,predstavivosť,premeny
LU :vnímať, cítiť, pociťovať, vžiť sa, starať sa, predstavovať si, snívať, prispôsobiť, meniť sa, nasať, potrebovať, prijímať, vnoriť, reagovať, otehotnieť, ochrániť
+ vnímavosť,citlivosť,starostlivosť,predstavivosť,obľúbenosť,skromnosť
- nestálosť,náladovosť,precitlivelosť,povolnosť,vrtkavosť,pasivita,rozmary
MERKÚR(MYSLENIE)-rozum, komunikácia, informácie, pohyb, reč, písmo
LU :myslieť, rozumieť, rozmýšľať, komunikovať, vedieť, informovať, skritizovať, spočítať, vyselektovať, zanalyzovať, usúdiť, spracovať, rozhýbať, pohnúť sa
+ racionalita,inteligencia,chytrosť,zručnosť,obratnosť,ľahkosť,dôvtip
- mazanosť,povrchnosť,úskočnosť,nečestnosť,zvedavosť,klamstvo,nekľud
VENUŠA(LÁSKA)-kľud, krása, pocity,záľuby, hodnoty,estetika,umenie, slasť
LU :zhodnotiť, páčiť sa, ľúbiť, zharmonizovať, upokojiť, užiť si, milovať, porovnať, skrášliť, chutiť, osladiť, vlastniť, pocítiť, spríjemniť, spolupracovať, spolunažívať
+ láskavosť,nežnosť,príťažlivosť,priatelskosť,vkus,takt,elegancia,diplomacia
- lenivosť,neporiadnosť,márnivosť,vulgárnosť,zmyselnosť,pôžitkárstvo
MARS(AKCIA)-činnosť, boj, aktivita, energia, túžby, pudy, fyzická sila
LU :uloviť, zvíťaziť, dobyť, pokoriť, presadiť, preraziť, činiť sa, túžiť, vzplanúť , bojovať, vybuchnúť, horieť, ukojiť, konať, súťažiť, rozčúliť sa, odvážiť sa
+ energia,odvaha,bojovnosť,aktivita,rozhodnosť,dynamika,súťaživosť,vôla
- agresivita,prchkosť,netrpezlivosť,hnev,vášnivosť,neopatrnosť,hrubosť
JUPITER(RAST)-expanzia,rozvoj,ľahkosť,šťastie,nadšenie,viera,prosperita
LU :spoznať, rozšíriť, expandovať, odľahčiť, veriť, presvedčiť, otvoriť, šíriť, rásť, naplniť, napredovať, učiť sa, vyučovať, nafukovať, preceniť, pozdvihnúť, dopriať
+ optimizmus,spravodlivosť,poctivosť,štedrosť,mravnosť,otvorenosť,idealizmus
- výstrednosť,nemiernosť,povýšenosť,nezákonosť,preceňovanie sa,predsudky
SATURN(ISTOTA)-kontrakcia,útlm,forma,štruktúra,koncentrácia,disciplína
LU :skoncentrovať, dozrieť, prehĺbiť, ohraničiť, stabilizovať, obmedziť, sformovať, poistiť, vydrieť, potvrdiť, zoceliť, schladiť, skonzervovať, potlačiť, uzemniť
+ zodpovednosť,stálosť,trpezlivosť,vytrvalosť,opatrnosť,vážnosť,presnosť
- pochybnosti,zábrany,frustrácia,pesimizmus,obmedzenie,nedostatok,strach
URÁN(ZMENA)-nezávislosť, oddelenie, originalita, pokrok, prekvapenie
LU :inovovať, odbremeniť, vynájsť, oslobodiť, tolerovať, reorganizovať, prekvapiť, posunúť, objaviť, liberalizovať, vyskúšať, šokovať, odlíšiť, prekročiť, odpútať
+ vynaliezavosť,intuícia,nekonvenč.,humanita,tolerancia,reforma,experimenty
- nevypočítatelnosť,fanatizmus,anarchia,extrémy,chaos,úchylky,napätie,vzrušenie
NEPTÚN(SPLYNUTIE)-ovplyvnenie,spojenie,fantázia,abstrakcia,rozpúšťanie
LU :idealizovať, splynúť, uniknúť, zjemniť, oslabiť, spojiť, stratiť, štiepiť, nasiaknuť, premostiť, rozplynúť, presahovať, opojiť, inšpirovať, utajiť, poblázniť, obetovať sa
+ senzitivita,obetavosť,jemnosť,univerzálnosť,inšpirácia,imaginácia,romantika
- zmätenosť,nejasnosť,pasivita,podvod,zrada,závislosť,ilúzia,bludy,únik,klam
PLUTO(PREROD)-transformácia, regenerácia, intenzita, fatalita, moc
LU :preniknúť, pretaviť, transformovať, očistiť, vystupňovať, ponoriť, pripútať,vysať, utajiť, ovládnuť, zregenerovať, rozpitvať, zhorieť (zmrznúť), zavrhnúť, znovuzrodiť
+ výdrž,fascinácia,prenikavosť,sugestívnosť,sebaovládanie,výkonnosť, odolnosť
- posadnutosť,manipulácia,brutalita,diktatúra,izolácia,rozpad,úzkosť,trýznenie

ZNAMENIA:
BARAN(blesk,iskra)-mars- EXISTUJEM,SOM-subjektívne bytie
LU kľúčový význam: ODVAHA – diferenciácia
+ aktivita,bojovnosť,smelosť,rozhodnosť,priamočiarosť,úprimnosť,nadšenie
- drsnosť,netrpezlivosť,prchkosť,agresivita,arogancia,nerozvážnosť,sobectvo
BÝK(pôda)-venuša- MÁM, HROMADÍM–sústreďovanie
LU kľúčový význam: NEBYŤ DYCHTIVÝ – produktivita
+ stálosť,vytrvalosť,trpezlivosť,mierumilovnosť,láskavosť,oddanosť,kľud
- hmotárstvo,lakomstvo,zatvrdenosť,ťažkopádnosť,pôžitkárstvo,lenivosť
BLÍŽENCI(vibrácie,vlnenie)-merkúr-VIEM, KOMUNIKUJEM-organizovanie
LU kľúčový význam: INTELEKTUÁLNA POCTIVOSŤ - objavovanie
+ všestranosť,prispôsobivosť,objektivita,zdielnosť,vynaliezavosť,družnosť
- nestálosť,povrchnosť,nesústredenosť,nervozita,vypočítavosť,zvedavosť
RAK(dážď,vlaha)-luna-CÍTIM,VNÁRAM SA-rozhodovanie
LU kľúčový význam: CITLIVOSŤ - stabilizácia
+ empatia,starostlivosť,opatrnosť,predstavivosť,premenlivosť,vnímavosť
- plachosť,nesmelosť,náladovosť,sklúčenosť,pasivita,mäkkosť,ustaranosť
LEV(žiara,svetlo)-slnko-TVORÍM, VYŽARUJEM-vyjadrovanie
LU kľúčový význam: JEDNODUCHOSŤ – vzplanutie
+ sebaistota,vznešenosť,hrdosť,veľkorysosť,hravosť,otvorenosť,odvaha
- pýcha,pompa,márnivosť,egocentrizmus,netolerantnosť,panovačnosť,hnev
PANNA(prach,častice)–merkúr-SLÚŽIM,ANALYZUJEM-zušlachtenie
LU kľúčové význam: ÚSUDOK – charakterizácia
+ bystrosť,presnosť,skromnosť,pracovitosť,dôkladnosť,čistota,triezvosť
- kritičnosť,malichernosť,puntičkárstvo,skepsa,chlad,masochizmus
VÁHY(vietor)-venuša-SPOLUPRACUJEM, ZROVNÁVAM-uskutočnenie
LU kľúčový význam: VYROVNANOSŤ LÁSKY – skupinová integrácia
+ diplomacia,rozvaha,prispôsobivosť,láskavosť,ohľaduplnosť,vybranosť,šarm
- váhavosť,prelietavosť,pohodlnosť,nedbalosť,oportunizmus,ústupky,apatia
ŠKORPIÓN(ľad,bahno)-pluto-CHCEM,TÚŽIM-zdielanie
LU kľúčový význam: NESÚŤAŽIACA ZDATNOSŤ – spoločenstvo
+ vôla,hĺbavosť,sústredenie,ctižiadosť,nebojácnosť,regenerácia,intenz.emócie
- pomstychtivosť,žiarlivosť,brutalita,deštrukcia,pesimizmus,vášnivosť,závisť
STRELEC(dúha)-jupiter-VERÍM,SPOZNÁVAM-chápanie
LU kľúčový význam: TVORIVÁ PREDSTAVIVOSŤ – abstrakcia
+ dobrodružnosť,optimiz.,úprimnosť,spravodlivosť,idealizmus,ušlachtilosť
- chválenkarstvo,preháňanie,roztržitosť,buričstvo,netakt.,výbušnosť,hazardér.
KOZOROŽEC(kameň)-saturn-DOSAHUJEM,CIELIM-prehodnocovanie
LU kľúčový význam: SEBADOVERA – kryštalizácia
+ zodpovednosť,hospodárnosť,dôveryhodnosť,striezlivosť,plánovitosť
- melanchólia,bezohladnosť,neúprosnosť,tvrdosť,nedôverčivosť,diktatúra
VODNÁR(dym,oblak)-urán-UZÁKOŇUJEM,PRISPIEVAM-reorganizovanie
LU kľúčový význam: ZMYSEL PRE HUMOR – prispievanie
+ originalita,humanita,vynaliezavosť,nezávislosť,nesobeckosť,pokrokovosť
- fanatizmus,dogmatizmus,výstrednosť,rebelanstvo,nezodpovednosť,chaos
RYBY(para,hmla)-neptún-SPLÝVAM,OBETUJEM SA-uvolňovanie
LU kľúčový význam: VIERA V BUDÚCNOSŤ – združenie
+ obetavosť,jemnosť,dobromyselnosť,imaginácia,súcit,intuícia,senzitivita
- nespoľahlivosť,snivosť,neporiadnosť,závislosť,nerozhodnosť,zmätenosť

DOMY:
1.JA, osobnosť a jej maska, individualita, správanie, temperament, fyzický vzhľad, telesný typ, počiatok života.
HATA: typ skúseností, ktoré človeku pomáhajú intuitívne si uvedomiť seba samého. Je to proces budovania individuality prostredníctvom sebaobjavovania, hľadania vlastnej orientácie a životného poslania.
2.ZDROJE, sebahodnotenie,majetok,prosperita,hmotné zabezpečenie, financie,hodnoty,talenty, zmysly.
HATA: typ skúseností, ktoré človeku pomáhajú uvedomiť si svoje zdroje, čo má k dispozícii, čo zdedil za majetok alebo talent. Je to proces potvrdenia svojej existencie skrze stotožnenie sa s hmotou alebo materiálom.
3.KOMUNIKÁCIA, vzťahy s okolím,kontakty, súrodenci, susedia,všedný život, písmo, reč,veda,učenie,korenšpondencia, krátke cesty.
HATA: typ skúseností, ktoré človeku pomáhajú nadväzovať vzťahy s blízkym okolím a zbierať z neho informácie pre ďalší rast. Je to proces učenia, rozvíjania mentálnych funkcií a formulácie myšlienok do zmysluplného celku.
4.KORENE, rodina,pôvod,domov,vlasť, dedičnosť, tradície,nemovitosti, osobné nevedomie,emocionálne základy,koniec života.
HATA: typ skúseností, ktoré človeku pomáhajú nadväzovať úzke citové kontakty so svojimi koreňmi, čím môže získať pocit istoty. Je to proces budovania zázemia, bezpečného centra pre ďalšie svoje operácie.
5.KREATIVITA, lásky, deti a ich výchova, zábavy, záľuby, rozkoše, hry, špekulácie, hazard, erotika, rekreácia, umenie,divadlo, spoločenský život.
HATA:typ skúseností, ktoré človeku pomáhajú rozvíjať jeho tvorivé schopnosti a prejavovať sa navonok. Je to proces naberania sebaistoty skrze produkty svojich aktivít (deti, tvorba…) alebo skrze vyjadrovanie vlastných emócií.
6.VEDOMÉ POTREBY, práca,zdravie,zamestnanie, služby, výživa,hygiena, zvyky,sebazdokonal.,introspekcia, podriadený, služobníctvo, drobné zvieratá.
HATA: typ skúseností, ktoré človeka privedú k práci na sebe samom, analýze a selekcii svojich aktivít. Je to proces introspekcie, sebakritiky a sebanápravy pred vstupom do väčšieho kolektívu symbolizovaným nasledujúcim domom.
7.OSTATNÍ ĽUDIA, blízke vzťahy, partnerstvo, manželstvo, spolupráca, spojenia,zmluvy, verejný nepriatelia, spory, súdy.
HATA: typ skúseností, ktoré človeka privedú k účasti na vzťahoch pomocou ktorých spoznáva obraz samého seba. Je to proces vzájomného dopĺňania skrze partnera, výmeny informácií a porovnávania sa s okolím.
8.ZDROJE DRUHÝCH ĽUDÍ, intenzívne väzby, dedičstvo,veno,smrť a znovuzrodenie, sex, okultizmus, bezpracné zisky, krízy, straty, regenerácia.
HATA: typ skúseností, ktoré človeka veľmi úzko spájajú s druhými ľuďmi a vďaka ktorým sa stretáva s krajnými stavmi (otázky života a smrti). Je to proces výmeny energií, transformácie a radikálnych, nezvratných premien.
9.SVIATOČNÝ ŽIVOT, náboženstvo,zahraničie, cestovanie, filozofia,viera, abstraktné myslenie,spoznávanie,vyššie štúdium, duchovnosť.
HATA: typ skúseností, ktoré človeku pomáhajú vnímať abstraktnú, symbolickú rovinu a súvislosti, ktoré sú v pozadí všetkých javov. Je to proces hľadania zmyslu existencie a rozširovania vedomostí skrze štúdium alebo cestovanie.
10.KORUNA ŽIVOTA, cieľ, úspech, sláva, poslanie, povolanie,povesť,verejný život,spoločenské postavenie, autoritatívne osoby.
HATA: typ skúseností, ktoré človeka privádzajú do spoločenských pozícií, k vytýčeniu cieľov a organizácii života. Je to proces objavovania spoločenskej, či duchovnej identity a prevzatia zodpovednosti za vonkajší svet.
11.BUDÚCNOSŤ, skupinové vzťahy,spoločenstvo, priatelia, protekcie, plány, priania, ideály, organizácie, politické strany, nevlastné deti.
HATA: typ skúseností, ktoré človeka privádzajú k spolupráci s ostatnými druhmi na spoločnom diele, či k práci na projektoch orientovaných do budúcnosti. Je to proces týmovej práce a kolektívneho rozhodovania.
12.OBMEDZENIE, izolácia, chronické choroby, nepriateľstvo, tajomstvo, inštitúcie, meditácia, sebaobetovanie, veľké zvieratá, kolektívne nevedomie.
HATA: typ skúseností, ktoré človeka privádzajú k riešeniu vzťahov s vyššími celkami a k odpútaniu sa od závislosti na spoločnosti. Je to proces skladania účtov za svoje skutky a snahy po vykúpení, či splynutí s absolutnom.

ASPEKTY:
1.KONJUNKCIA(0°)-JEDNOTA,ZAČIATOK-subjektivita,sústredenie,spojenie
2.OPOZÍCIA (180°)-STRET,POLARITA-objektivita,osvietenie,rovnováha
3.TRIGON (120°)-EXPANZIA,SPLÝVANIE-ľahkosť,príležitosť,syntéza
4.KVADRATÚRA (90°)-KRÍZA,SKÚŠKY-činy,napätie,rozkol,motivácia
5.KVINTIL (72°)-POCHOPENIE,TALENT-sebavyjadrenie,spôsob,metóda
   BIKVINTIL (144°)-VÝHODA,VNÍMANIE
6.SEXTIL (60°)-PRÍLEŽITOSŤ,POUŽITIE-produktivita,plodnosť
7.SEPTIL (51,4°)-ZAOSTRENIE,NADANIE-iracionalita,transcendentácia
8.POLOKVADRATÚRA (45°)-PREKOTENIE,STRES-cielená aktivita
   SESKVIKVADRATÚRA (135°)-OBTIAŽE,VZRUŠENIE
9.NOVIL (40°)-ROZVOJ,OPATROVANIE-príprava,klíčenie,iniciácia
10.DECIL (36°)-NOVÉ ZDROJE,PODPORA-úplnosť,univerzálne zákony
12.POLOSEXTIL (30°)-VYNORENIE,VČLENENIE-spojenie,intimita,detail
     KVINKUNX (150°)-ROZPAKY,REVÍZIA-preorientovanie,reorganizácia

ŽIVLY:
OHEŇ(vitalita)-teplo-sucho-INTUÍCIA a cholerik
energia,zápal,nadšenie,aktivita,sebavedomie,priebojnosť,optimiz.,sebavyjadr.
+ agresivita,prchkosť,vznetlivosť,arogancia,netrpezlivosť,sobectvo,vášnivosť
- apatia,ľahostajnosť,nedostat.sebavedomia a energie,skleslosť,nechutenstvo
VODA(senzitivita)-chladno-vlhko-CÍTENIE a flegmatik
empatia,univerzalita,prispôsobivosť,hĺbavosť,prenikavosť,fantázia,emotivita
+ snivosť,krehkosť,pasivita,precitlivelosť,ovplyvnitelnosť,pudovosť,priľnav.
- necitlivosť,chlad,nedostat.vnútor.súvislostí,nenaplnenosť,pocit absurdnosti
VZDUCH(teória)-vlhko-teplo-VNÍMANIE a sanguinik
intelekt,komunik.,pohyb,prenos infor.,družnosť,ľahkosť,pružnosť,abstrakcia
+ povrchnosť,nespútanosť,prchavosť,nestálosť,ľahkovážnosť,naivita,nepokoj
- ťažkopádnosť,vážnosť,strnulosť,problémy s vyjadrovaním a adaptáciou
ZEM(prax)-sucho-chladno-MYSLENIE a melancholik
logika,praktickosť,metodika,sústredenosť,stálosť,zodpovednosť,konkrétnosť
+ nepružnosť,stereotyp,lenivosť,rigidnosť,pomalosť,skepsa,pragmatizmus
- nepraktickosť,malá reálnosť,nespoľahlivosť,nerozvážnosť,predsudky,špekul.

OHEŇ-VZDUCH-hyperaktivita,živosť,oduševnelosť,nadšenie,nepokoj
OHEŇ-VODA-náladovosť,emotívnosť,vášnivosť,prudkosť,
OHEŇ-ZEM-sila,odolnosť,sústredený tlak,eruptívnosť
VZDUCH-VODA-jemnosť,vnímavosť,poetickosť,imaginácia,prchavosť
VZDUCH-ZEM-realizmus,odstup,účelnosť,racionalita,praktickosť
VODA-ZEM-vážnosť,hĺbavosť,plodnosť,vnútorná sila,zakorenenosť

TVARY HOROSKOPU:
ROZPTYL-univerzalita,všestranosť,vyváženosť,povrchnosť,roztrieštenosť
STELIUM-väčšia koncentrácia,individualizmus,výnimočnosť,výstrednosť
OTEP-sústredenosť,priekopníctvo,špecializácia,jednostranosť,zvodcovstvo
LOKOMOTÍVA-výkonosť,iniciatíva,hľadanie,vnútorný pretlak,nepokoj
HOJDAČKA-prehľad,objektivita,sprostredkovanie,dualita,vnútorné boje
MISKA-idealizmus,humanita,potr.doplnenia prázdnej polovice,neprístupnosť
KOŠ-zacielenie pozornosti,priebojnosť,prispôsob.,ovplyvnenie mnoho ľudí

HEMISFÉRY:
VÝCHODNÁ(Ja)-individualizmus,samostatnosť,sebestačnosť,slobodná vôla
ZÁPADNÁ(Oni)-kolektivizmus,schopn.spolupráce,prispôsobivosť,závislosť
DENNÁ(Objekt)-otvorenosť,extrovernosť,verejnosť,vonkajšie zameranie
NOČNÁ(Subjekt)-uzavretosť,introvertnosť,súkromie,vnútorné zameranie

POLARITA ZNAMENÍ:
KLADNÁ(mužské,elektrické,denné)-aktivita,racionalita,extrovertnosť
ZÁPORNÁ(ženské,magnetické,nočné)-pasivita,iracionalita,introvertnosť

KVADRANTY:
VÝCHODNÝ NOČNÝ (1.,2., 3.dom)-INTUÍCIA-subjektívne vedomie ja
ZÁPADNÝ NOČNÝ (4.,5., 6.dom)-CÍTENIE-subjektívne vedomie ne-ja
ZÁPADNÝ DENNÝ (7.,8. ,9.dom)-VNÍMANIE-objektívne vedomie ne-ja
VÝCHODNÝ DENNÝ (10.,11.,12.dom)-MYSLENIE-objektívne vedomie ja

ROČNÉ KVARTÁLE:
JAR(Cítenie)-skrytý živel VODA(Baran,Býk,Blíženci)-oddelenie,rast,klíčenie
LETO(Vnímanie)-skrytý živel VZDUCH(Rak,Lev,Panna)-stabil.,dozrievanie
JESEŇ(Myslenie)-skrytý živel ZEM (Váhy,Škorpión,Strelec)-výsledok,úroda
ZIMA(Intuícia)-skrytý živ.OHEŇ (Kozorožec,Vodnár,Ryby)-zúročenie,sejba

KVALITA ZNAMENÍ:
KARDINÁLNE(činnosť)-impulz,aktivita,podnikavosť,iniciatíva,progresivita
FIXNÉ(stálosť)-odolnosť,nepodajnosť,výkonosť,sústredenosť,nehybnosť
MUTUÁLNE(prispôsobivosť)-pružnosť,adaptácia,sprostredkovanie,premena

KVALITA DOMOV:
AKTÍVNE(byť)-aktivita, motivácia k činnosti, rozhýbavanie, uplatnenie
REAKTÍVNE(užívať)-sústreďovanie,stabilizácia,realizácia,forma
VÝSLEDNÉ(rozumeť)-rozšírené vedomie,príprava na zmenu,dovŕšenie

PLANETÁRNE KONFIGURÁCIE:
VEĽKÝ TRIGON-talentovanosť,ľahkosť,citlivosť,povrchnosť,rozptýlenosť
POLOKRÍŽ-motivácia,pretlak,napätie,túžba po sebavyjadrení,dynamika
KOZMICKÝ KRÍŽ-rozhodnosť,cieľavedomosť,ťažkosti,prekážky
DRAK-rozvážnejšie,produktívnejšie a rafinovanejšie zacielenie energie
MYSTICKÝ OBDĹŽNIK-schop.interpretácie, produktivita, syntéza, vnímavosť,porozumenie al. prílišná sebaistota a pocit vlastnej neomylnosti
PRST BOŽÍ-tajuplnosť,neobvyk.osud,túžba po istote blok.trvalým nekľudom
DVOJITÝ BIKVINTIL-inšpirácia,talent,tvorivosť,technika,jedinečnosť

LUNÁRNE FÁZY:
1.NOV (0°-45°)-VYNÁRANIE,NOVÝ ZAČIATOK-subjektivita, inštinkty, emocionalita, impulzívnosť,spontánosť, nejasnosť,spojenie s minulosťou
2.SRPOK (45°-90°)-PRESADZOVANIE,UPLATŇOVANIE-priebojnosť, sebavedomie,progresivita,napätie,boj s minulosťou,pudovosť,pocit viny
3.PRVÁ ŠTVRŤ(90°-135°)-KRÍZA AKCIE,ČINNORODOSŤ-aktivita, zacielenie,vôla,sila,rozhodnosť,lámanie vzťahov,konfliktnosť,nemilosrdnosť
4.VYPUKLÁ LUNA(135°-180°)-VYJADROVANIE,VÝVOJ-rast,obetavosť,služba,tvorivosť,hodnot.činov,introspekcia,čakanie na osvietenie,pátravosť
5.SPLN(180°-225°)-NAPLNENIE,OSVIETENIE-objektivita,jasnosť,odstup, odhalenie,vizionárstvo,dvojakosť,kontroverznosť,rozčarovanie,rozpad
6.ROZSIEVAJÚCA LUNA(225°-270°)-SYNTÉZA,UČENIE-dialóg,hojnosť, múdrosť,šírenie poznatkov a skúseností,podliehanie masám,fanatizmus
7.TRETIA ŠTVRŤ(270°-315°)-KRÍZA VEDOMIA,PREORIENTOVANIE-kritika,priekopníctvo,budúcnosť,reforma,nepružnosť,rigidnosť, sarkazmus
8.BALZAM.LUNA(315°-360°)-UVOLNENIE,ROZPÚŠŤANIE-opúšťanie cyklu,stav semena,poslanie,obetavosť,proroctvo,napredovanie,netolerantnosť

RETROGRADITA: spôsobuje rezervovanosť,introspekciu,nekonvenčnosť
MERKÚR (19%)-rozvaha,vnútorný vhľad,pomalejšie vyjadr.,roztržitosť
VENUŠA (7,2%)-zdržanlivosť,neob.rebr.hodnôt,cit.chlad,askéza,samotárstvo
MARS (9,5%)-skrotená energia,pôsobenie proti živ.inštinktom,pomal.reakcie
JUPITER (30%)-zasvätenie ideálu,spoločenský odstup,vnútorné hľad.pravdy
SATURN (37%)-vnútorná disciplína,obmedzenosť,potlačovanie,zranitelnosť
URÁN (41%)-pocit jedinečnosti,vnútorný nekľud,obava z nedostat.priestoru
NEPTÚN (43%)-citlivosť,fantázia,splynutie s vesmírom,únik,rozpad
PLUTO (44%)-podvracanie systému,prevrat,vnútorná transformácia

MERKÚR (spálený)-podriadenie mysli a intelektu osobným cieľom
Prométeus-subjekt.,nezávislosť,pokrokovosť,originalita,svojhlavosť,experim.
Epiméteus-objekt.,zviazanosť,zdržanliv.,rozvaha,syntéza,zotrvačnosť,nepruž.

VENUŠA (spálená)-podriadenie citov,emócií a záľub osobným cieľom
Fosfóros-otvorenosť,spontánosť,dychtivosť,bezuzdnosť,zam.na budúcnosť
Hersperus-opatrnosť,obozretnosť,konzervat.,dospelosť,hodnotenie minulosti

DRAČIA HLAVA-naväzovanie vzťahov, povznášajúce spojenia, absorbcia okolia, poukazuje na kvality a potreby, ktoré je nutné rozvíjať v tomto vtelení
DRAČÍ CHVOST-rušenie vzťahov, pokleslé spojenia, vypúšťanie produktov do okolia,poukaz.na kval.a poteby prežité v minul., kt.je nutné prekonať
BOD ŠŤASTIA-dosiahn.osobnej vyrovnanosti,hmot.šťastia a spoloč.úspechu
BOD DUCHOVNÝ-najľahšie dosiahn.duch.vyrovnanosti a spirituál.šťastia
VERTEX-naznačuje osoby, kt. sa v našom živote objavia úplne náhodou
ANTIVERTEX- naznačuje vlastnosti, ktorých sme si najmenej vedomí
LILITH-nevedomý extrémizmus,zmyselnosť,odmietanie,potlačenie,ničivosť, nedostatok,démonickosť,prázdno,absolútna jasnozrivosť,nedoplatok,dlh
CHIRON-liečiteľské schopnosti, učenie, hojenie rán, celostné vnímanie sveta

POSTUP PRI VÝKLADE:
1.Tvar horoskopu
2.Zdôraznené hemisféry a kvadranty
3.Prevaha:
      a/ kvality znamení
      b/ živlov
      c/ domov
      d/ aspektov
4.Nedostatok:
      a/ kvality znamení
      b/ živlov
      c/ domov
      d/ aspektov
5.Planetárne dominanty
6.Ohnisková planéta
7.Retrogradita
8.Planetárne konfigurácie
9.Lunárna fáza
10.Merkúr (Prométeus,Epiméteus)
11.Venuša (Fosfóros,Hesperus)
12.Polarita znamení
13.Finálny dispozitor
14.Výklad planét v domoch a znameniach


Poèítam horoskop... Počítam horoskop...